Heroes IV - Kampaně - Život - Pravá čepel

Život - Pravá čepel | Síla - Sláva minulých dnů | Řád - Cena míru
Příroda - Elvin a Shaera | Smrt - Polomrtvý | Chaos - Pirátova dcera

 

Lord Lysander shromáždil zbytky království Erathie a utvořil nové království Palaedry. Jeho největší hrozbou je ale dřívější rytíř, který tvrdí, že je posledním žijícím členem linie Gryphonheartů. Lysander hluboko ve svém srdci ví, že ten muž lže, a tak se za doprovodu několika nových přátel vydá na cestu za odhalením pravdy o původu tohoto násilníka.

Vytažení čepele

Popis scénáře

Zvítěz nad hrdiny Normicem a Caileen. Lysander a další 2 tví nejsilnější hrdinové spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 18. úroveň.

Popis mapy

Palaedrou otřásají nepokoje. Sir Worton, který se prohlašuje za dědice rodu Gryphonheartů a právoplatného vládce říše, veřejně vytáhl Čepel Gryphonheartů z pochvy (a to skutečně dokáže pouze člen rodu). Palaedru sice ještě stále ovládá lord Lysander, ale mladý rytíř získává na popularitě. Část šlechticů již siru Wortonovi slíbila věrnost a obsadila čtyři zlaté doly Palaedry, ze kterých je nyní financována Wortonova armáda.

Zkoušky

Popis scénáře

Získej Orákulum úsvitu tak, že splníš všechny Lysanderovy úkoly. Lysander, Proetho a další 2 tví nejsilnější hrdinové spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 25. úroveň.

Popis mapy

Lysander opustil Palaedru, aby našel tajemné Orákulum úsvitu. Je to jeho jediná šance, jak dokázat, že je sir Worton podvodníkem. Divoká země, po níž kráčí, je plná nebezpečí a on se vydal na cestu bez velké armády. Tu zanechal doma, aby chránila království. Probojuje si cestu skrze pobudy a netvory, kteří na něj cestou čekají a uspěje ve zkouškách Orákula?

První krok z mnoha

Popis scénáře

Nalezni hrdinu Desette. Lysander, Proetho a další 2 tví nejsilnější hrdinové spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 30. úroveň.

Popis mapy

Slova Orákula úsvitu přivedla lorda Lysandera do říše Kola. Tento nezávislý kraj získal své jméno podle nesčetných vodních mlýnů postavených na břehu mnoha řek křižujících zemi. Baroni říše Kola jsou tvrdohlaví, žijí odloučeně a nestarají se o dění v okolních říších. Pokud však chce Lysander odhalit pravdu o původu sira Wortona, bude jim muset čelit a najít příslovečnou jehlu v kupě sena.

Hledání oceli

Popis scénáře

Znič hrdinu jménem Mastero, čímž zachráníš sira Kentiana a získáš Pravou čepel Gryphonheartů. Lysander, Proetho, Desette a další 2 tví nejsilnější hrdinové spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 33. úroveň.

Popis mapy

Lysander se přiblížil k vyřešení hádanky Orákula úsvitu. Aby dokončil svůj úkol, musí nalézt legendárního mečníka, sira Kentaina. Lysander musí získat pravou Čepel Gryphonheartů, chce-li zabránit tomu, aby Palaedra padla do rukou sira Wortona. Teprve poté se může vrátit do svého království a zbavit ho uchvatitele.

Zákonitý dědic

Popis scénáře

Pokoř hrdinu Wortona, abys tak zajistil bezpečí Palaedry.

Popis mapy

Lysander se vrátil do Palaedry a našel ji zmítanou občanskou válkou. Worton a jeho stoupenci obsadili hlavní město a velkou část království. Zůstalo jen malé území odporu. Avšak Kentaine a Desette oznámili, že Worton je jejich synem a ne pravým dědicem říše, a dobří lidé jsou nyní na Lysanderově straně. Budoucnost Palaedry leží v Lysanderových rukou.

 

Závěr

Tohle je vyprávění o tom, jak se stal z Lysandera nový král Gryphonheart. Asi je to i příběh o tom, jak jsem se seznámil se svou ženou, ale jak už jsem řekl, já jsem jen prostý člověk; Milton, manžel, otec, přítel.