Heroes II: Price of Loyalty

Artefakty

Spell Scroll Kouzelný svitek Arm of the Martyr Paže mučedníka
Na každém svitku se nachází jedno kouzlo libovolné úrovně. Hrdina vlastnící
svitek může toto kouzlo používat.
+3 Síla kouzel, snížená morálka za nemrtvou věc
Broach of Shielding Brož krytí Crystall Ball Křišťálová koule
50% ochrana před kouzly Armagedon a Bouře, -2 Síla kouzel Poskytuje podrobné informace o jednotkách, hrdinech a hradech poblíž
hrdiny, který ji nese.
Heart of Fire Srdce ohně Heart of Ice Srdce ledu
50% ochrana před ohnivými kouzly, ledová kouzla způsobí dvojnásobné
škody.
50% ochrana před ledovými kouzly, ohnivá kouzla způsobí dvojnásobné
škody.
Masthead Lodní koš Sphere of Negotation Koule negace
+1 štěstí, +1 morálka na moři Během boje nebudou moci být sesílána žádná kouzla.
Spade of Necromancy Hrobníkova lopata Sword Breaker Meč drtič
Zvyšuje druhotnou dovednost nekromancie o 10%. +4 Obranná síla, +1 Útočná síla
Legendary Scepter Legendární žezlo Holly Hammer Svaté kladivo
+2 ke všem základní dovednostem +5 Útočná síla
Staff of Wizardry Hůl čarodějnictví Sword of Anduran Meč Anduranu
+5 Síla kouzel +5 Útočná síla
Breastplate of Anduran Krunýř Anduranu Hemlet of Anduran Helma Anduranu
+5 Obranná síla +5 Síla kouzel
Battle Garb Bojový oděv z Anduranu    
Pokud bude mít jeden hrdina u sebe helmu, meč i krunýř, pak získá prémie k základním
dovednostem, maximální štěstí a morálku a kouzlo Městská brána.