Heroes III - Kouzla - Vodní magie

1. úroveň

Požehnání (Bless)

Požehnání Druh Bojové
Mana 5
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Cílová jednotka při útoku dává maximální zranění
Pokročilý účinek Cílová jednotka při útoku dává maximální zranění + 1
Expertní účinek Všechny jednotky při útoku dávají maximální zranění + 1

 

Léčba (Cure)

Léčba Druh Bojové
Mana 6
Trvání Okamžitě
Základní účinek Odstrání jednotce negativní kouzla a léči za (Síla kouzel x 5) + 10 životů
Pokročilý účinek Odstrání jednotce negativní kouzla a léči za (Síla kouzel x 5) + 20 životů
Expertní účinek Odstrání všem jednotkám negativní kouzla a léči za (Síla kouzel x 5) + 30 životů

 

Zrušit (Dispel)

Zrušit Druh Bojové
Mana 5
Trvání Okamžitě
Základní účinek Z terče kouzla (vlastní jednotky), odstrání všechny kouzla
Pokročilý účinek Z terče kouzla (vlastní i nepřátelské jednotky), odstrání všechny kouzla
Expertní účinek Odstrání všechna kouzla ze všech jednotek na bojišti

 

Vodní ochrana (Prot. from Water)

Vodní ochrana Druh Bojové
Mana 5
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Kouzla Magie Vody působí terči kouzla o 30% menší zranění
Pokročilý účinek Kouzla Magie Vody působí terči kouzla o 50% menší zranění
Expertní účinek Kouzla Magie Vody působí všem jednotkám o 50% menší zranění

 

Zavolej loď (Summon Boat)

Zavolej loď Druh Dobrodružné
Mana 8
Trvání Okamžitě
Základní účinek Přivolá jednu z tvých lodí. Kouzlo má 50% šanci na úspěch
Pokročilý účinek Přivolá jednu z tvých lodí. Kouzlo má 75% šanci na úspěch. Pokud nemáš volnou loď, vyrobí se nová. Na mapě může být maximálně 64 lodí
Expertní účinek Jako u pokročilého, ale šance na úspěch je 100%

 

Magický šíp (Magic Arrow)

Magický šíp Druh Bojové
Mana 5
Trvání Okamžitě
Základní účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 10) + 10 životů
Pokročilý účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 10) + 20 životů
Expertní účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 10) + 30 životů

 

2. úroveň

Ledový šíp (Ice Bolt)

Ledový šíp Druh Bojové
Mana 8
Trvání Okamžitě
Základní účinek Terč kouzla je zraněn za (Síla kouzel x 20) + 10 životů
Pokročilý účinek Terč kouzla je zraněn za (Síla kouzel x 20) + 20 životů
Expertní účinek Terč kouzla je zraněn za (Síla kouzel x 20) + 50 životů

 

Odstraň překážku (Remove Obstacle)

Odstraň překážku Druh Bojové
Mana 7
Trvání Okamžitě
Základní účinek Odstrání 1 nemagickou překážku z bojiště. Velké překážky (skalní stěny) nejsou tímto kouzlem ovlivněny.
Pokročilý účinek Jako u základního, ale dokáže odstránit i ohnivé zdi
Expertní účinek Jako pokročilý, mohou být odstráněny všechny samostatné překážky

 

Potop loď (Scuttle Boat)

Potop loď Druh Dobrodružné
Mana 8
Trvání Okamžitě
Základní účinek Kouzlo má 50% šanci na zničení neobsazené lodi
Pokročilý účinek Kouzlo má 75% šanci na zničení neobsazené lodi
Expertní účinek Kouzlo má 100% šanci na zničení neobsazené lodi

 

Slabost (Weakness)

Slabost Druh Bojové
Mana 8
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Útok terče kouzla se znižuje o 3
Pokročilý účinek Útok terče kouzla se znižuje o 6
Expertní účinek Útok všech nepřátelských jednotek se znižuje o 6

 

Vidiny (Visions)

