Heroes III - Kouzla - Pozemská magie

1. úroveň

Štít (Shield)

Štít Druh Bojové
Mana 5
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Pokud je jednotka chráněná tímto kouzlem, při boji tváří v tvář obdrží o15% menší zranění
Pokročilý účinek Jako u základního, ale škody jsou menší o 30%
Expertní účinek Jako u pokročilého, ale chrání všechny jednotky

 

Zpomalení (Slow)

Zpomalení Druh Bojové
Mana 6
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Rychlost terče kouzla je snížená o 25 procent
Pokročilý účinek Jako u základního, ale rychlost klesne o 50 procent
Expertní účinek Jako u pokročilého, ale rychlost klesne všem jednotkám

 

Kamenná kůže (Stone Skin)

Kamenná kůže Druh Bojové
Mana 5
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Obrana terče kouzla se zvýší o 3
Pokročilý účinek Obrana terče kouzla se zvýší o 6
Expertní účinek Obrana všech jednotek se zvýší o 6

 

Pohled Země (View Earth)

Pohled Země Druh Dobrodružné
Mana 2
Trvání Okamžitě
Základní účinek Zobrazí polohu všech hromádek surovin na mapě světa
Pokročilý účinek Jako základní + zobrazí všechny doly
Expertní účinek Jako pokročilý + zobrazí celý terén

 

Magický šíp (Magic Arrow)

Magický šíp Druh Bojové
Mana 5
Trvání Okamžitě
Základní účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 10) + 10 životů
Pokročilý účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 10) + 20 životů
Expertní účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 10) + 30 životů

 

2. úroveň

Vlnka smrti (Death Ripple)

Vlnka smrti Druh Bojové
Mana 10
Trvání Okamžitě
Základní účinek Všechny jednotky kromě nemrtvých ztratí (Síla kouzel x 5) + 10 životů
Pokročilý účinek Všechny jednotky kromě nemrtvých ztratí (Síla kouzel x 5) + 20 životů
Expertní účinek Všechny jednotky kromě nemrtvých ztratí (Síla kouzel x 5) + 30 životů

 

Zemská ochrana (Prot. from Earth)

Zemská ochrana Druh Bojové
Mana 7
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Kouzla Magie Země působí terči kouzla o 30% menší zranění
Pokročilý účinek Kouzla Magie Země působí terči kouzla o 50% menší zranění
Expertní účinek Kouzla Magie Země působí všem jednotkám o 50% menší zranění

 

Tekutý písek (Quicksand)

Tekutý písek Druh Bojové
Mana 8
Trvání Do doby kontaktu
Základní účinek Na čtyřech náhodných hexech se vytvoří jámy tekutého písku. Jednotka, která tam vstoupí, se nemůže zbytek kola pohybovat. Nepřítel jámy vidí pouze když bojuje ve svém přirozeném prostředí, jinak jsou jámy neviditelné.
Pokročilý účinek Jako u základního, ale jam je 6
Expertní účinek Jako základního, ale jam je 8

 

Vidiny (Visions)

Vidiny Druh Dobrodružné
Mana 4
Trvání 1 den
Základní účinek Zobrazí počet nestvůr v potulné jednotce a odhadne, zda se chtějí přidat či ne, dává představu o silách protivníka či posádky jeho města Dosah = Síla kouzel
Pokročilý účinek Jako u základního účinku, ale navíc i statistika a armáda nepřátelského hrdiny Dosah = Síla kouzel x 2
Expertní účinek Jako u pokročilého účinku, ale navíc i statistika a armáda nepřátelského města Dosah = Síla kouzel x 3

 

3. úroveň

Oživ mrtvé (Animate Dead)

Oživ mrtvé Druh Bojové
Mana 15
Trvání Dočasně
Základní účinek Oživuje zabité nemrtvé o celkovém počtu životů (Síla kouzel x 50) + 30 životů
Pokročilý účinek Oživuje zabité nemrtvé o celkovém počtu životů (Síla kouzel x 50) + 60 životů
Expertní účinek Oživuje zabité nemrtvé o celkovém počtu životů (Síla kouzel x 50) + 160 životů

