Heroes IV - Kampaně - Síla - Sláva minulých dnů

Život - Pravá čepel | Síla - Sláva minulých dnů | Řád - Cena míru
Příroda - Elvin a Shaera | Smrt - Polomrtvý | Chaos - Pirátova dcera

 

Zúčtování a nekonečná staletí válek přivedly barbarské národy na pokraj vymření. Jen jediný muž se odváží je zachránit, přimět je změnit jejich způsoby a navrátit jim zpátky hodnoty na dlouhou dobu zapomenuté. Má-li barbarský lid přežít, musí dát přednost společenství a navrátit se ke starým způsobům. Dokáže je ale Waerjak přesvědčit včas?

Nová cesta

Popis scénáře

Ovládni všechna města na mapě. Waerjak spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 12. úroveň.

Popis mapy

Osamocený válečník Waerjak zjišťuje, že barbaři navěky zaniknou, pokud se neodvrátí od vražedného a válečného způsobu života. A tak se Waerjak a jeho pěstoun Tarnum, po letech života strávených na cestách, vrací ke svému lidu, aby společnost barbarů proměnili v jednolité společenství. Pak možná přežijí.

Nutná válka

Popis scénáře

Přemož všechna nepřátelská města a vojska. Waerjak a tvůj další nejsilnější hrdina spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 20. úroveň.

Popis mapy

Jen za několik málo měsíců, kdy byla v platnosti nová pravidla, Waerjak dokázal barbarům, že se mohou mít dobře i bez válek. Jeho malé království je nyní dokonce jedno z nejbohatších v Tribal Lands. Ale stejně jako šakalové pošilhávají po čerstvé kořisti, padlo toto území do chamtivého oka dvěma diktátorům. Waerjak musí teď vést nutnou válku a dokázat, že je schopen ubránit svůj lid proti této nové hrozbě.

Královská volba

Popis scénáře

Znič hrdinu Hundrica. Waerjak a tvůj další nejsilnější hrdina spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 25. úroveň.

Popis mapy

Když se Waerjak dozví, že Vogel Drtič drží v zajetí jeho pěstouna Tarnuma, stojí před hrozivou volbou. Ve stejném okamžiku diktátor Hundric drží v sousední zemi stovky barbarských žen a dětí jako otroky a ve snaze vybudovat novou armádu je nutí pracovat až k smrti. Waerjak nemůže zachránit všechny.

Jeden kmen

Popis scénáře

Přemož hrdinu Vogela.

Popis mapy

Jen jediný muž brání teď Waerjakovi v dosažení jeho cíle - sjednocení barbarských kmenů a jejich vyvedení z pokraje ohrožení samotné existence - diktátor Vogel Drtič. Je to stejný muž, který zabil jeho otce, takže k němu Waerjak chová obzvláštní nenávist. V této zoufalé době musí pevně ovládat své emoce, pokud má mít šanci porazit svého největšího nepřítele.

 

Závěr

Až do teď jsem se domníval, že chci jen příležitost vstoupit do ráje a odpočívat, ale myslím, že tihle lidé jsou teď moje společenství. A nemyslím jen barbary, ale i Palaedrince a elfy a všechny ostatní. Chráním je už tak dlouho, že mám pocit, že bych je nechal na holičkách, kdybych odešel. I tenhle nový svět pořád ještě potřebuje hrdiny.