Heroes V: Tribes of the East - Artefakty

Artefakty | Setové Artefakty

 

Artefakty - Helmice

 

Název

Umístění

HoMM5

Koruna vedení

Hlava
+1 k hrdinově morálce a zdvojnásobuje efekt dovedností (verbování), (diplomacie) a (hospodaření).
HoMM5

Maska spravedlnosti

Hlava
Během boje s nepřátelským hrdinou, který je na vyšší úrovni, vyrovnává hrdinovu úroveň na úroveň protivníka.
     

Artefakty - Pláště

HoMM5

Toulec pravého střelce

Ramena
+4 k útoku všem střeleckým jednotkám v hrdinově armádě a poskytuje jim neomezeně střeliva.
     

Artefakty - Zbraně

HoMM5

Ostří rovnováhy

Zbraň
+3 k hrdinově útoku a odečte -1 od hrdinovy obrany, zatímco "zlým" přidá +3 k hrdinově obraně a odečte -1 od hrdinova útoku.
     

Artefakty - Štíty

HoMM5

Kniha moci

Štít
+1 k hrdinovým znalostem a síle kouzel, nemá-li tento hrdina dovednost osvícení.
     

Artefakty - Kapsa

HoMM5

Roh bohatství

Batoh
Přidává každý den nějaké suroviny.
     

Artefakty - Prsteny

HoMM5

Prsten vyhnanství

Prsten
Sníží účinnost nepřátelských kouzel magie přivolání. Poskytne hrdinovi schopnost (Vyhnanství).
HoMM5

Prsten spřízněnosti se stroji

Prsten
+1 k hrdinově obraně. Balista a katapult získávají jeden výstřel navíc. Stan první pomoci vyléčí dvakrát více životů. Vozík se střelivem zvyšuje útok střeleckých jednotek o +4.