 

Protimagie (Anti-Magic)

Protimagie Druh Bojové
Mana 15
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Terč kouzla může být zasažen pouze kouzly 4. nebo 5. úrovně
Pokročilý účinek Terč kouzla může být zasažen pouze kouzly 5. úrovně
Expertní účinek Terč kouzla je proti kouzlům imunní

 

Zemětřesení (Earthquake)

Zemětřesení Druh Bojové
Mana 20
Trvání Okamžitě
Základní účinek Zničí 2 hradební zdi za 1 život při obléhání
Pokročilý účinek Zničí 3 hradební zdi za 1 život při obléhání
Expertní účinek Zničí 4 hradební zdi za 1 život při obléhání

 

Silové pole (Force Field)

Silové pole Druh Bojové
Mana 12
Trvání 2 kola
Základní účinek Kouzlo stvoří 2 hexy silnou zeď, přes kterou se nelze dostat
Pokročilý účinek Kouzlo stvoří 3 hexy silnou zeď, přes kterou se nelze dostat
Expertní účinek Stejný jako pokročilý

 

4. úroveň

Pád meteoritů (Meteor Shower)

Pád meteoritů Druh Bojové
Mana 16
Trvání Okamžitě
Základní účinek Jednotky na cílovém a přilehlých políčkách, ztrácejí (Síla kouzel x 25) + 25 životů
Pokročilý účinek Jednotky na cílovém a přilehlých políčkách, ztrácejí (Síla kouzel x 25) + 50 životů
Expertní účinek Jednotky na cílovém a přilehlých políčkách, ztrácejí (Síla kouzel x 25) + 100 životů

 

Vzkříšení (Resurrection)

Vzkříšení Druh Bojové
Mana 20
Trvání Bitva
Základní účinek Kouzlo obnoví (Síla kouzel x 50) + 40 životů mrtvé jednotky na dobu trvání boje
Pokročilý účinek Kouzlo obnoví (Síla kouzel x 50) + 80 životů mrtvé jednotky natrvalo
Expertní účinek Kouzlo obnoví (Síla kouzel x 50) + 1600 životů mrtvé jednotky natrvalo

 

Smutek (Sorrow)

Smutek Druh Bojové
Mana 16
Trvání 1 kolo/Síla kouzel
Základní účinek Morálka terče kouzla se sníží o 1
Pokročilý účinek Morálka terče kouzla se sníží o 2
Expertní účinek Morálka všech jednotek klesne o 2

 

Městská brána (Town Portal)

Městská brána Druh Dobrodružné
Mana 16
Trvání Okamžitě
Základní účinek Kouzlící hrdina je přenesen do nejbližšího vlastního města. Na kouzlo se spotřebují 3 pohybové body
Pokročilý účinek Jako u základního ale přenese do kteréhokoli vlastního volného města
Expertní účinek Jako u pokročilého, ale na kouzlo se spotřebují 2 pohybové body

 

5. úroveň

Imploze (Implosion)

Imploze Druh Bojové
Mana 30
Trvání Okamžitě
Základní účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 75) + 100 životů
Pokročilý účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 75) + 200 životů
Expertní účinek Terč kouzla utrží zranění za (Síla kouzel x 75) + 300 životů

 

Zavolej zemské elementály (Earth Elemental)

Zavolej zemské elementály Druh Bojové
Mana 25
Trvání Bitva
Základní účinek Přivolá (Síla kouzel x 2) Zemské elementály. Na bojišti však nesmíš mít jiné Elementály
Pokročilý účinek Přivolá (Síla kouzel x 3) Zemské elementály. Na bojišti však nesmíš mít jiné Elementály
Expertní účinek Přivolá (Síla kouzel x 4) Zemské elementály. Na bojišti však nesmíš mít jiné Elementály