Heroes III - Kouzla - Vzdušná magie

1. úroveň

Zrychlení (Haste)

Zrychlení Druh Bojové
Mana 6
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Rychlost terče kouzla se zvýší o 3 hexy/kolo
Pokročilý účinek Rychlost terče kouzla se zvýší o 5 hexů/kolo
Expertní účinek Rychlost všech jednotek se zvýší o 5 hexů/kolo

 

Pohled Vzduchu (View Air)

Pohled Vzduchu Druh Dobrodružné
Mana 2
Trvání Okamžitě
Základní účinek Zobrazí rozmístění všech artefaktů na obrazovce světa
Pokročilý účinek Jako základní + zobrazení všech hrdinů
Expertní účinek Jako pokročilý + zobrazení všech měst

 

Magický šíp (Magic Arrow)

Magický šíp Druh Bojové
Mana 5
Trvání Okamžitě
Základní účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 10) + 10 životů
Pokročilý účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 10) + 20 životů
Expertní účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 10) + 30 životů

 

2. úroveň

Maskování (Disguise)

Maskování Druh Dobrodružné
Mana 4
Trvání 1 den
Základní účinek Pokud nepřítel klikne pravým tlačítkem na tvou jednotku, aby o ní získal informace, zdá se mu, že máš pouze své nejsilnější jednotky - počty zůstavají
Pokročilý účinek Jako u základního, ale počty jednotek jsou nulové
Expertní účinek Jako u pokročilého, ale všechny jednotky jsou líčeny, jako nejsilnější jednotky z tvého nejdéle drženého města

 

Rušící paprsek (Disrupting Ray)

Rušící paprsek Druh Bojové
Mana 10
Trvání Současná bitva
Základní účinek Snižuje Obranu nepřátelské jednotky o 3
Pokročilý účinek Snižuje Obranu nepřátelské jednotky o 4
Expertní účinek Snižuje Obranu nepřátelské jednotky o 5

 

Štěstí (Fortune)

Štěstí Druh Bojové
Mana 7
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Terči kouzla zvýší Štěstí o +1
Pokročilý účinek Terči kouzla zvýší Štěstí o +2
Expertní účinek Všem jednotkám zvýší Štěstí o +2

 

Blesk (Lightning Bolt)

Blesk Druh Bojové
Mana 10
Trvání Okamžitě
Základní účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 25) + 10 životů
Pokročilý účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 25) + 20 životů
Expertní účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 25) + 50 životů

 

Přesnost (Precision)

Přesnost Druh Bojové
Mana 8
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Střelecké jednotce, na kterou je kouzlo sesláno se zvýší Útok o +3
Pokročilý účinek Střelecké jednotce, na kterou je kouzlo sesláno se zvýší Útok o +6
Expertní účinek Všem střeleckým jednotkám, se zvýší Útok o +6

 

Vidiny (Visions)

Vidiny Druh Dobrodružné
Mana 4
Trvání 1 den
Základní účinek Zobrazí počet nestvůr v potulné jednotce a odhadne, zda se chtějí přidat či ne, dává představu o silách protivníka či posádky jeho města Dosah = Síla kouzel
Pokročilý účinek Jako u základního účinku, ale navíc i statistika a armáda nepřátelského hrdiny Dosah = Síla kouzel x 2
Expertní účinek Jako u pokročilého účinku, ale navíc i statistika a armáda nepřátelského města Dosah = Síla kouzel x 3

 

3. úroveň

Vzdušný štít (Air Shield)

Vzdušný štít Druh Bojové
Mana 12
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Terč kouzla utrží z nepřítelova střeleckého útoku o 25% méně škod
Pokročilý účinek Terč kouzla utrží z nepřítelova střeleckého útoku o 50% méně škod
Expertní účinek Všechny jednotky utrží z nepřítelova střeleckého útoku o 50% méně škod

 

Znič nemrtvé (Destroy Undead)

Znič nemrtvé Druh Bojové
Mana 15
Trvání Okamžitě
Základní účinek Všechny nemrtvé bytosti ztratí (Síla kouzel x 10) + 10 životů
Pokročilý účinek Všechny nemrtvé bytosti ztratí (Síla kouzel x 10) + 20 životů
Expertní účinek Všechny nemrtvé bytosti ztratí (Síla kouzel x 10) + 50 životů

