Heroes III: Armageddon's Blade - Kampaně

Drakobijce

Meč zkázy | Dračí krev | Drakobijce
Slavnosti života | Hra s ohněm | Nevyzpytatelnost osudu

Krystaloví draci

Krystaloví draci

Popis scénáře:

Abys prošel zkouškou, musíš zabít krystalové draky. Pokud draky nezabiješ do dvou měsíců, nemůžeš se stát Drakobijcem. Dracon si do dalšího scénáře kromě Prstenu diplomata přenáší i svoje schopnosti, kouzla, zkušenosti a oddíly bojovníků, které mu zůstanou. Jeho postup je omezen na osmou úroveň.

 

Rezaví draci

Rezaví draci

Popis scénáře:

Oblast napadli Rezaví draci a znemožnili práci v dolech. Obsaď do šesti měsíců všechny doly, ale nesmíš ztratit Dracona nebo tvůj úkol skončí. Dracon si do dalšího scénáře přenáší schopnosti, kouzla a zkušenosti. V tomto scénáři lze postoupit maximálně na 24. úroveň.

 

Pohádkoví draci

Pohádkoví draci

Popis scénáře:

Během 6-ti měsíců musíš vypátrat a zlikvidovat všechny Pohádkové draky v této oblasti. Pokud Dracon zemře, vše bude ztraceno. Dracon může postoupit maximálně na 24. úrovně a do dalšího scénáře si přenáší své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

 

Azuroví draci

Azuroví draci

Popis scénáře:

Jestli chceš získat věčnou slávu, musíš během 6-ti měsíců vyhledat obrovské Azurové draky. Jakmile se ti podaří zabít toto staré zvíře, staneš se obdivovaným drakobijcem. Nezdar znamená smrt Dracona a věčný cejch pošetilého dítěte.