Heroes IV - Kampaně - Chaos - Pirátova dcera

Život - Pravá čepel | Síla - Sláva minulých dnů | Řád - Cena míru
Příroda - Elvin a Shaera | Smrt - Polomrtvý | Chaos - Pirátova dcera

 

 

Tawni Balfour překonává úspěchy svého nechvalně známého otce a vydává se na cestu plnou bitev a rabování, jak postupně přebírá kontrolu nad vodami Zlatého moře. Na své cestě stát se pirátskou královnou Zlatého moře musí čelit nejen pirátům a obludám z mořského dna, ale také své vlastní temné minulosti.

Pirátova dcera

Popis scénáře

Zmocni se měst Frigistonu a Yanathrae. Tawni Balfour a Pete Holčička spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. S sebou budou mít ještě Pevný štít. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 12. úroveň.

Popis mapy

Po smrti svého otce - neblaze proslulého piráta, přebrala Tawni Balfour velení na jeho lodi. Okamžitě se pustila do uskutečnění něčeho, na co její otec ani ve snu nepomyslel - rozhodla se obsadit Průliv bouří. Tam začíná nebo končí její sen o vládě nad celým Zlatým mořem. Musí porazit města Frigiston a Yanathrae.

Krvavá zátoka

Popis scénáře

Znič hrdinu Kapitána Swifta. Tawni Balfour a Pete Holčička spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. S sebou budou mít ještě Pevný štít. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 18. úroveň.

Popis mapy

Během pár minut se Tawniny nové loděnice změnily díky plíživému útoku v hořící ruiny. Její flotila je ochromena. Dokonce ani její vlajková loď Fúrie není schopná plavby. Tawni brzy zjistila, že útok zorganizoval stejný pirát, který zabil jejího otce. Chce jí tak zabránit v převzetí kontroly nad Průlivem bouří. Tawni se proto rozhodla najít pověstnou skrýš kapitána Swifta, Krvavou zátoku, a postarat se o odvetu.

Průliv ztracených

Popis scénáře

V Rumportu vybuduj Oko chaosu. Tawni Balfour, Pete Holčička a Cyrca spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. S sebou budou mít ještě meč Obrobijce. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 23. úroveň.

Popis mapy

Průliv ztracených si zaslouží své jméno. Tahle oblast je naditá piráty a moře je známé polykáním lodí. Někdo nebo něco terorizuje tuhle mořskou cestu. Tawni musí zjistit, co je příčinou a zničit to, pokud chce někdy získat kontrolu nad Zlatým mořem.

Záliv panen

Popis scénáře

Odstraň hrdinu jménem Pete Holčička. Tawni Balfour, Pete Holčička a Cyrca spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. S sebou budou mít ještě meč Obrobijce. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 28. úroveň.

Popis mapy

Tawni se chystá dobýt Záliv panen. Rozsáhlé lesy na pobřeží zálivu budou zásobárnou dřeva pro vybudování jižní flotily. Jeden z velitelů, těšící se její důvěře, ji ale zradil. První důstojník Pete Holčička převzal Rumport a vyplouvá na jih s jejími vlastními loděmi, rozhodnut zabít Tawni i její stoupence ve chvíli, kdy budou oslabeni.

Nikdy se neohlížej

Popis scénáře

Znič mořskou královnu a líheň mořských oblud. Mezi oběma úkoly můžeš mít prodlevu maximálně 5 dní.

Popis mapy

Jednoho dne vpluje do Rumportu poničená loď s palubou zborcenou krví. Na stěžni je vyryto vyhlášení války podepsané Mořskou královnou. Tawni se zotavuje z nedávné bitky s Petem Holčičkou a cítí, že tohle bude poslední překážka na cestě k ovládnutí Průlivu ztracených a tím i celého Zlatého moře. Když bude Mořská královna a její panny pryč, bude ona, Královna pirátů, vládnout nad Zlatým mořem.

 

Závěr

Později jsem se dověděla, že můj pravý otec, Oba Osmiprstý, se usadil na jednom ostrově ve Zlatém moři. Koupil si rybářský člun a postavil si malý domek na pobřeží, kde chtěl žít do konce svého života. Ale už zakrátko ho často viděli ve společnosti vdovy, která žila poblíž. Hmm. Tak gratuluju!