 

Vzdušná ochrana (Protection from Air)

Vzdušná ochrana Druh Bojové
Mana 7
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Kouzla Magie Vzduchu působí terči kouzla o 30% menší zranění
Pokročilý účinek Kouzla Magie Vzduchu působí terči kouzla o 50% menší zranění
Expertní účinek Kouzla Magie Vzduchu působí všem jednotkám o 50% menší zranění

 

Hypnóza (Hypnotize)

Hypnóza Druh Bojové
Mana 18
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Terč kouzla, pokud má méně než (Síla kouzel x 25) + 10 životů se dostává pod tvojí kontrolu. Tvoje jednotky ji můžou napadnout, ona úder nevrací
Pokročilý účinek Terč kouzla, pokud má méně než (Síla kouzel x 25) + 20 životů se dostává pod tvojí kontrolu. Tvoje jednotky ji můžou napadnout, ona úder nevrací
Expertní účinek Terč kouzla, pokud má méně než (Síla kouzel x 25) + 50 životů se dostává pod tvojí kontrolu. Tvoje jednotky ji můžou napadnout, ona úder nevrací

 

4. úroveň

Kulový blesk (Chain Lightning)

Kulový blesk Druh Bojové
Mana 24
Trvání Okamžitě
Základní účinek Terč kouzla ztrácí (Síla kouzel x 40) + 25 životů, blesk pokračuje k nejbližší další jednotce, které způsobí 1/2 škodu - to pokračuje až ke čtvrté jednotce
Pokročilý účinek Terč kouzla ztrácí (Síla kouzel 40) + 50 životů, blesk pokračuje k nejbližší další jednotce, které způsobí 1/2 škodu - to pokračuje až k páté jednotce
Expertní účinek Terč kouzla ztrácí (Síla kouzel x 40) + 100 životů, blesk pokračuje k nejbližší další jednotce, které způsobí 1/2 škodu - to pokračuje až k páté jednotce

 

Protiútok (Counterstrike)

Protiútok Druh Bojové
Mana 24
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Terč kouzla může zasadit o 1 protiúder navíc
Pokročilý účinek Terč kouzla může zasadit o 2 protiúdery navíc
Expertní účinek Všechny jednotky můžou zasadit 2 protiúdery navíc

 

5. úroveň

Dimenzní brána (Dimension Door)

Dimenzní brána Druh Dobrodružné
Mana 25
Trvání Okamžitě
Základní účinek Přenese hrdinu na zvolené volné viditelné místo. Může být sesláno 2x denně snižuje pohyb hrdiny o 3 za každé seslání
Pokročilý účinek Jako základní, ale je možné seslat kouzlo 3x denně
Expertní účinek Jako pokročilý, kouzlo je možné seslat 4x denně a pohyblivost hrdiny se snižuje pouze o 2 za každé seslání

 

Let (Fly)

Let Druh Dobrodružné
Mana 20
Trvání 1 den
Základní účinek Hrdina může přelétat nad překážkami, vzdálenost, kterou může urazit je 60% normálního pohybu
Pokročilý účinek Jako základní, ale vzdálenost je 80% normálního pohybu
Expertní účinek Jako základní ale vzálenost je stejná jako u normálního pohybu

 

Magické zrcadlo (Magic Mirror)

Magické zrcadlo Druh Bojové
Mana 25
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Nepřítelová kouzla seslaná na tvou jednotku chráněnou tímto kouzlem, mají šanci 20%, že budou odražena zpět na sesílatele
Pokročilý účinek Jako základní, ale šance je 30%
Expertní účinek Jako základní, ale šance je 40%

 

Zavolej vzdušné elementály (Air Elemental)

Zavolej vzdušné elementály Druh Bojové
Mana 25
Trvání Bitva
Základní účinek Přivolá (Síla kouzel x 2) Vzdušné elementály. Na bojišti však nesmíš mít jiné Elementály
Pokročilý účinek Přivolá (Síla kouzel x 3) Vzdušné elementály. Na bojišti však nesmíš mít jiné Elementály
Expertní účinek Přivolá (Síla kouzel x 4) Vzdušné elementály. Na bojišti však nesmíš mít jiné Elementály