Heroes IV - Hrad - Život - Kouzla

Úroveň 1

Požehnání

Bless 2 mana
Boj - Požehnání
Požehnaní způsobí, že jeho cíl bude působit maximální škody.

 

Obvázání zranění

Bind Wounds 2 mana
Boj - Požehnání
Obvázání zranění vyléčí (30+3* úroveň sesílatele) životů spřátelenému bojovníkovi.

 

Svaté slovo

Holy Word 2 mana
Boj
Svaté slovo způsobí cílovému bojovníkovi Smrti (45+4*úroveň sesílatele) škod.

 

Vymítání

Exorcism 2 mana
Boj - Požehnání
Vymítání zbavuje zvolenou spřátelenou jednotku účinku negativního očarování.

 

Duchovní zbroj

Spiritual Armor 2 mana
Boj - Požehnání
Sesláním na spřátelenou jednotku zvýší její obranu vůči střelbě i boji zblízka o 25%.

 

Přivolání lodi

Summon Ship 2 mana
Dobrodružné - Přivolání
Přivolání lodi umožňuje přivolat prázdnou loď z kteréhokoliv místa na mapě k místu, kde se nachází kouzelník. Kouzlo nefunguje, pokud nevlastníš žádnou loď.

 

Úroveň 2

Chráněnec chaosu

Chaos Ward 3 mana
Boj - Požehnání
Chráněnec chaosu je imunní vůči kouzlům magie chaosu a jeho obrana vůči střelbě i útokům zblízka se zvyšuje o 50%, pokud na něj útočí bojovník Chaosu.

 

Chráněnec smrti

Death Ward 3 mana
Boj - Požehnání
Chráněnec smrti je imunní vůči kouzlům magie smrti a jeho obrana vůči střelbě i útokům zblízka se zvyšuje o 50%, pokud na něj útočí bojovník Smrti.

 

Obránce

Defender

Defender - 3 mana
Boj - Požehnání

Cíli kouzla se zvýší obrana vůči střelbě i útoku zblízka o 20%.

 

Uzdravení

Heal 3 mana
Boj - Požehnání
Uzdravení vrátí vybranému bojovníkovi (50+5*úroveň sesílatele) životů v závislosti na úrovni kouzelníka. Tímto kouzlem je také možné odstranit následky otravy jedem.

 

Nebeský štít

Heavenly Shield 3 mana
Boj - Požehnání
Nebeský štít může kouzelník použít pouze sám na sebe. Získá tak (50+5*úroveň sesílatele) životů. Tyto životy jsou "stínové" - hrdina začně byt zraňován až tehdy, když ztratí tyto životy.

 

Mučedník

Martyr 3 mana
Boj - Požehnání
Mučedník je kouzlo, které se používá na dva spřátelené bojovníky, z nichž jedna je vždy mučedníkem. Je-li vybraný spřátelený bojovník zasažen nepřítelem, zůstane nezraněn a veškerou škodu, kterou by za normálních okolností utrpěl, utrpí místo něj mučedník.

 

Radost

Mirth 3 mana
Boj - Požehnání
Radost zvýší morálku cíle na maximum.

 

Chráněnec přírody

Nature Ward 3 mana
Boj - Požehnání
Chráněnec přírody je imunní vůči kouzlům magie přírody a jeho obrana vůči střelbě i útokům zblízka se zvyšuje o 50%, pokud na něj útočí bojovník Přírody.

 

Chráněnec řádu

Order Ward 3 mana
Boj - Požehnání
Chráněnec řádu je imunní vůči kouzlům magie řádu a jeho obrana vůči střelbě i útokům zblízka se zvyšuje o 50%, pokud na něj útočí bojovník řádu.

 

Odškodnění

Retribution 3 mana
Boj - Offensive Požehnání
Odškodnění se sesílá na přátelského bojovníka. Útočník, který ho pak napadne v boji zblízka, utrpí okamžitě (10+ úroveň sesílatele) škod.

 

Píseň míru

Song of Peace 3 mana
Boj - Curse
Píseň míru znemožní v příštím kole cíli zaútočit či seslat škodlivé kouzlo na kohokoliv pod vlivem kouzelníka.

