Heroes IV - Gathering Storm - Kampaně

Nadcházející bouře

Mistři magie | Protiklady přitahují | Další příběh barda
Moc je právo | Otázka života a smrti | Nadcházející bouře

 

Potom, co bylo dokončeno pět úkolů a pět hrdinů se bezpečně vrátilo do Devonshiru, přišel čas zahájit útok proti Hexisovi samotnému. Země byly pod jeho vlivem zpustošeny chaotickými silami přírody a cesta bude nepochybně plná nebezpečí. Pět hrdinů se konečně vydává splnit poslední úkol, který před nimi leží.

Nadcházející bouře

Popis scénáře

Najít a vyčistit jižní průchod, který vede hluboko do Hexisových teritorií. Hrdinové Bohb, Kozuss, Dogwoggle, Agraynel a Alita Eventide se přenesou do další mapy společně se svými kouzly, dovednostmi a jednotlivými artefakty, které získali při svých úkolech.

Popis mapy

Ničení přírody se stále více rozšiřuje a Hexisova nákaza začíná působit i na takové země na severu, jako je třeba Devonshire. Hrdinové musí jít jižní cestou, jediným průchodem, který se v této oblasti nachází, a dostat Hexise ještě předtím, než jeho šílenství pohltí celou zemi.

Vzhůru proti hradbě

Popis scénáře

Ovládnout všechny čtyři pevnosti a udržet všech pět hrdinů naživu. Hrdinové Bohb, Kozuss, Dogwoggle, Agraynel a Alita Eventide se přenesou do další mapy společně se svými kouzly, dovednostmi a jednotlivými artefakty, které získali při svých úkolech.

Popis mapy

Pokračovat ve svém úkolu hluboko v zemích zpustošených Hexisem a dobýt všechny pevnosti, spadající pod jeho vládu.

Konečné zůčtování

Popis scénáře

Porazit Hexise před 5. měsícem.

Popis mapy

Hrdinové Bohb, Kozuss, Dogwoggle, Agraynel a Alita Eventide mají čtyři měsíce na to, aby rychle dojeli na sever a porazili Hexise v jeho citadele předtím, než jeho moc způsobí přírodě nenapravitelnou škodu.

 

Závěr

Ačkoliv byla jejich cesta dlouhá a jejich zkoušky velké, pět hrdinů bylo schopno zvítězit nad Hexisem a ukončit tak zkázu, kterou způsoboval. Téměř okamžitě se počasí zklidnilo, a když pět hrdinů jelo zpátky do Devonshiru, byly již patrné známky uzdravování přírody. Oslavy budou trvat několik dní, ale lidé Lodwaru si budou vždy pamatovat jména Bohb, Agraynel, Kozuss, Dogwoggle a Alita Eventide. Když bylo všechno řečeno a vykonáno, mohlo se těch pět spokojeně odebrat k odpočinku... jako hrdinové.