Heroes I - Kampaň

Kampaň

Scenario 1: Gateway

Založil jsi svoji kolonii na novém ostrově. O tento malý ostrov vedeš těžké boje s dalšími třemi šlechtici, ktěří se pokouší dobýt strategické město - Gateway. Město Gateway je velice vhodně umístěné v centru ostrova. Kdo obsadí toto strategické místo, lhece ovládne celý ostrov a púorazí ostatní šlechtice. Dej pozor na draky, kteří hlídají cestu do města.

Scenario 2: Čtyři ostrovy

ZTvá cesta na hlavní pevninu je blokovaná čtyřmi velkými ostrovy. Každý je v držení jiného šlechtice. Útok musí být vedený opatrněji, šlechtici jsou lépe organizovaní a mají širokou podporu obyvatel. Při prevozu na jiné ostrovy můžeš použít lodě!

Scenario 3: Neklidná země

Chaos. Nepokoje zasáhly celou zem, každý bojuje proti každému. Kdysi obyvatelé celé země spojoval kouzelný artefakt Oko Gorosu, ale ten byl ukraden a ztracen před dávnými věky. První lord, kterému se podaří najít Oko Gorosu, sjednotí zemi a vyhraje nad ostatními, ale nebude to lehký úkol. Prohlédni všechny obelisky a tak zjistíš místo, kde je Oko zakopáno.

Scenario 4: Všem svobodu

Jakmile jsi získal širokou podporu obyvatel, ostatní šlechtici tě začali brát vážně. Všichni se snaží dobýt centrální část kontinentu, aby získali lepší pozici pro dobývání další země. Plocha bojů je obrovská, hlídej si doly, které ti poskytují nutné zdroje. Musíš zničit všechny ostatní šlechtice.

Scenario 5: Hrad Ironfista

Dorazil jsi k zemi rytířů, vedených lordem Ironfistem. Země je chráněná širokou řekou a pouze jedno město daleko na východě může stavět lodě. Lorda Ironfista musíš porazit v jeho vlastním hradě, který se rozkládá daleko na severozápadě. Je pořád chráněn jeho nejsilnějším rytířem.

Scenario 6: Hrad Slayera

Daleko na severu za rozsáhlou pouští leží země zvaná Zmrzlé pláně. Je to rodná země lorda Slayera a jeho barbarských jednotek. Jednou část pohoří se propadla a jednotky barbarů začaly proudit na jih. Na poušti se skrývají spojenci, kteří ti pomohou v boji proti barbarům. Hrad lorda Slayera se nachází severovýchodně od průsmyku.