Heroes IV - Hrad - Řád - Kouzla

Úroveň 1

Zamlžení

Blur 2 mana
Boj - Požehnání
Zamlžení zakryje nepříteli přesný tvar vybraného bojovníka, čímž zvýší jeho obranu vůči střelbě o 100%.

 

Zrušení kouzla

Dispel 2 mana
Boj - Požehnání/Kletba
Zrušení kouzla zruší všechna kouzla z cílového bojovníka. Dokáže i zrušit iluzi nebo fantóma.

 

Přemístění

Displacement 2 mana
Boj - Kletba
Přemístění přinutí nepřítele couvnout o 2 pole zpět.

 

Magická pěst

Magic Fist 2 mana
Boj - Kletba
Magická pěst způsobí nepřátelské jednotce (20+2*úroveň sesílatele) škod.

 

Přesnost

Precision 2 mana
Boj - Požehnání
Přesnost zvýší škody ze střelby vybraného bojovníka o 25%. Eliminuje všechny postihy za překážky a vzdálenost.

 

Vidiny

Visions 2 mana
Dobrodružné - Informace
Vidiny odhalí přesný počet bojovníků v jednotce či armádě nepřítele a také statistiky nepřátelských hrdinů.

 

Level 2

Zbabělost

Cowardice 3 mana
Boj - Kletba
Zbabělost zapříčiní, že zasažená nepřátelská jednotka nebude útočit na žádný cíl.

 

Vytvoření iluze

Create Illusion 3 mana
Boj - Přivolání
Vytvoření iluze vyvolá imaginárního dvojníka vybraného bojovníka. Bojovníků je v oddílu dvojníků je tolik, kolik se jich vejde do hodnoty (40+4*úroveň sesílatele) životů.

 

Let

Flight 3 mana
Boj - Požehnání
Let umožní vybrané spřátelené jednotce v průběhu boje létat.

 

Ledová střela

Ice Bolt 3 mana
Boj - Direct Damage
Ledová střela zasáhne nepřítele smrtícím chladem a způsobí mu (40+4*úroveň sesílatele) škod.

 

Vysátí síly

Power Drain 3 mana
Boj - Kletba
Vysátí síly způsobí, že vybraného nepřátelského hrdinu stojí všechna kouzla dvojnásobné množství many.

 

Zpomalení

Slow 3 mana
Boj - Kletba
Zpomalení sníží rychlost a pohyblivost vybrané nepřátelské jednotky na polovinu.

 

Ukradení okouzlení

Steal Enchantment 3 mana
Boj - Kletba/Požehnání
Ukradení okouzlení zruší prospěšné kouzlo u vybrané nepřátelské bytosti a přenese toto kouzlo na zvolenou vlastní jednotku.

 

Level 3

Vyhnání

Banish 5 mana
Boj - Kletba
Vyhnání zničí vybranou jednotku přivolanou kouzlem.

 

Zapomnětlivost

Forgetfulness 5 mana
Boj - Kletba
FZapomnětlivost zabrání po dobu boje vybrané nepřátelské jednotce ve střelbě.

 

Hromadné zamlžení

Mass Blur 5 mana
Boj - Požehnání
Hromadné zamlžení zakryje nepříteli přesný tvar všech spřátelených bytostí, čímž zvýší jejich obranu vůči střelbě o 100%.

 

Hromadné zrušení kouzel

Mass Dispel 5 mana
Boj - Požehnání/Kletba
Hromadné zrušení kouzel odstraní ze všech spřátelených jednotek v dohledu kouzelníka následky škodlivých kouzel.

 

Hromadná přesnost

Mass Precision 5 mana
Boj - Požehnání
Hromadná přesnost zvýší škody ze střelby všech spřátelených bojovníků o 25%.

 

Teleportace

Teleport 5 mana
Boj - Požehnání/Kletba
Teleportace okamžitě přemístí vybranou jednotku na zvolené místo na bitevním poli.

 

Městská brána

Town Gate 5 mana
Boj/Dobrodružné - Požehnání
Městská brána přenese hrdinu do nejbližšího vlastního města. Funguje i při souboji - přenese hrdinu jen z jeho přirozenou armádou.

 

Level 4

Berserk

Berserk 8 mana
Boj - Kletba
Berserk způsobí, že jednotka napadne při nejbližší příležitosti nejbližšího bojovníka, ať už se jedná o přítele či nepřítele.

 

Slepota

Blind 8 mana
Boj - Kletba
Slepota učiní nepřátelskou jednotku neschopnou jakékoliv akce po tři kola. Je-li však tato jednotka zraněna, kouzlo pomine.

 

Hromadné zpomalení

Mass Slow 8 mana
Boj - Kletba
Hromadné zpomalení sníží rychlost a pohyblivost všech nepřátelských jednotek v dohledu kouzelníka na polovinu.

 

Fantóm

Phantom Image 8 mana
Boj - Přivolání
Fantóm vytvoří dvojníka vybraného bojovníka.Bojovníků je v oddílu dvojníků je tolik, kolik se jich vejde do hodnoty (80+8*úroveň sesílatele) životů

 

Level 5

Hypnóza

Hypnotize 12 mana
Boj - Kletba
Hypnóza umožní ovládat nepřátelskou bytost po tři kola.

 

Zrcadlo bolesti

Pain Mirror 12 mana
Boj - Požehnání
Zrcadlo bolesti způsobí, že útočník utrpí přesně stejnou míru škod jako napadený protivník. Odražená škoda však nemůže přesáhnout počet životů cíle.

 

Ukradení všech okouzlení

Steal All Enchantments 12 mana
Boj - Požehnání/Kletba
Ukradení všech okouzlení způsobí, že ze všech nepřátelských jednotek jsou sňata prospěšná kouzla a tato jsou náhodně rozdělena mezi vlastní jednotky.