Heroes IV - Hrad - Chaos - Kouzla

Úroveň 1

Krvežíznivost

Bloodlust 2 mana
Boj - Požehnání
Jednotka očarovaná krvežíznivostí působí v boji muže proti muže o 25% větší škody než normálně.

 

Ohnivá aura

Fire Aura 2 mana
Boj - Požehnání
Ohnivá aura zcela obklopí útočníka, takže ten v boji muže proti muže působí navíc také menší škody ohněm.

 

Zrychlení

Haste 2 mana
Boj - Požehnání
Zrychlení zvýší rychlost jednotek o 3 a prodlouží vzdálenost, kterou mohou urazit v jednom kole bitvy o 3 yardy.

 

Magický šíp

Magic Arrow 2 mana
Boj - Přímé Poškození
Magický šíp vrhá výboj magické energie proti zvolenému cíli. Ten způsobí (30+3*úroveň sesílatele) škod.

 

Zabiják

Slayer 2 mana
Boj - Požehnání
Zabiják zvýší ničivou sílu bojovníka proti bojovníkům 4. úrovně o 50%.

 

Jiskry

Sparks 2 mana
Boj - Přímé Poškození
Jiskry vyvolají ničivou spršku magické energie, která zasáhne tři pole před kouzelníkem a způsobí (20+2*úroveň sesílatele) škod.

 

Level 2

Zmatek

Confusion 3 mana
Boj - Kletba
Zmatek způsobí, že nepřátelská jednotka zmešká svůj příští tah.

 

Ohnivá střela

Fire Bolt 3 mana
Boj - Přímé Poškození
Ohnivá střela vrhá silný výboj magické energie proti zvolenému cíli. Ten způsobí (50+5*úroveň sesílatele) škod.

 

První úder

First Strike 3 mana
Boj - Požehnání
První úder zajistí bojovníkovi po dobu celého boje schopnost Prvního úderu.

 

Vzplanutí many

Mana Flare 3 mana
Boj - Požehnání
Vzplanutí many sníží spotřebu many všech hrdinů a bojovníků (přátel i nepřátel) na 1/2.

 

Neštěstí

Misfortune 3 mana
Boj - Kletba
Neštěstí přinese zasaženému nepříteli maximální smůlu v boji.

 

Magická pouta

Spell Shackle 3 mana
Boj - Kletba
Magická pouta způsobí, že nepřátelský kouzelník bude za každý bod many použitý na kouzlo zraněn.

 

Level 3

Krvavé šílenství

Bloodfrenzy 5 mana
Boj - Požehnání
Bojovníci posedlí krvavým šílenstvím budou v boji muže proti muži působit o 25% větší škody.

 

Ohnivý kruh

Fire Ring 5 mana
Boj - Přímé Poškození
Ohnivý kruh způsobí kruhový požár, který spálí vše v okruhu 1 yardu okolo zvoleného cíle, ale nikoliv cíl samotný. Škody ním způsobené dosáhnou hodnoty (40+4*úroveň sesílatele) životů.

 

Ohnivá koule

Fireball 5 mana
Boj - Přímé Poškození
Ohnivá koule zasáhne plamenem a spálí vše na ploše 3x3 yardy. Škody ní způsobené dosáhnou hodnoty (40+4*úroveň sesílatele) životů.

 

Blesk

Lightning 5 mana
Boj - Přímé Poškození
Blesk vrhá silný výboj magické energie proti zvolenému cíli. Tento výboj způsobí (70+7*úroveň sesílatele) škod.

 

Magické zrcadlo

Magic Mirror 5 mana
Boj - Požehnání/Kletba/Přímé Poškození
Magické zrcadlo odráží nepřátelská kouzla s 1/2 jejich původní síly zpět na sesílatele. Dané kouzlo ale stejně zapůsobí na původní cíl.

 

Hromadný zabiják

Mass Slayer 5 mana
Boj - Požehnání
Hromadný zabiják způsobí, že všichni spřátelení bojovníci budou působit o 50% větší škody proti bojovníkům 4. úrovně.

 

Level 4

Kočičí reflexy

Cat Reflexes 8 mana
Boj - Požehnání
Kočičí reflexy obdaří spřátelenou jednotku jedním útokem navíc.

 

Oblak zmatení

Cloud of Confusion 8 mana
Boj - Kletba
Oblak zmatení zasáhne plochu 3x3 yardy a způsobí, že všechny nepřátelské jednotky v této oblasti svůj příští tah nic neudělají.

 

Imploze

Implosion 8 mana
Boj - Přímé Poškození
Imploze vrhá neobyčejně silný výboj magické energie proti zvolenému cíli. Tato imploze způsobí (90+9*úroveň sesílatele) škod.

 

Peklo

Inferno 8 mana
Boj - Přímé Poškození
Peklo vyvolá mohutný požár na ploše 5x5 yardů, který popálí vše, co mu přijde do cesty. Škody ním způsobené dosáhnou hodnoty (40+4*úroveň sesílatele) životů.

 

Hromadný první úder

Mass First Strike 8 mana
Boj - Požehnání
Hromadný první úder zajistí spřáteleným bojovníkům po dobu boje schopnost Prvního úderu.

 

Hromadné neštěstí

Mass Misfortune 8 mana
Boj - Kletba
Hromadné neštěstí sešle na všechny nepřátelské jednotky maximální smůlu v boji.

 

Level 5

Armagedon

Armageddon 12 mana
Boj - Přímé Poškození
Armagedon vyvolá prudkou magickou bouři, která se přežene celým bitevním polem a zasáhne všechny bojovníky a hrdiny. Armagedon způsobí takto každému bojovníkovi (40+4*úroveň sesílatele) škod.

 

Kulový blesk

Chain Lightning 12 mana
Boj - Přímé Poškození
Kulový blesk zasáhne první cíl plnou silou, nejbližší další cíl s 1/2 původní síly, třetí s 1/4 původní síly, čtvrtý s 1/8 původní síly a pátý s 1/16 původní síly. Plná síla kulového blesku dokáže zranit za (80+8*úroveň sesílatele) životů.

 

Kulový blesk

Disintegrate 12 mana
Boj - Přímé Poškození
Dezintegrace vrhá neobyčejně silný výboj magické energie proti zvolenému cíli. Bytosti zabité tímto kouzlem nemohou být až do konce bitvy vzkříšeny ani vyvolány. Jsou zabiti bojovníci o hodnotě (110+11*úroveň sesílatele) životů.