Heroes V: Tribes of the East - Kouzla

Destruktivní magie - v3.1

Nové kouzla | Válečné pokřiky | Destruktivní magie
Magie světla | Magie temnoty | Magie přivolávání

1. úroveň

Magický šíp (Eldritch Arrow)

Magický elementál: OheňPřímé škody

Eldritch Arrow

Cena: 4 Mana

 
Žádné
Škody48+8*Síla
Základní Škody56+8*Síla
Lepší Škody64+8*Síla
Expertní Škody72+8*Síla

 

Vyšle několik magických střel, které způsobí cílové nepřátelské jednotce nefyzické poškození.
 

Kamenné hroty (Stone Spikes)

Magický elementál: ZeměPřímé škody

Stone spikes

Cena: 5 Mana

Žádné
Škody24+8*Síla
Základní Škody32+8*Síla
Lepší Škody40+8*Síla
Expertní Škody48+8*Síla
Působí rozsáhlé fyzické poškození všem jednotkám v dané oblasti (ve tvaru kříže).
 

2. úroveň

Blesk (Lighting Bolt)

Magický elementál: VzduchPřímé škody

Lightning Bolt

Cena: 5 Mana

Žádné
Škody11+11*Síla
Základní Škody14+14*Síla
Lepší Škody17+17*Síla
Expertní Škody20+20*Síla
Způsobuje vybrané nepřátelské jednotce poškození mrazem.
Mistr ledu přidává efekt Mrazení (zmrazí na 0.3 tahů)
 

Ledová střela (Ice Bolt)

Magický elementál: VodaPřímé škody

Ice Bolt

Cena: 6 Mana

Žádné
Škody60+12*Síla
Základní Škody72+12*Síla
Lepší Škody84+12*Síla
Expertní Škody96+12*Síla
Způsobuje vybrané nepřátelské jednotce poškození mrazem.
Mistr bourří přidává efekt Omráčení na první cíl.

3. úroveň

Ohnivá koule (Fireball)

Magický elementál: OheňPřímé škody

Fireball

Cena: 10 Mana

Žádné
Škody11+11*Síla
Základní Škody14+14*Síla
Lepší Škody17+17*Síla
Expertní Škody20+20*Síla
Působí poškození ohněm všem jednotkám v dané oblasti.
Ohnivá koule má cílovou oblast o velikosti 3x3.
Mistr ohně přidává účinek Ničení brnění (-50 % obrana).

Ohnivá zeď (Firewall) - Upravené

Magický elementál: OheňPřímé škody

Firewall

Cena: 16 Mana

Žádné
Škody9+9*Síla
Základní Škody11+11*Síla
Lepší Škody13+13*Síla
Expertní Škody15+15*Síla
Vytvoří ve vybrané oblasti bojiště ohnivou zeď. Po dobu několika kol působí poškození ohněm všem jednotkám v této oblasti.
Trvání je stejné jako Síla kouzel sesílatele. Od verze 1.4 může být seslána ohnivá zeď přímo na jednotku, ale ne-způsobí hned škody. Stvoření obdrží škody pouze pokud projdou skrz ohnivou zeď, nebo v ní stojí na začátku tahu sesílatele a na konci svého tahu po čekání/bránění se. Od verze 1.5 obdrží škody také pokud zůstanou v ohnivé zdi a zaútočí z ní (nejdříve jsou způsobeny škody zdí a až poté jednotka útočí).

Kruh zimy (Circle of Winter)

Magický elementál: VodaPřímé škody

Circle of Winter

Cena: 9 Mana

Žádné
Škody60+12*Síla
Základní Škody72+12*Síla
Lepší Škody84+12*Síla
Expertní Škody96+12*Síla
Způsobuje poškození mrazem všem jednotkám v okolí cílového místa.
Mistr ledu přidává efekt Mrazení (zmrazí na 0.3 tahů).
 

4. úroveň

Řetězový blesk (Chain Lightning) - Upravené

Magický elementál: VzduchPřímé škody

Chain Lightning

Cena: 16 Mana

Žádné
Škody10+10*Síla
Základní Škody15+15*Síla
Lepší Škody20+20*Síla
Expertní Škody25+25*Síla
Způsobí rozsáhlé poškození bleskem několika sousedním jednotkám (až 4), počínaje tou vybranou. Každá další jednotka utrpí 50% předchozích škod (může zasáhnout i vlastní jednotku).
Mistr bouří přidává efekt Omráčení na první cíl.
 

Pád meteoritů (Metoer Shower) - Upravené

Magický elementál: ZeměPřímé škody

Meteor Shower

Cena: 19 Mana

Žádné
Škody9+9*Síla
Základní Škody12+12*Síla
Lepší Škody15+15*Síla
Expertní Škody20+20*Síla
Způsobuje rozsáhlé poškození zemskou silou všem tvorům v cílové oblasti.
Pád meteorů má cílovou oblast o velikost 5x5.
 

5. úroveň

Smrtící mráz (Deep Freeze)

Magický elementál: VodaPřímé škody (Tribes of the East)

Vampirism

Cena: 11 Mana

Žádné
Škody10+10*Síla
Základní Škody14+14*Síla
Lepší Škody15+15*Síla
Expertní Škody30+30*Síla
Zmrazí cíl a způsobí mu tak okamžité zranění ledem a v průběhu určité doby ještě další zvýšené zranění vlivem omrzlin.
Všechny fyzické škody utrpené cílem v dalším tahu jsou zvýšeny o (Síla+1)*3% (nebo pouze (Síla+1)*1% bez ovládání magie).
Mistr ledu přidává efekt Mrazení (zmrazí na 0.3 tahů).

Imploze (Implosion) - Upravené

Magický elementál: ZeměPřímé škody

Implosion

Cena: 18 Mana

Žádné
Škody12+12*Síla
Základní Škody17+17*Síla
Lepší Škody20+20*Síla
Expertní Škody40+40*Síla
Způsobuje vybrané nepřátelské jednotce poškození silou země.
 

Armageddon (Armageddon) - Upravené

Magický elementál: OheňPřímé škody

Armageddon

Cena: 20 Mana

Žádné
Škody9+9*Síla
Základní Škody12+12*Síla
Lepší Škody15+15*Síla
Expertní Škody30+30*Síla

Všem jednotkám a válečným strojům na bojišti způsobí rozsáhlé poškození ohněm, na místě dopadu i poškození fyzické.


Stvoření uprostřed bojiště (čtverec 4x4) jsou zasaženy skálou a útrpí extra fyzickým poškozením rovným škodám vlny, která ignoruje Magickou ochranu.

Mistr ohně přidává účinek Ničení brnění (-50% obrana)