Heroes II - Artefakty

Útočné dovednosti

Giant Flail of Dominion Velký cep nadvlády Thunder Mace of Dominion Palcát nadvlády
+1 útočná síla +1 útočná síla
Power Axe of Dominion Sekera nadvlády Dragon Sword of Dominion Dračí meč nadvlády
+2 útočná síla +3 útočná síla

 

Obranné dovednosti

Armored Gauntlets of Protection Obrněné ochranné rukavice Defender Helm of Protection Ochranná přilba obránce
+1 obranná síla +1 obranná síla
Stealth Shield of Protection Silný ochranný štít Divine Breastplate of Protection Ochranný platinový pancíř
+2 obranná síla +3 obranná síla
Spiked Helm Špičatá přilba Spiked Shield Špičatý štít
+1 útočná síla, +1 obranná síla +2 útočná síla, +2 obranná síla

 

Síla kouzel

Caster's Bracelet of Magic Kouzelný náramek Mage's Ring of Power Kouzelný prsten mága
+2 síla kouzel +2 síla kouzel
Witch's Broach of Magic Kouzelná spona Arcane Necklace of Magic Kouzelný náhrdelník
+3 síla kouzel +4 síla kouzel
Minor Scroll of Knowledge Malý svitek znalosti Major Scroll of Knowledge Střední svitek znalosti
+2 síla kouzel +3 síla kouzel
Superior Scroll of Knowledge Velký svitek znalosti Foremost Scroll of Knowledge Nejznámější svitek znalosti
+4 síla kouzel +5 síla kouzel
White Pearl Bílá perla Black Pearl Černá perla
+1 síla kouzel, +1 znalosti +2 síla kouzel, +2 znalosti

 

Štěstí

Four-Leaf Clover

Čtyřlístek

Gambler's Lucky Coin Mince stěstí
+1 štěstí +1 štěstí
Golden Horseshoe Zlatá podkova Lucky Rabbit's Foot Kraličí pacička
+1 štěstí +1 štěstí

 

Morálka

Medal of Courage Medaile odvahy Medal of Distinction Medaile vyjímečnosti
+1 morálka +1 morálka
Medal of Honor Medaile cti Medal of Valor Medaile účasti
+1 morálka +1 morálka
Fizbin of Misfortune Fizbino prokletí
-2 morálka

 

Dobrodružství

Nomad Boots of Mobility Boty kočovníka Traveller's Boots of Mobility Boty rychlého cestovatele
rychlejší pohyb po zemi rychlejší pohyb po zemi
True Compass of Mobility Přesný kompas Sailor's Astrolabe of Mobility Námořníkův astrokompas
rychlejší pohyb po zemi a vodě rychlejší pohyb po vodě
Telescope Teleskop Statesman's Quill Pero diplomata
zvyšuje poloměr viditelnosti hrdiny o 1 pole když se vzdáš, sniží cenu výkupného na 10% ceny

 

Suroviny

Endless Purse of Gold Bezedná tobolka zlata Endless Bag of Gold Bezedná taška zlata
+500 zlata denně +750 zlata denně
Endless Sack of Gold Bezedný měšec zlata Endless Cord of Wood Bezedný sáh dřeva
+1000 zlata denně dává 1 ks dřeva denně
Endless Cart of Ore Bezedný vozík kamenů Endless Vial of Mercury

Bezedná baňka rtuti

dává 1 ks kamenů denně dává 1 ks rtuti denně
Endless Pouch of Crystal Bezedný váček krystalů Endless Pouch of Sulfur

Bezedná mošna síry

dává 1 ks krystal denně +750 zlata denně
Endless Pouch of Gems

Bezedný váček drahokamů

Tax Lien Plať daň
dává 1 ks drahokamů denně

- 250 zlata denně

 

Směs

Ballista of Quickness Pohyblivý katapult Ammo Cart Střelivo
katapult vystřelí dvakrát za kolo dodává nekonečnou munici
Golden Bow Zlatý luk Lightning Helm Přilba blesků
odstraní 50% překážky střelcům sníží na polovinu účinek bleskových kouzel nepřítele
Fire Cloak Ohnivý kabát Ice Cloak Ledový kabát
sníží na polovinu účinek ohnivých kouzel nepřítele

sníží na polovinu účinek ledových kouzel nepřítele

Spell Book Kniha kouzel Power Ring Prsten síly
Umožňuje kouzlit obnovuje mag. energii denně o 2
Hideous Mask Maska příšer Snake Ring Prsten-had

zabrání přidat se k tobě všem neutrálním jednotkám

sníží na polovinu cenu kouzel posvěcení

Evil Eye Oko zla Skullcap Čepička

sníží na polovinu cenu kouzel prokletí

sníží na polovinu cenu kouzel ovlivňujících mysl

Elemental Ring Prsten živlů Book of Elements Kniha živlů

sníží na polovinu cenu kouzel přivolání živlů

zdvojnásobí účinek tvých kouzel přivolání živlů

Gold Watch Stopky Ankh Kříž

zdvojnásobí účinek tvých kouzel hypnózy

zdvojnásobí účinek tvých kouzel vzkříšení a oživení

Lighting Rod Hůl blesků Everhot Lava Rock Horké kameny lávy

zvyšuje o polovinu účinek tvých bleskových kouzel

zvyšuje o polovinu účinek tvých ohnivých kouzel

Evercold Icicle Rampouch ledu Pendant of Life Přívěšek života

zvyšuje o polovinu účinek tvých ledových kouzel

tvoje jednotky budou imunní proti kouzlům smrti

Serenity Pendant Přívěšek klidu Seeing-eye Pendant Přívěšek vidění

tvoje jednotky budou imunní proti kouzlům vzteklosti

tvoje jednotky budou imunní proti kouzlům slepoty

Kinetic Pendant Přívěšek pohybu Wand of Negation Hůlka negace

tvoje jednotky budou imunní proti kouzlům paralýzy

tvoje jednotky budou imunní proti kouzlům zrušení magie

Pendant of Death Přívěšek smrti Pendant of Free Will Přívěšek svobody

tvoje BJ budou imunní proti kouzlům posvěcení

tvoje BJ budou imunní proti kouzlům hypnózy

Holy Pendant Svatý přívěšek Enchanted Hourglass Přesýpací hodiny

tvoje BJ budou imunní proti kouzlům prokletí

prodlouží trvání všech kouzel hrdiny o 2 kola

Wizard's Hat Klobouk mága    

prodlouží trvání všech kouzel hrdiny o 10 kol!

 

 

Unikátní

Ultimate Sword of Dominion SUPER Meč nadvlády Ultimate Cloak of Protection SUPER Ochranný plášť
+12 útočná síla +12 obranná síla
Ultimate Wand of Magic SUPER Kouzelná hůlka Ultimate Book of Knowledge SUPER Kniha znalosti
+12 síla kouzel +12 znalosti
Ultimate Shield SUPER Štít Ultimate Staff SUPER Berla
+6 útočná síla, +6 obranná síla +6 síla kouzel, +6 znalosti
Ultimate Crown SUPER Koruna Golden Goose Zlatá husa
+4 útok, obrana, síla kouzel, znalosti +10.000 zlata denně