Heroes IV - Artefakty - Vzácné

Předměty a Lektvary | Relikvie | Obyčejné | Cenné | Vzácné

 

 

Název

Umístění

Popis

Boty průzkumníka

Nohy Hrdina a jeho armáda získají schopnost ignorovat veškerá omezení terénu

Brnění z dračích šupin

Tělo Zvýší hrdinovu obranu vůči útokům zblízka a střelbě o 25 a hrdina získá Odolnost vůči ohni

Čepice mořského vlka

Hlava Hrdina je zbaven všech omezení při nalodění a vylodění

Cestovní boty

Nohy Hrdina a jeho armáda zvýší svou rychlost na souši o 50%

Dlouhý smaragdový luk

Luk Zvyšuje hrdinovi útok při střelbě o 30

Gryphonheartova plátová zbroj

Tělo Zvýší hrdinovu obranu vůči útokům zblízka a střelbě o 30

Helma moci

Hlava Hrdina získá 20 bodů many navíc a schopnost regenerace 4 bodů many denně navíc

Helma velení

Hlava Všichni spřátelení bojovníci získají o 20% vyšší útok při střelbě i boji zblízka, o 20% vyšší obranu vůči střelbě

Hůl čarodějnictví

Obě ruce Snižuje spotřebu many všech kouzel magie řádu o 50%

Hůl moci

Obě ruce Snižuje spotřebu many všech kouzel o jednu třetinu. Minimální spotřeba na jedno kouzlo je jeden bod

Hůl přivolávání

Obě ruce Snižuje spotřebu many všech přivolávacích kouzel o 50%

Hůl smrti

Obě ruce Zvýší škody hrdinových útoků o 50% a úroveň kouzel smrti

Hůl svatého Ranana

Obě ruce Zvýší účinnost všech léčivých kouzel. Vzkřísí 20% zabitých bojovníků po boji, zaokrouhleno směrem dolů

Hůl zmrzačení

Obě ruce Všechna ničivá kouzla magie Chaosu působí o 50% vyšší škody

Kentaurovo kopí

Luk Zvýší hrdinovi útok při střelbě i boji zblízka o 8

Kniha chaosu

Levá ruka Obsahuje všechna kouzla magie chaosu

Kniha přírody

Levá ruka Obsahuje všechna kouzla magie přírody

Kniha řádu

Levá ruka Obsahuje všechna kouzla magie řádu

Kniha smrti

Levá ruka Obsahuje všechna kouzla magie smrti

Kniha života

Levá ruka Obsahuje všechna kouzla magie života

Krunýř regenerace

Tělo Zvýší hrdinovu obranu vůči útokům zblízka a střelbě o 20 a zároveň regeneruje 20 bodů zdraví

Legendární sekyra

Pravá ruka Zvýší hrdinovi útok při boji zblízka o 8. Spřátelení bojovníci budou působit o 40% větší škody

Lví štít odvahy

Levá ruka Zvýší všem spřáteleným bojovníkům obranu vůči střelbě a útoku zblízka o 40%

Meč hbitosti

Pravá ruka Zvýší hrdinovi útok při boji zblízka a obranu při boji zblízka o 6. Hrdina navíc získá jeden útok zblízka navíc

Mistrova kouzelná kniha

Levá ruka Obsahuje všechna kouzla třetí úrovně. Aby je hrdina mohl používat, musí ovšem mít příslušné magické dovednosti

Nepřirozená zbroj

Tělo Zvýší hrdinovu obranu vůči útokům zblízka a střelbě o 20 a zároveň se stane Chráněncem přírody

Nepřirozený štít

Levá ruka Všichni spřátelení bojovníci se stávají Chráněnci přírody a jejich obrana střelby a napadení zblízka vzroste o 30%

Ohnivý meč

Pravá ruka Zvýší hrdinovi útok při boji zblízka a střelbě o 3. Navíc útokem působí 30 (+3 za úroveň hrdiny) ohnivých škod

Okřídlené sandály

Nohy Zvýší pohyblivost v boji všech bojovníků o 2

Příručka cechmistra

Levá ruka Obsahuje všechna kouzla čtvrté úrovně. Aby je hrdina mohl používat, musí ovšem mít příslušnou magii

Róba strážce

Plášť Hrdina získá naprostou odolnost vůči prvním třem útokům v každé bitvě

Sirný krunýř

Tělo Zvýší hrdinovu obranu vůči útokům zblízka a střelbě o 20 a hrdina získá Ohnivý štít

Štít chaosu

Levá ruka Všichni spřátelení bojovníci se stávají Chráněnci řádu a jejich obrana střelby a napadení zblízka vzroste o 30%

Štít řádu

Levá ruka Všichni spřátelení bojovníci se stávají Chráněnci chaosu a jejich obrana střelby a napadení zblízka vzroste o 30%

Štít smrti

Levá ruka Všichni spřátelení bojovníci se stávají Chráněnci života a jejich obrana střelby a napadení zblízka vzroste o 30%

Štít z dračích šupin

Levá ruka Všichni spřátelení bojovníci získávají odolnost proti ohni a jejich obrana střelby a napadení zblízka vzroste o 30%

Štít života

Levá ruka Všichni spřátelení bojovníci se stávají Chráněnci smrti a jejich obrana střelby a napadení zblízka vzroste o 30%

Šupinová zbroj síly

Tělo Zvýší hrdinovu obranu vůči útokům zblízka a střelbě o 10 a současně zvýší jeho útok při střelbě a boji zblízka o 10

Tynanova dýka beznaděje

Pravá ruka Zvýší hrdinovu obranu vůči útokům zblízka a střelbě o 10 a současně zvýší jeho útok při střelbě a boji zblízka o 10

Vysávač duší

Pravá ruka Zvýší hrdinovi útok při boji zblízka a obranu při boji zblízka o 3

Zbroj chaosu

Tělo Zvýší hrdinovu obranu vůči útokům zblízka a střelbě o 20 a zároveň se stane Chráněncem řádu

Zbroj řádu

Tělo Zvýší hrdinovu obranu vůči útokům zblízka a střelbě o 20 a zároveň se stane Chráněncem chaosu

Zbroj smrti

Tělo Zvýší hrdinovu obranu vůči útokům zblízka a střelbě o 20 a zároveň se stane Chráněncem života

Zbroj života

Tělo Zvýší hrdinovu obranu vůči útokům zblízka a střelbě o 20 a zároveň se stane Chráněncem smrti