Heroes IV - Hrad - Život - Budovy

HoMM4

Základní budovy

Radnice vesnice

Village Hall

Cena: 500Zlato

Požadavky: -

Výhoda: 500 zlata za den

 

Radnice městečka

Town Hall

Cena: 2.500Zlato, 5Dřevo, 5Kamen

Požadavky: Radnice vesnice

Výhoda: 750 zlata za den

 

Radnice města

City Hall

Cena: 2.500Zlato, 10Dřevo, 10Kamen, 5Krystal, 5Drahokam

Požadavky: Radnice městečka

Výhoda: 1.000 zlata za den

 

 

Opevnění

Fort

Cena: 5.000Zlato, 20Dřevo, 20Kamen

Požadavky: Radnice vesnice

Výhoda: Stavba hradeb 1. úrovně, je podmínkou pro stavbu obydlí jednotek 1. úrovně

Citadela

Citadel

Cena: 7.500Zlato, 10Dřevo, 10Kamen

Požadavky: Opevnění

Výhoda: Stavba příkopu a městských hradeb 2. úrovně

 

Hrad

Castle

Cena: 7.500Zlato, 10Dřevo, 10Kamen

Požadavky: Citadela

Výhoda: Stavba pevnosti a městských hradeb 3. úrovně

 

 

Putyka

Tavern

Cena: 500Zlato, 2Dřevo

Požadavky: Radnice vesnice

Výhoda: Umožňuje najímat hrdiny řádu, života a přírody

 

 

Řád paladinů

Order of Paladins

Cena: 3.000Zlato, 14Kamen

Požadavky: Radnice vesnice

Výhoda: Umožní koupit meče, plátovou zbroj, lektvar obnovení, svěcenou vodu, lektvar léčení, radosti a nesmrtelnosti.

 

Karavana

Caravan

Cena: 4.000Zlato, 10Dřevo

Požadavky: Opevnění

Výhoda: Odešle hrdinu a/nebo jednotky na vzdálené místo.

 

Přístav

Shipyard

Cena: 2.000Zlato, 20Dřevo

Požadavky: Opevnění

Výhoda: Staví lodě a umožní karavanám cestovat přes vodní toky.

 

 

Věznice

Prison

Cena: Žádná

Požadavky: -

Výhoda: Drží v zajetí nepřátelské hrdiny.

 

 

Svatá katedrála 1. úroveň

Holy Cathedral level 1

Cena: 1.000Zlato, 3Dřevo, 3Kamen

Požadavky: Radnice vesnice

Výhoda: Naučí 3 kouzla 1. úrovně magie Života. Hrdina, který město navštíví získá 35% své many. Hrdina, který ve městě přespí získá 100% své many.

 

Svatá katedrála 2. úroveň

Holy Cathedral level 2

Cena: 1.000Zlato, 1Dřevo, 1Kamen

Požadavky: Svatá katedrála 1. úrovně

Výhoda: Naučí 3 kouzla 2. úrovně magie Života. Hrdina, který město navštíví získá 50% své many.

 

Svatá katedrála 3. úroveň

Holy Cathedral level 3

Cena: 1.000Zlato, 1Dřevo, 1Kamen

Požadavky: Svatá katedrála 2. úrovně

Výhoda: Naučí 3 kouzla 3. úrovně magie Života. Hrdina, který město navštíví získá 65% své many.

 

Svatá katedrála 4. úroveň

Holy Cathedral level 4

Cena: 1.000Zlato, 1Dřevo, 1Kamen

Požadavky: Svatá katedrála 3. úrovně

Výhoda: Naučí 2 kouzla 4. úrovně magie Života. Hrdina, který město navštíví získá 80% své many.

 

Svatá katedrála 5. úroveň

Holy Cathedral level 5

Cena: 1.000Zlato, 1Dřevo, 1Kamen

Požadavky: Svatá katedrála 4. úrovně

Výhoda: Naučí 1 kouzlo 5. úrovně magie Života. Hrdina, který město navštíví získá 100% své many.

 

Řád přírody

Order of Nature

Cena: 2.500Zlato, 2Dřevo, 2Kamen, 2Krystal

Požadavky: Svatá katedrála 1. úrovně

Výhoda: Naučí kouzla magie Přírody. Podle úrovni kouzel naučí dvě kouzla 1., 2. a 3. úrovně a jedno kouzlo 4. a 5. úrovně.

 

Řád očarování

Order of Enchantment

Cena: 2.500Zlato, 2Dřevo, 2Kamen, 2Drahokam

Požadavky: Svatá katedrála 1. úrovně

Výhoda: Naučí kouzla magie Řádu. Podle úrovni kouzel naučí dvě kouzla 1., 2. a 3. úrovně a jedno kouzlo 4. a 5. úrovně.

 

Obydlí jednotek

Cech panošů

Squire's Guild

Cena: 1.500Zlato

Požadavky: Opevnění

Výhoda: Produkuje panoše.

 

 

Střelnice

Archery Range

Cena: 1.500Zlato

Požadavky: Opevnění

Výhoda: Produkuje kušníky.

 

 

Strážnice

Guardhouse

Cena: 3.000Zlato, 3Dřevo, 3Kamen

Požadavky: Opevnění, Putyka

Výhoda: Produkuje kopiníky.

 

 

Výrobna balist

Balista Works

Cena: 3.000Zlato, 6Dřevo

Požadavky: Opevnění, Střelnice

Výhoda: Produkuje balisty.

 

 

Kasárna

Barracks

Cena: 6.250Zlato, 12Dřevo, 12Kamen

Požadavky: Opevnění, Řád paladinů, Strážnice, nebo Výrobna balist

Výhoda: Produkuje křižáky.

 

 

Klášter

Monastery

Cena: 6.250Zlato, 4Dřevo, 4Kamen, 8Krystal

Požadavky: Opevnění, Opatství, Strážnice, nebo Výrobna balist

Výhoda: Produkuje mnichy.

 

 

Kapitula rytířů

Knight's Chapter

Cena: 14.000Zlato, 40Dřevo, 32Kamen

Požadavky: Opevnění, Stáje, Řád paladinů, Klášter, nebo Kasárna

Výhoda: Produkuje šampiony.

 

 

Oltář světla

Altar of Light

Cena: 14.000Zlato, 12Dřevo, 10Kamen, 15Krystal, 12Drahokam

Požadavky: Opevnění, Seminář, Klášter, nebo Kasárna

Výhoda: Produkuje anděly.

 

 

Speciální budovy

Stáje

Stables

Cena: 2.750Zlato, 10Dřevo

Požadavky: Radnice vesnice

Výhoda: Poskytnou armádě o +5 pohybu navíc v příštích 7 dnech.

 

 

Opatství

Abbey

Cena: 1.000Zlato, 4Dřevo, 4Kamen

Požadavky: Opevnění

Výhoda: Zvýší o +2 morálku jednotce pro příští bitvu.

 

 

Seminář

Seminary

Cena: 5.750Zlato, 5Dřevo, 5Kamen, 2Krystal, 2Drahokam

Požadavky: Opatství

Výhoda: Naučí základní úroveň 4 dovedností každé za 2.000 zlata. Dovednosti z okruhů taktiky, umění boje, magie řádu, života a přírody.

 

 

Postavení Grálu

Svatý avatar

Holy Avatar

Cena: Žádná

Požadavky: Grail

Výhoda: Produkuje 3000 zlaťáků denně a zvýší účinnost všech kouzel magie života o 50%.