Heroes II - Kampaně

Kampaň

Archibald

Roland

Archibaldova Kampaň

ArchibaldScénář 1: První krev

Král Archibald tě žádá o zničení tří nepřátelských lordů v této oblasti. Lordi nejsou spojenci, bojují i mezi sebou. Vyhraješ po zabití všech jejich hrdinů a obsazení všech jejich hradů.

 

Scénář 2: Barbarské války

Musíš sjednotit barbarské kmeny na severu jejich obsazením. Jako v předcházející misi nejsou spojeni proti tobě, ale mají k dispozici více surovin. Vyhraješ po zabití všech jejich hrdinů a obsazení všech jejich hradů.

 

Scénář 3: Nekromanti

Čaroděj sil dobra obsadil hrad nekromanta. Vyhraješ po dobytí tohoto hradu zpět. Nezapomeň, že začínáš se silnou armádou, ale bez hradu. Nějaký hrad musíš získat nejpozději do sedmi dnů. (Rada: Nejbližší hrad je na jihovýchodě.)

 

Scénář 4: Zabíjení trpaslíků

Je potřeba porazit trpaslíky dříve, než zasáhnou do plánů Krále Archibalda. Síly Rolanda mají několik hrdinů a hodně hradů, takže můžeš očekávat útok z více stran. Vyhraješ po obsazení všech nepřátelských hradů a měst.

 

Scénář 5: Bod zvratu

Tvoji nepřátelé jsou spojeni proti tobě a jsou připraveni zaútočit, takže k vítěžství budeš potřebovat sílu všech čtyř hradů v malém údolí.

 

Scénář 5: Zrada

Po změně stran máš tři hrady proti jednomu nepřátelskému. Bude to snadná bitva, ale do konce války budeš pro všechny...zrádce.

 

Scénář 6: Rebelie

Musíš potlačit vzpouru rolníků vedenou silami ROlanda. Všichni jsou spojeni proti tobě, ale na své straně máš zkušeného hrdinu Corlagona. Vyhraješ po obsazení všech nepřátelských hradů.

 

Scénář 7: Dračí mistr

Jsou zde dva silně vyzbrojení nepřátelé. Jsou spojeni proti tobě a chtějí tě vytlačit ze svých ostrovů.

Vyhni se jim a vítěžství získáš po dobytí Dračího města.

 

Scénář 8: Páni země

Máš dobýt pevninu a porazit všechny lordy, kteří slouží Rolandovi. Všichni jsou spojeni proti tobě. Začínáš bez hradu, a tak musíš nějaký získat nejpozději do 7 dnů. Vyhraješ po obsazení všech nepřátelských hradů.

 

Scénář 9: Koruna

Najdi Ultimátní KOrunu dříve než hrdinové Rolanda. Archibald bude Korunu potřebovat v závěrečné bitvě s Rolandem.

 

Scénář 10: Větší sláva

Shromáždi co největší armádu a obsaď do 8 týdnů nepřátelský hrad. Bojuješ proti jednomu nepřáteli, ale musíš dlouho cestovat, než k němu dojdeš. Některé jednotky, které budeš mít na konci scénáře, budou pak s tebou v závěrečné bitvě.

 

Scénář 11: Apokalypsa

Toto je závěrečná bitva. Ty i tví nepřátelé jste po zuby ozbrojeni a všichni se spojili proti tobě. Znič Rolanda a ukončíš válku. Nesmíš však v boji ztratit Archibalda!

 

Rolandova Kampaň

RolandScénář 1: Síla zbraní

Roland tě potřebuje ke zničení všech nepřátelských lordů poblíž jeho hradu, aby mohl začít vzpouru proti svému bratrovi. Lordi nejsou spojenci, bojují i mezi sebou navzájem. Vyhraješ po zabití všech jejich hradů.

 

Scénář 2: Anexe

Místní lordi odmítají přísahat věrnost Rolandovi. Jsou bohatí a silní, tak se připrav na tuhý boj. Vyhraješ po obsazení všech jejich hradů.

 

Scénář 3: Záchrana trpaslíků

Tvou úlohou je ochránit trpaslíky před silami Archibalda. Vyhraješ po obsazení všech cizích hradů a měst, prohraješ při ztrátě všech měst trpaslíků.

 

Scénář 4: Doly Carator

Bojuješ proti čtyřem lordům, kteří se proti tobě spojili v boji o suroviny a poklday. Vyhraješ po obsazení všech jejich hradů.

 

Scénář 5: Bod zvratu

Tví nepřátelé jsou spojeni proti tobě a jsou připraveni zaútočit, takže k vítěžství budeš potřebovat sílu všech čtyř hradů v malém údolí.

 

Scénář 5: Zrada

Po změně stran máš tři hrady proti jednomu nepřáteslkému. Bude to snadná bitva, ale do konce války budeš pro všechny...zrádce.

 

Scénář 6: Obránce

Cech Kouzelnic z Norastonu požádal Rolanda o pomoc před spojenci Archibalda. Vyhraješ po obsazení všech nepřátelských hradů, ale nesmíš ztratit hrad Noraston, jinak prohraješ. (Rada: Je to nepřáteslký hrad na ostrově uprostřed ocenánu.)

 

Scénář 7: Rukavice

Shromáždi co největší armádu a obsaď do 8 týdnů nepřátelský hrad. BOjuješ proti jednomu nepříteli, ale musíš dlouho cestovat, než k němu dojdeš. Některé jednotky, které budeš mít na konci scénáře, budou pak s tebou v závěrečné bitvě.

 

Scénář 8: Koruna

Najdi Ultimátní Korunu dříve než hrdinové Archibalda. Roland bude Korunu potřebovat v závěrečné bitvě.

 

Scénář 9: Corlagonova obrana

Mezi tebou a vítěžstvím stojí tři lordi, včetně lorda Corlagona. Roland je ve hradě na severozápadě a pokud ho ztratíš, prohrál jsi. Pokud se ti podaří porazit lorda Corlagona, nebude proti tobě bojovat v následující závěrečné bitvě.

 

Scénář 10: Poslední soud

Toto je závěrečná bitva. Ty i tví nepřátelé jste po zuby ozbrojeni a všichni se spojili proti tobě. Znič Archibalda a ukončíš válku!