Heroes IV - Hrad - Smrt - Kouzla

Úroveň 1

Zrušení

Cancellation 2 mana
Boj - Kletba
Zrušení zbaví cílovou jednotku účinku všech prospěšných kouzel.

 

Prokletí

Curse 2 mana
Boj - Kletba
Prokletí způsobí, že cílový bojovník působí v boji nejmenší škody.

 

Rušící paprsek

Disrupting Ray 2 mana
Boj - Kletba
Rušící paprsek sníží obranu cíle vůči střelbě i boji zblízka o 20%.

 

Jed

Poison 2 mana
Boj - Kletba/Přímé poškození
Jed působí od okamžiku seslání až do konce bitvy a každé kolo působí (10+1*úroveň sesílatele) škod.

 

Oživení kostlivců

Raise Skeletons 2 mana
Boj - Přivolání
Vzkřísí libovolné padlé bojovníky jako kostlivce. Počet kostlivců je (5+1*úroveň sesilatele).

 

Přivolání ďáblíka - Pouze povolání Démonologie (Okruh Magie Smrti a Přírody)

Přivolání ďáblíka 5 mana
Boj - Přivolání
Přivolá určitý počet ďáblíků v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost základní magie přírody a základní démonologie.

 

Level 2

Oživení mrtvých

Animate Dead 3 mana
Boj - Přivolání
Oživení mrtvých umožní vzkřísit část padlých bojovníků v hodnotě (50+5*úroveň sesilatele) životů. Všechni takto vzkříšeni bojovníci zmizí na konci bitvy.

 

Únava

Fatigue 3 mana
Boj - Kletba
Únava sníží rychlost a pohyblivost zasažených bojovníků na polovinu.

 

Vysátí života

Life Drain 3 mana
Boj - Přímé poškození
Vysátí života připraví všechny bojovníky Života a Přírody v dohledu kouzelníka o (10+1*úroveň sesílatele) životů a část těchto životů pak předá kouzelníkovi.

 

Bahno

Mire 3 mana
Dobrodružné - Kletba
Bahno způsobí, že všechny zasažené cíle se na mapě dobrodružství budou v dalším kole pohybovat s poloviční rychlostí.

 

Smutek

Sorrow 3 mana
Boj - Kletba
Smutek obdaří protivníka maximální negativní morálkou.

 

Bezbožná píseň

Unholy Song 3 mana
Boj - Kletba
Bezbožná píseň způsobí, že všem bojovníkům Života v dohledu kouzelníka klesne útok o 20% a také jejich obrana proti boji zblízka i střelbě se sníží o 20%.

 

Slabost

Weakness 3 mana
Boj - Kletba
Slabost sníží škody, které způsobí zasažený bojovník o 25%.

 

Přivolání kerbera - Pouze povolání Démonologie (Okruh Magie Smrti a Přírody)

Přivolání kerbera 8 mana
Boj - Přivolání
Přivolá určitý počet kerberů v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost lepší magie přírody a lepší démonologie.

 

Level 3

Aura strachu

Aura of Fear 5 mana
Boj - Požehnání
Aura strachu obklopí spřáteleného bojovníka. Tento bojovník je pak imunní vůči kouzlům smrti, strachu a mysli a nepřátelé nemohou opětovat jeho útoky.

 

Vysávání many

Magic Leech 5 mana
Boj - Kletba
Vysávání many zasáhne nepřátelského hrdinu a způsobí, že ho každé následující kouzlo bude stát dvojnásobek many než normálně.

 

Hromadné zrušení

Mass Cancellation 5 mana
Boj - Kletba
Hromadné zrušení zruší u všech nepřátelských jednotek v dohledu kouzelníka účinky prospěšných kouzel.

 

Hromadné prokletí

Mass Curse 5 mana
Boj - Kletba
Hromadné prokletí zasáhne všechny nepřátelské bojovníky v dohledu kouzelníka a sníží jimi způsobené škody na minimum.

 

Mor

Plague 5 mana
Boj - Kletba/Přímé poškození
Mor zaplaví celé bitevní pole a zasáhne všechny bojovníky. Neúčinkuje však na žádné mechanické bojovníky, neživé bojovníky a bojovníky Smrti.

 

Vyvolání ducha

Raise Ghost 5 mana
Boj - Přivolání
Vzkřísí libovolné padlé bojovníky jako duchy. Počet duchů je (celkový počet duchů však nemůže překročit počet mrtvých bojovníků.

 

Přivolání ledového démona - Pouze povolání Démonologie (Okruh Magie Smrti a Přírody)

Přivolání ledového démona 12 mana
Boj - Přivolání
Přivolá určitý počet ledových démonů v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost expertní magie přírody a expertníí démonologie.

 

Level 4

Volání smrti

Death Call 8 mana
Boj - Přivolání
Volání smrti umožní vzkřísit část padlých bojovníků z řad nepřátel i přátel v hodnotě (90+9*úroveň sesílatele) životů.

 

Hromadný smutek

Mass Sorrow 8 mana
Boj - Kletba
Hromadný smutek obdaří všechny nepřátelské jednotky v dohledu kouzelníka maximální negativní morálkou.

 

Hromadná slabost

Mass Weakness 8 mana
Boj - Kletba
Hromadná slabost sníží škody, které způsobí všichni nepřátelští bojovníci v dohledu kouzelníka o 25%.

 

Dotyk upíra

Vampiric Touch 8 mana
Boj - Požehnání
Dotyk upíra umožní přátelskému bojovníkovi získat jeden život za každé dva body způsobených škod.

 

Přivolání zplozence jedu - Pouze povolání Démonologie (Okruh Magie Smrti a Přírody)

Přivolání zplozence jedu 18 mana
Boj - Přivolání
Přivolá určitý počet zplozenců jedu v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost mistrovské magie přírody a mistrovské démonologie.

 

Level 5

Ruka smrti

Hand of Death 12 mana
Boj - Přímé poškození
Ruka smrti okamžitě zabije určitý počet nepřátel v závislosti na úrovni kouzelníka.

 

Vyvolání upíra

Raise Vampires 12 mana
Boj - Přivolání
Vzkřísí libovolné padlé bojovníky jako upíry. Počet upírů závisí na úrovni kouzelníka, který kouzlo použije.

 

Obětování

Sacrifice 12 mana
Boj - Požehnání
Při obětování je nejprve zabit některý ze spřátelených bojovníků. Hráč potom určí, která ze zbylých jednotek dostane dvojnásobný počet životů než počet životů obětované jednotky.

 

Přivolání ďábla - Pouze povolání Démonologie (Okruh Magie Smrti a Přírody)

Přivolání ďábla 24 mana
Boj - Přivolání
Přivolá určitý počet ďáblů v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost velmistrovské magie přírody a velmistrovské démonologie.