Heroes IV - Hrad - Příroda - Kouzla

Úroveň 1

Hledání cest

Pathfinding 2 mana
Dobrodružství - Požehnání
Hledání cest zbaví na mapě dobrodružství armádu všech postihů v omezení pohybu.

 

Rychlost

Speed 2 mana
Boj - Požehnání
Rychlost zvýší rychlost jednotek o 3 a prodlouží vzdálenost, kterou mohou urazit v jednom kole bitvy o 3 yardy.

 

Kamenná kůže

Stoneskin 2 mana
Boj - Požehnání
Kamenná kůže zvýší obranu cílového bojovníka vůči boji zblízka i střelbě o 25%.

 

Přivolání chauna

Summon Leprechaun 2 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet chaunů v závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání víly

Summon Sprite 2 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet víl v závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání vlka

Summon Wolf 2 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet vlků v závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Chůze po terénu

Terrain Walk 2 mana
Boj - Požehnání
Chůze po terénu umožní cílovému bojovníkovi pohybovat se na všech druzích terénu bez postihu.

 

Přivolání ďáblíka - Pouze povolání Démonologie (Okruh Magie Smrti a Přírody)

Přivolání ďáblíka 5 mana
Boj - Přivolání
Přivolá určitý počet ďáblíků v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost základní magie přírody a základní démonologie.

 

Level 2

Štěstí

Fortune 3 mana
Boj - Požehnání
Štěstí zvýší štěstí vybraného bojovníka na maximum.

 

Obří síla

Giant Strength 3 mana
Boj - Požehnání
Obří síla zvýší škody, které způsobí cílový bojovník o 20% a přidá mu 20% životů.

 

Tekutý písek

Quicksand 3 mana
Boj - Indirect Curse
Vytvoří pásmo tekutých písků. Překonat dvě stopy tekutých písků trvá celé jedno kolo.

 

Hadí úder

Snake Strike 3 mana
Boj - Požehnání
Hadí úder zajistí cílovému bojovníkovi schopnost Prvního úderu.

 

Přivolání elfa

Summon Elf 3 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet elfů v závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání satyra

Summon Satyr 3 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet satyrů v závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání bílého tygra

Summon White Tiger 3 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet bílých tygrů v závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Vosí roj

Wasp Swarm 3 mana
Boj - Curse
Vosí roj přivolá hejno vos, které dokáží zaměstnat nepřátelskou jednotku na celé jedno kolo. Na nemrtvé a mechanické jednotky však nemá vliv.

 

Přivolání kerbera - Pouze povolání Démonologie (Okruh Magie Smrti a Přírody)

Přivolání kerbera 8 mana
Boj - Přivolání
Přivolá určitý počet kerberů v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost lepší magie přírody a lepší démonologie.

 

Level 3

Protimagie

Anti-Magic 5 mana
Boj - Požehnání
Protimagie zajistí cílovému bojovníkovi imunitu proti všem druhům magie.

 

Hromadné zrychlení

Mass Speed 5 mana
Boj - Požehnání
Hromadné zrychlení zvýší rychlost všech jednotek o 2 a prodlouží vzdálenost, kterou mohou urazit v jednom kole bitvy o 2 yardy.

 

Chráněnec nekromancie

Necromancy Ward 5 mana
Boj - Požehnání
Chráněnec nekromancie je imunní vůči kouzlům magie smrti a jeho obrana vůči střelbě i útokům zblízka se zvyšuje o 50%, pokud na něj útočí bojovník Smrti.

 

Přivolání vzdušného elementála

Summon Air Elemental 5 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet vzdušných elementálů závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání zemského elementála

Summon Earth Elemental 5 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet zemských elementálů závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání ohnivého elementála

Summon Fire Elemental 5 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet ohnivých elementálů závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání vodního elementála

Summon Water Elemental 5 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet vodních elementálů závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání ledového démona - Pouze povolání Démonologie (Okruh Magie Smrti a Přírody)

Přivolání ledového démona 12 mana
Boj - Přivolání
Přivolá určitý počet ledových démonů v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost expertní magie přírody a expertníí démonologie.

 

Level 4

Hromadné štěstí

Mass Fortune 8 mana
Boj - Požehnání
Hromadné štěstí zvýší štěstí všech bojovníků na maximum.

 

Hromadný hadí úder

Mass Snake Strike 8 mana
Boj - Požehnání
Hromadný hadí úder dává celé tvé armádě schopnost prvního úderu.

 

Přivolání gryfa

Summon Griffin 8 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet gryfů závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání jednorožce

Summon Unicorn 8 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet jednorožců závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání trifida

Summon Waspwort 8 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet vosích rojů závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání zplozence jedu - Pouze povolání Démonologie (Okruh Magie Smrti a Přírody)

Přivolání zplozence jedu 18 mana
Boj - Přivolání
Přivolá určitý počet zplozenců jedu v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost mistrovské magie přírody a mistrovské démonologie.

 

Level 5

Dračí síla

Dragon Strength 12 mana
Boj - Požehnání
Dračí síla zvýší škody, které zvolený bojovník způsobí o 100% a přidá mu 100% životů.

 

Přivolání pohádkového draka

Summon Faerie Dragon 12 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet pohádkových draků závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání kudlanky

Summon Mantis 12 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet kudlanek závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání fénixe

Summon Phoenix 12 mana
Boj - Přivolávání
Přivolá určitý počet fénixů závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Přivolání ďábla - Pouze povolání Démonologie (Okruh Magie Smrti a Přírody)

Přivolání ďábla 24 mana
Boj - Přivolání
Přivolá určitý počet ďáblů v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost velmistrovské magie přírody a velmistrovské démonologie.