Heroes III - Dovednosti

Střelec

Základní Ničivost útoku z dálky se zvyšuje o 10% Střelec
Lepší Ničivost útoku z dálky se zvyšuje o 20%
Expertní Ničivost útoku z dálky se zvyšuje o 30%
Popis Zvyšuje škodu nepříteli, při boji z dálky

Útočnost

Základní Jednotka dává škodu o 10% větší Útočnost
Lepší Jednotka dává škodu o 20% větší
Expertní Jednotka dává škodu o 30% větší
Popis Zvyšuje ničivost hrdinového útoku při boji zblízka

Brnění

Základní Celková škoda se snižuje o 5% Brnění
Lepší Celková škoda se snižuje o 10%
Expertní Celková škoda se snižuje o 15%
Popis Snižuje rozsah škod, které hrdinovy jednotky utrpěly v boji

Odolnost

Základní Šance na selhání kouzla je 5% Odolnost
Lepší Šance na selhání kouzla je 10%
Expertní Šance na selhání kouzla je 20%
Popis Dává naději, že nepřítelova kouzla seslaná na jednotky selžou a nebudou fungovat

Vedení

Základní Zvýší morálku o +1 Vedení
Lepší Zvýší morálku o +2
Expertní Zvýší morálku o +3
Popis Jednotky hrdiny dostávají bonus na morálku. Nekromanceři a Temní rytíři se tuto dovednost naučit nemohou.

Štěstí

Základní Zvýší štěstí o +1 Štěstí
Lepší Zvýší štěstí o +2
Expertní Zvýší štěstí o +3
Popis Jednotky hrdiny získávají bonus k jejich štěstí

Taktika

Základní Dovoluje ti připravit si jednotky před zahájením boje. Záleží u každého konkrétního souboje, jak budeš postupovat. Můžeš své pomalejší jednotky přemístit blíž k nepříteli, aby on na tebe ještě nedosáhl, ale ty v příštím tahu na něho ano, můžeš si svoje střílející jednotky zakrýt nějakými odolnými jednotkami, aby na ně nepřítel nemohl a podobně. Taktika
Lepší
Expertní

Artilérie

Základní Střely mají 50% šanci na dvojnásobně silný úder Artilérie
Lepší Střely mají 75% šanci na dvojnásobně silný úder
Expertní Střely mají 100% šanci na dvojnásobně silný úder
Popis Umožňuje hrdinovi ovládat balistu, od lepší úrovně zvyšuje počet střel za kolo na dvě a zvyšuje šanci na dvojnásobně silný úder

Balistika

Základní Vypustí 1 střelu s 60% šanci zásahu. Má 50% šanci na způsobení maximální škody. Balistika
Lepší Jako u základní úrovně, ale střílí 2x
Expertní Katapult střílí 2x o maximální ničivosti, přičemž má šanci 75% na zásah.
Popis Umožňuje hrdinovi ovládat katapult, zvyšuje počet střel, přesnost a ničivost

První pomoc

Základní Obnovuje až 50 životů první nestvůře v jednotce První pomoc
Lepší Obnovuje až 75 životů první nestvůře v jednotce
Expertní Obnovuje až 100 životů první nestvůře v jednotce
Popis Zvyšuje účinek stanu první pomoci, dává kontrolu nad tím, kam se stan první pomoci zaměří. Stan první pomoci léčí zranění, která byla způsobená první nestvůře v zacílené jednotce

Diplomacie

Základní 25% nestvůr, které by normálně utekly, ti nabídne služby. Náklady na kapitulaci jsou sníženy o 20% Diplomacie
Lepší 50% nestvůr, které by normálně utekly, ti nabídne služby. Náklady na kapitulaci jsou sníženy o 40%
Expertní Všechny nestvůry, které by normálně utekly, ti nabídnou služby. Náklady na kapitulaci jsou sníženy o 60%
Popis Zvyšuje možnost, že se potulné jednotky budou chtít připojit k vojsku, a snižuje náklady za kapitulaci při boji s nepřítelem

Nekromancie

Základní Je oživeno 10% zabitých nepřátelských nestvůr Nekromancie
Lepší Je oživeno 20% zabitých nepřátelských nestvůr
Expertní Je oživeno 30% zabitých nepřátelských nestvůr
Popis Zvítězí-li hrdina v boji, část zabitých nepřátel je oživena do podoby kostlivců a připojena k jeho vojsku

Vzdělávání

Základní Získaná zkušenost se zvyšuje o 5% Vzdělávání
Lepší Získaná zkušenost se zvyšuje o 10%
Expertní Získaná zkušenost se zvyšuje o 15%
Popis Zvyšuje množství zkušeností, které hrdina získá v boji

