Heroes V: Hammers of Fade - Kouzla - Runy

1. úroveň

Runa berserka (Rune of Berserking)

Pořehnání

Rune of Berserking

Cena: 1 Kamen

Jednotka příští kolo proti stejnému cíli zaútočí nablízko dvakrát namísto jednou (alespoň jedna bytost z této přátelské jednotky musí být zabita, aby na ní bylo možné danou runu použít).

Účinek je aktivní do dalšího útoku skupinky zblízka. Pokud je nepřátelská jednotka zabita na první úder, účinek runy zůstane stále aktivní.
 

Runa výpadu (Rune of Charge)

Pořehnání

Rune of Charge

Cena: 1 Dřevo

Rychlost jednotky se do konce kola zvýší o 100%.

 

 

V datadisku Tribes of the East už není do konce kola, ale jenom po jednu akci.

2. úroveň

Runa ovládnutí magie (Rune of Magic Control)

Pořehnání

Rune of Magic Control

Cena: 1 Drahokam

Jednotka při příštím útoku ukradne jeden náhodný pozitivní efekt působící na nepřátelský cíl.
Skupinka při svém dalším útoku zblízka či střelbě ukradne ze svého cíle náhodné požehnání Magie světla (klidně i Magickou imunitu). Pokud na cíli není žádné požehnání, runa přijde vniveč.
 

Runa vymítání (Rune of Exorcism)

Pořehnání

Rune of Exorcism

Cena: 1 Síra

Odčaruje všechny negativní efekty, které na jednotku působí (jen ty, které je možné odstranit).

Budou odčarována prokletí první až třetí úrovně Magie temnoty, stejně jako ostatní negativní účinky (například (Spálení) dovednosti Mistr ohně). (Otravu) nelze odčarovat.

3. úroveň

Runa elementální imunity (Rune of Elemental Immunity)

Pořehnání

Rune of Elemental Immunity

Cena: 1 Rtuť

Jednotka získá do konce boje imunitu na dva náhodné magické elementy.

Při každém použití runy na skupinku budou náhodně vybrány dva nové elementy.

Runa nehmotnosti (Rune of Etherealness)

Pořehnání

Rune of Etherealness

Cena: 1 Krystal

Jednotka bude jedno kolo nehmotná.

4. úroveň

Runa omráčení (Rune of Thunderclap)

Pořehnání

Rune of Thunderclap

Cena: 1 Dřevo1Rtuť

Zvolená jednotka bude moci omráčit jednoho nepřítele a připravit ho tak o iniciativu.
Účinek je aktivní dokud se nespustí efekt omráčení. Šance na jeho spuštění je stejná, jako pro některé schopnosti jednotek. Může se spustit při útoku nebo odvetném úderu a lze ho zesílit Vojenským štěstím.

Runa vzkříšení (Rune of Resurrection)

Vzkříšení

Rune of Resurrection

Cena: 1 Kamen1Drahokam

Vzkřísí 40 % zabitých jednotek ve zvolené skupině.

5. úroveň

Runa draka (Rune of Dragonform)

Pořehnání

Rune of Dragonform

Cena: 1 Dřevo1Síra

Jednotka získá na jedno kolo 100% k obraně, 100% k útoku a 50% odolnost vůči magii (neúčinkuje na draky).

Neovlivněné hodnoty skupinky útok a obrana jsou zdvojeny (ne bonusy pocházející od hrdiny či kouzel).
Například skupinka černých jezdců na medvědu získává +5 k útoku a +10 k obraně, ať je jejich statistika jakákoliv.
 

Runa bojové zuřivosti (Rune of Battle Rage)

Pořehnání

Rune of Battle Rage

Cena: 1 Kamen1Krystal

Jednotka v příštím kole zaútočí na všechny okolní nepřátele (ti nevracejí úder).

Stvoření při dalším útoku zblízka zaútočí na všechny sousedící nepřátelské skupinky, bez odvety (podobně jako u schopnosti šestihlavého útoku hlubinné hydry). Pokud má skupinka také aktivní Runu berserka, spustí se oba účinky, a skupinka tedy zaútočí na všechny nepřítele dvakrát.