Vidiny Druh Dobrodružné
Mana 4
Trvání 1 den
Základní účinek Zobrazí počet nestvůr v potulné jednotce a odhadne, zda se chtějí přidat či ne, dává představu o silách protivníka či posádky jeho města Dosah = Síla kouzel
Pokročilý účinek Jako u základního účinku, ale navíc i statistika a armáda nepřátelského hrdiny Dosah = Síla kouzel x 2
Expertní účinek Jako u pokročilého účinku, ale navíc i statistika a armáda nepřátelského města Dosah = Síla kouzel x 3

 

3. úroveň

Zapomnětlivost (Forgetfulness)

Zapomnětlivost Druh Bojové
Mana 12
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Polovina nestvůr v cílové střelecké jednotce zapomene střílet
Pokročilý účinek Cílová střelecká jednotka nedokáže zaútočit
Expertní účinek Všechny nepřátelské střelecké jednotky nedokážou zaútočit

 

Mrazící kruh (Frost Ring)

Mrazící kruh Druh Bojové
Mana 12
Trvání Okamžitě
Základní účinek Jednotky, obklopující cílové políčko ztratí (Síla kouzel x 10) + 15 životů. Pokud se v cílovém políčku nachází nějaká jednotka, nic se jí nestane
Pokročilý účinek Jednotky, obklopující cílové políčko ztratí (Síla kouzel x 10) + 30 životů. Pokud se v cílovém políčku nachází nějaká jednotka, nic se jí nestane
Expertní účinek Jednotky, obklopující cílové políčko ztratí (Síla kouzel x 10) + 60 životů. Pokud se v cílovém políčku nachází nějaká jednotka, nic se jí nestane

 

Radost (Mirth)

Radost Druh Bojové
Mana 12
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Morálka terče kouzla se zvyšuje o +1
Pokročilý účinek Morálka terče kouzla se zvyšuje o +2
Expertní účinek Morálka všech tvých jednotek se zvyšuje o +2

 

Teleport (Teleport)

Teleport Druh Bojové
Mana 15
Trvání Okamžitě
Základní účinek Terč kouzla se přemístí na zadané volné políčko. Jednotky se nemohou přemísťovat přes zdi nebo hradní příkopy
Pokročilý účinek Jako u základního, ale může takto zdolat zeď, ne však příkop
Expertní účinek Terč kouzla se přemístí na zadané volné políčko i přes zeď nebo příkop

 

4. úroveň

Klonování (Clone)

Klonování Druh Bojové
Mana 24
Trvání Současná bitva
Základní účinek Vytvoří duplikát cílové jednotky 1. - 5. úrovně. Mizí při prvním poranění
Pokročilý účinek Vytvoří duplikát cílové jednotky 1. - 6. úrovně. Mizí při prvním poranění
Expertní účinek Vytvoří duplikát cílové jednotky 1. - 7. úrovně. Mizí při prvním poranění

 

Modlitba (Prayer)

Modlitba Druh Bojové
Mana 16
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Terči kouzla se zvýší Útok, Obrana a rychlost o 2
Pokročilý účinek Terči kouzla se zvýší Útok, Obrana a rychlost o 4
Expertní účinek Všem jednotkám se zvýší Útok, Obrana a rychlost o 4

 

Chůze po vodě (Water Walk)

Chůze po vodě Druh Dobrodružné
Mana 12
Trvání 1 den
Základní účinek Umožňuje překonávat vodní plochy, konečný bod musí však být na volném políčku na souši. Dosah je 60% normálního pohybu
Pokročilý účinek Jako základní, dosah je však 80% normálního pohybu
Expertní účinek Jako pokročilý, dosah je 100%

 

5. úroveň

Zavolej vodní elementály (Water Elemental)

Zavolej vodní elementály Druh Bojové
Mana 25
Trvání Bitva
Základní účinek Přivolá (Síla kouzel x 2) Vodních elementálů. Na bojišti však nesmíš mít jiné Elementály
Pokročilý účinek Přivolá (Síla kouzel x 3) Vodních elementálů. Na bojišti však nesmíš mít jiné Elementály
Expertní účinek Přivolá (Síla kouzel x 4) Vodních elementálů. Na bojišti však nesmíš mít jiné Elementály