Hospodaření

Základní Příjem se zvýší o 125 zlatých za den Hospodaření
Lepší Příjem se zvýší o 250 zlatých za den
Expertní Příjem se zvýší o 500 zlatých za den
Popis Hrdinovi se zvyšuje příjem

Logistika

Základní Dosah hrdiny se zvyšuje o 10% Logistika
Lepší Dosah hrdiny se zvyšuje o 20%
Expertní Dosah hrdiny se zvyšuje o 30%
Popis Zvyšuje pohyblivost hrdiny po souši

Hledání cest

Základní Viz. obecně o hře Hledání cest
Lepší Viz. obecně o hře
Expertní Viz. obecně o hře
Popis Snižuje postih, při pohybu drsným terénem

Průzkumník

Základní Dosah vidění se zvyšuje o 1 čtverec Průzkumník
Lepší Dosah vidění se zvyšuje o 2 čtverce
Expertní Dosah vidění se zvyšuje o 3čtverce
Popis Zvyšuje dosah vidění hrdiny

Navigace

Základní Dosah hrdiny se zvyšuje o 50% Navigace
Lepší Dosah hrdiny se zvyšuje o 100%
Expertní Dosah hrdiny se zvyšuje o 150%
Popis Zvyšuje pohyblivost hrdiny po vodě

Orlí oko

Základní Hrdina má šanci 40% naučit se kouzla 2. stupně a níže Orlí oko
Lepší Hrdina má šanci 50% naučit se kouzla 3. stupně a níže
Expertní Hrdina má šanci 60% naučit se kouzla 4. stupně a níže
Popis Dává hrdinovi šanci naučit se kouzla, která na něho sešle nepřítel

Inteligence

Základní Maximální množství many se zvyšuje o 25% Inteligence
Lepší Maximální množství many se zvyšuje o 50%
Expertní Maximální množství many se zdvojnásobuje
Popis Přidává hrdinovi bonus k maximálnímu množství many

Mystika

Základní Obnova many se zvyšuje o 2 body na den Mystika
Lepší Obnova many se zvyšuje o 3 body na den
Expertní Obnova many se zvyšuje o 4 body na den
Popis Zvyšuje počet bodů many, které si hrdina dokáže obnovit

Učenec

Základní Učí se kouzlům 2. stupně a níž Učenec
Lepší Učí se kouzlům 3. stupně a níž
Expertní Učí se kouzlům 4. stupně a níž
Popis Umožňuje výměnu kouzel mezi hrdiny. Výměna kouzel se nabídne automaticky.

Kouzelnictví

Základní Účinnost sesílaných kouzel se zvyšuje o 5% Kouzelnictví
Lepší Účinnost sesílaných kouzel se zvyšuje o 10%
Expertní Účinnost sesílaných kouzel se zvyšuje o 15%
Popis Zvyšuje ničivý efekt kouzel. Závisí od seslaného kouzla

Moudrost

Základní Hrdina se může učit kouzlům do 3. úrovně včetně Moudrost
Lepší Hrdina se může učit kouzlům do 4. úrovně včetně
Expertní Hrdina se může učit všem kouzlům
Popis Umožňuje hrdinovi učit se kouzla od druhé úrovně výš

Magie vzduchu

Základní Kouzla Magie vzduchu jsou sesílána na základní úrovni Magie vzduchu
Lepší Kouzla Magie vzduchu jsou sesílána na lepší úrovni
Expertní Kouzla Magie vzduchu jsou sesílána na expertní úrovni
Popis Zvyšuje účinnost kouzel vzduchu. U každého kouzla je tento účinek různý

Magie země

Základní Kouzla Magie země jsou sesílána na základní úrovni Magie země
Lepší Kouzla Magie země jsou sesílána na lepší úrovni
Expertní Kouzla Magie země jsou sesílána na expertní úrovni
Popis Zvyšuje účinnost kouzel země. U každého kouzla je tento účinek různý

Magie ohně

Základní Kouzla Magie ohně jsou sesílána na základní úrovni Magie ohně
Lepší Kouzla Magie ohně jsou sesílána na lepší úrovni
Expertní Kouzla Magie ohně jsou sesílána na expertní úrovni
Popis Zvyšuje účinnost kouzel ohně. U každého kouzla je tento účinek různý

Magie vody

Základní Kouzla Magie vody jsou sesílána na základní úrovni Magie vody
Lepší Kouzla Magie vody jsou sesílána na lepší úrovni
Expertní Kouzla Magie vody jsou sesílána na expertní úrovni
Popis Zvyšuje účinnost kouzel vody.