Heroes V - Specializace hrdinů - Kobka

Specializace hrdinů -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo
Hrdinové -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo

 

Černá ruka

HoMM5

Specializace na zvědy. Zvědové a vrahové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Vayshan.

 

Chovatel ještěrů

HoMM5

Specializace na nájezdníky. Zvláštní útok nájezdníka ještěří kousnutí způsobuje větší poškození v závislosti na úrovni hrdiny.

  • Hrdinové: Sorgal.

Škody způsobené ještěřím kousnutím jsou 1.10+0.005*Úroveň -krát regulérní škody (namísto 0.5). Nezapomeňte, že to nedává žádná bonus k útoku či obraně nájezdníků.

 

Katalyzátor

HoMM5

Manová náročnost mystické vlny se snižuje o 5% + o dalších 1% za hrdinovou úroveň.

  • Hrdinové: Sinitar.

Ceny many jsou sníženy o 5%+Úroveň*1%.

 

Mistr travič

HoMM5

Existuje jistá šance, že nepřátelské jednotky vstoupí do bitvy již otrávené. Tato šance závisí na úrovni hrdiny.

  • Hrdinové: Lethos.

Šance jsou 10%+Úroveň*2% pro každou nepřátelskou jednotku. Není čerpána Lethosova mana. Magická ochrana cíle snížená účinkem Otravy a Odvrácení kouzel nefunguje.

 

Pán otroků

HoMM5

Specializace na minotaury. Minotauři a strážci minotaurů v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Kythra.

 

Paní krve

HoMM5

Specializace na krvavé panny; krvavé panny a krvavé fúrie v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Yrwanna.

 

Paní sabatu

HoMM5

Čarodějky a matky stínu mají šanci na volný výstřel na současný cíl hrdiny. Šance se zvyšuje se vzrůstající hrdinovou úrovní.

  • Hrdinové: Eruina.

Šance je 10%+Úroveň*2% pro každou skupinku čarodějek stínu/matek stínu v armádě. Spustí se pouze pokud Eruina zasáhne cíl kouzlem způsobující škody. Funguje s kouzly působícími na určitou oblast (cílovým centrálním bodem), ale ne s hromadnými kouzly (jako Armageddon). Jestliže je kouzlo odraženo Odvrácením kouzel, čarodějky střílí na cíl, na které bylo kouzlo odraženo (dokonce i na sebe).

 

Temný mystik

HoMM5

Schopnost rituál temnoty je silnější, neboť umožňuje hrdinovi regenerovat manu i za hranici, která by obyčejně byla maximální. Množství zregenerované many nad horní hranici závisí na úrovni hrdiny.

  • Hrdinové: Yrbeth, Segref.

Mana regenerovaná Rituálem temnoty je rovna 2*Úroveň. Nezapomeňte, že hrdina nemůže získávat další manu, jestliže je již na nebo přes normální maximum.

 

Temný tanečník

HoMM5

Útoky zdálky působí menší zranění. Velikost snížení poškození závisí na úrovni hrdiny.

  • Hrdinové: Shadya.

Škody způsobené střeleckým útokem jsou sníženy o 2 % za každou úroveň hrdiny.

 

Zastrašení

HoMM5

Nepřátelské jednotky mají v závislosti na úrovni hrdiny postih na iniciativu.

  • Hrdinové: Raelag.

Iniciativa nepřátel je snížena o 1% za každou úroveň Raelaga.