Heroes V: Tribes of the East - Kouzla

Magie přivolávání - v3.1

Nové kouzla | Válečné pokřiky | Destruktivní magie
Magie světla | Magie temnoty | Magie přivolávání

1. úroveň

Pěst hněvu (Fist of Wrath)

Přímé škody

Fist of Wrath

Cena: 5 Mana

Žádné
Škody20+4*Síla
Základní Škody30+6*Síla
Lepší Škody40+8*Síla
Expertní Škody50+10*Síla
Přivolá magickou pěst, která způsobí cílové nepřátelské jednotce fyzické poškození. Na toto kouzlo se nevztahuje odolnost ani ochrana proti magii.
Jestliže jste zvědavy, tak černí draci mohou být zasaženi Pěstí hněvu
Mistr života přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.
 

Ohnivá past (Fire Trap)

Přímé škody

Fire Trap

Cena: 8 Mana

Žádné
2 miny
Základní 4 miny
Lepší 6 min
Expertní 8 min
Umístí do vybrané oblasti na bojišti několik magických výbušných min. Nepřítel miny nevidí.
Každá mina způsobuje Škody50+10*Síla škod, když vybouchne.
Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.

2. úroveň

Mystický krystal (Arcane Crystal)

Přivolání (Tribes of the East)

Cena: 8 Mana

Žádné
Škody40+8*Síla
Základní Škody60+12*Síla
Lepší Škody80+16*Síla
Expertní Škody100+20*Síla
Na zvoleném místě bojiště vytvoří krystal, který bude blokovat průchod až do konce boje nebo dokud nebude napaden a zničen.

Krystal má 1 bod Životzdraví a 0 Obranaobranu, což odpovídá stvoření první úrovně.100+20*SílaExploduje, když je zničen, čímž způsobí přilehlým stvořením škody v závislostina úrovni ovládání Magie přivolávání sesílatelem.
Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.

Vosí roj (Wasp Swarm)

Přímé škody

Wasp Swarm

Cena: 5 Mana

Žádné
Škody10+2*Síla
Základní Škody20+4*Síla
Lepší Škody30+6*Síla
Expertní Škody40+8*Síla
Přivolá roj hmyzu, který způsobí vybrané nepřátelské jednotce magické poškození. (Na nemrtvé, elementální a mechanické jednotky toto kouzlo nepůsobí.)
Při základním ovládání je snížena hodnota ATB cíle snížena o 0.2, respektive o 0.4 při lepším ovládání, respektive 0.6 při expertním ovládání.

Oživení mrtvých (Raise Dead)

Vzkříšení

Raise Dead

Cena: 9 Mana

Žádné
Život120+15*Síla
Základní Život160+20*Síla
Lepší Život200+25*Síla
Expertní Život240+30*Síla
Oživí jednotky ve zvolené skupině. Nemrtví se k (životu) probudí natrvalo, ostatní jen do konce bitvy. Každé použití tohoto kouzla snižuje životy bojovníků v jednotce o 20 %.
Mistr života přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.
 

3. úroveň

Hradba čepelí (Blade Barrier)

Přivolávání (Tribes of the East)

Cena: 12 Mana

Žádné
Život20+5*Síla
Základní Život40+8*Síla
Lepší Život60+10*Síla
Expertní Život96+12*Síla
Dočasně vytvoří na vybraném místě bojiště tři políčka dlouhou zeď. Proti střelným a magickým útokům má zeď o 75 % vyšší obranu a navíc působí škody rovné počtu ztracených životů v boji na blízko.

Na hradbu nemůže být zaútočeno hrdinovým fyzickým útokem, ale může být zničena kouzlem Zemětřesení. Každá ze tří jedno políčkových hradeb je jako samostatný objekt, jehož body zdraví se odvíjí od úrovně ovládání Magie přivolávání.
Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.

Zemětřesení (Earthquake)

Objektové škody

Earthquake

Cena: 7 Mana

Žádné
Škody0+100
Základní Škody0+200
Lepší Škody50+300
Expertní Škody100+400

Zemětřesení poškodí městské hradby při obléhání.

 

Stejně jako věže a bránu.

Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.

Přízračné síly (Phantom Forces)

Duplikace

Phantom Forces

Cena: 18 Mana

Žádné
Max. úroveň: 4
Základní Max. úroveň: 5
Lepší Max. úroveň: 6
Expertní Max. úroveň: 7
Vytváří kopii vybrané přátelské jednotky (může být vytvořena pouze jedna kopie). Kopie nemůže kouzlit ani používat speciální schopnosti. Kopie zmizí, jakmile utrpí nějaké poškození. (nehmotná podstata dává kopii 50% šanci, že se vyhne zranění).
Maximální úroveň jednotky, kterou může sesílatel naklonovat se zvyšuje s jeho úrovní ovládání magie přivolávání.
 

4. úroveň

Vosí hnízdo (Summon Hive)

Přivolání (Tribes of the East)

Summon Hive

Cena: 15 Mana

Žádné
Iniciativa2+0.25*Síla
Základní Iniciativa5+0.25*Síla
Lepší Iniciativa5+0.25*Síla
Expertní Iniciativa10+0.25*Síla
Na vybraném místě na bojišti vytvoří vosí hnízdo. Vosí roj z tohoto hnízda bude útočit na nepřátelské jednotky do konce boje nebo do té doby, než bude hnízdo napadeno a zničeno (hnízdo nezaútočí na nemrtvé, elementální nebo mechanické jednotky).
Když přijde jejich tah, Hnízdo automaticky sešle Vosí roj na expertní úrovni (se Sílou kouzel jejich sesílatele) na nejbližšího nepřítele, který tímto kouzlem může být zasažen, jestli vůbec nějakým. Kouzlo je sesláno za použití many sesílatele hnízda ze plnou cenu (možná snížení jsou ignorována). Hnízdo má 10, 25, 50 nebo 100 Životbodů zdraví v závislosti na úrovni ovládání Magie přivolávání sesílatelem. Jeho ObranaObrana je rovna úrovni sesílatele a je imunní vůči magii. Je bráno jako stvoření 8. úrovně se Sílou 10000. Jeho iniciativa závisí na úrovni ovládání Magie přivolávání sesílatelem. Připřivolání vstoupí do bojiště s náhodnou hodnotou ATB mezi 0.5 a 1.

Vyvolání elementálů (Summon Elementals) - Upravené

Přivolání

Summon Elementals

Cena: 17 Mana

Žádné
0.5*Síla
Základní 0.75*Síla
Lepší 1*Síla
Expertní 2*Síla

Přivolá ohnivého, zemského, vodního či vzdušného elementála (v závislosti na terénu bojiště), který bude bojovat po boku
hrdiny.

Počet vyvolaných elementálů se rovná síle kouzel sesílatele. Při expertním ovládání se toto číslo zdvojnásobuje.
Mistr zaklínání přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.

5. úroveň

Mystická zbroj (Arcane Armor) - Upravené

Požehnání

Arcane Armor

Cena: 20 Mana

Žádné
Život250+50*Síla
Základní Život500+50*Síla
Lepší Život600+60*Síla
Expertní Život600+60*Síla
Obklopí danou skupinu jednotek štítem magické energie, který částečně pohlcuje veškeré poškození, jež jednotka utrpí.
Štít má Život270+30*Síla kouzel bodů zdraví a vysává 25% z udělených škod cíly. Při expertním ovládání vysává 50% škod.
 

Přivolání fénixe (Conjure Phoenix)

Přivolání

Conjure Phoenix

Cena: 35 Mana

Žádné
Síla*25%
Základní Síla*33%
Lepší Síla*50%
Expertní Síla*100%
Po čas bitvy vyvolá fénixe, který bude hrdinovi pomáhat porazit nepřítele. Najednou lze přivolat pouze jediného fénixe.

Statistiky přivolaného fénixe se odvíjí od úrovně sesílatele a jeho síly kouzel (síla):
Útok10+2*Úroveň, Škody10*Síla - 15*Úroveň, Iniciativa15
Obrana10+2*Úroveň, Život300+30*Síla, Pohyblivost7
Mistr zaklínání přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.