Heroes IV - Winds of War - Kampaně

Co je moc, to je moc

Ovládnout svět | Barbarské hordy | Velkolepý
Co je moc, to je moc | Pochod smrti | Poslední bašta

 

Erutan Revol dospěl k názoru, že lidem z Channonu bylo až příliš dlouho umožněno ničit lesy. Teď přišel čas dát jim ochutnat jejich vlastní medicínu a zaútočit na ně. Dobytím jejich hlavního města uřízne tu hadí hlavu - doufejme, že nadobro.

Umění přesvědčování

Popis scénáře

Přemluv další druidy, aby se přidali k tvému boji, obsazením všech jejich měst. Dále odstraň z této oblasti bojovníky Channonu. Erutan Revol postoupí do dalšího scénáře se všemi svými dovednostmi a kouzly. Všichni tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 15. úroveň.

Popis mapy

Válka začala! Jsou slyšet zvěsti o mnoha zvěrstvech, která lidská vojska páchají na jeho milovaném lesu. Erutan Revol slibuje, že si odplatou podrobí celý Channon. Prvním krokem je spojit plaché druidy v této části lesa a ukázat jim ten správný způsob jak jednat s hanobiteli lesa.

Posvátné údolí

Popis scénáře

Ovládni všechna města na mapě. Do dalšího scénáře si Erutan Revol přenáší své dovednosti a kouzla. Tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 22. úroveň.

Popis mapy

Posvátné údolí druidů na cestě do hlavního města Channonu Rylos je obleženo armádami lidí a barbarů. Znesvěcení posvátného lesa nečistýma rukama nemůže být tolerované! Poraz všechna vojska v této oblasti, aby již nikdy více nemohla znesvětit toto údolí!

Hněv přírody

Popis scénáře

Zaber město jménem Ginvil. Máš na to 140 dní, než dorazí posily obránců. Erutan Revol se všemi svými dovednostmi a kouzly postoupí do závěrečné kampaně. Tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 28. úroveň.

Popis mapy

Jediná věc, která tě dělí od hlavního města království Channon, Rylosu, je velmi dobře opevněné město jménem Ginvil. Nejenže má zhoubný vliv na zemi kolem, ale při jeho budování byly vykáceny všechny stromy, které ho obklopovaly. Zničíš ho, protože ti stojí v cestě. Dostaň se za každou cenu do Ginvilu a ukaž těm, kteří tam žijí, co je to pravý hněv přírody!

 

Závěr

Poté, co byl Ginvil osvobozen a lidé vyhnáni, již nic nestojí mezi Erutanem Revolem a hlavním městem Channonu. Rylos bude dobyt a na jeho místě opět poroste les!