 

Úroveň 3

Nebeská zbroj

Celestial Armor 5 mana
Boj - Požehnání
Nebeská zbroj zvýší obranu všech spřátelených bojovníků vůči střelbě i útokům zblízka o 25%.

 

Svatý výkřik

Holy Shout 5 mana
Boj - Direct Life Damage to Death Units
Svatý výkřik zasáhne všechny nepřátelské bojovníky Smrti v dohledu kouzelníka a způsobí jim (30+3*úroveň sesílatele) škod.

 

Hromadné požehnání

Mass Bless 5 mana
Boj - Požehnání
Hromadné požehnání způsobí, že všichni spřátelení bojovníci budou působit maximální možné škody.

 

Hromadné léčení

Mass Healing 5 mana
Boj - Požehnání
Hromadné léčení vrátí všem bojovníkům (25+2*úroveň sesílatele) životů. Rovněž odstraní následky otravy jedem u všech spřátelených bojovníků.

 

Regenerace

Regeneration 5 mana
Boj - Požehnání
Regenerace umožňuje vybranému bojovníkovi regenerovat si po každém kole (20+2*úroveň sesílatele) životů.

 

Úroveň 4

Hromadná ochrana chaosu

Mass Chaos Ward 8 mana
Boj - Požehnání
Hromadná ochrana chaosu zajistí všem spřáteleným bojovníkům imunitu vůči kouzlům magie chaosu a jejich obrana vůči střelbě i útokům zblízka bojovníků Chaosu se zvýší o 20%.

 

Hromadná ochrana smrti

Mass Death Ward 8 mana
Boj - Požehnání
Hromadná ochrana smrti zajistí všem spřáteleným bojovníkům imunitu vůči kouzlům magie smrti a jejich obrana vůči střelbě i útokům zblízka bojovníků Smrti se zvýší o 20%.

 

Hromadné vymítání

Mass Exorcism 8 mana
Boj - Požehnání
Hromadné vymítání zbavuje všechny spřátelené jednotky účinků negativních očarování.

 

Hromadná horlivost

Mass Fervor 8 mana
Boj - Požehnání
Hromadná horlivost zvýší morálku všech spřátelených bojovníků na maximum.

 

Hromadná ochrana přírody

Mass Nature Ward 8 mana
Boj - Požehnání
Hromadná ochrana přírody zajistí všem spřáteleným bojovníkům imunitu vůči kouzlům magie přírody a jejich obrana vůči střelbě i útokům zblízka bojovníků Přírody se zvýší o 20%.

 

Hromadná ochrana řádu

Mass Order Ward 8 mana
Boj - Požehnání
Hromadná ochrana řádu zajistí všem spřáteleným bojovníkům imunitu vůči kouzlům magie řádu a jejich obrana vůči střelbě i útokům zblízka bojovníků Řádu se zvýší o 20%.

 

Modlitba

Prayer 8 mana
Boj - Požehnání of Life Units
Modlitba zvýší počet životů všech bojovníků Života o 25% a o 25% rovněž zvýší jejich útočnou sílu.

 

Úroveň 5

Božský zásah

Divine Intervention Divine Intervention - 12 mana
Boj - Požehnání
Božský zásah uzdraví všechny spřátelené jednotky včetně hrdinů za (50+5*úroveň sesílatele). Když je v armádě nějaký hrdina mrtvý, kouzlo ho oživí.

 

Strážný anděl

Guardian Angel 12 mana
Boj - Požehnání
Kouzlo svatyně se zakouzlí na oddíl bojovníků. Když je ten pak zničen, automaticky se v něm oživí (úroveň sesílatele/8) bojovníků.

 

Svatyně

Sanctuary 12 mana
Boj - Požehnání
Jsou-li bojovníci chráněni kouzlem Svatyně, nemůžou být nepřítelem napadeni ani na ně nemůže nepřítel seslat nějaká kouzla. Pokud třeba i jen jeden bojovník zaútočí něco zakouzlí, kouzlo se zruší.