Heroes V: Tribes of the East - Kouzla

Magie světla - v3.1

Nové kouzla | Válečné pokřiky | Destruktivní magie
Magie světla | Magie temnoty | Magie přivolávání

1. úroveň

Božská síla (Divine Strength)

Požehnání

Divine Strength

Cena: 4 Mana

Žádné
t = 50%
Základní t = 65%
Lepší t = 80%
Expertní t = 100%
Umožní dané jednotce způsobit v boji větší škody. Doba trvání závisí na hrdinově síle kouzel.
Minimální škody jsou zvýšeny podle tohoto vzorce min+t*(max-min), kde t se odvíjí od ovládání magie světla. Při expertním ovládání této magie jsou škody vždy rovny maximálním.
Mistr požehnání přidává kouzlo Hromadná božská síla. Mana8
 

Zrychlení (Haste)

Požehnání

Haste

Cena: 4 Mana

Žádné
Iniciativa+10% iniciativa
Základní Iniciativa+20% iniciativa
Lepší Iniciativa+30% iniciativa
Expertní Iniciativa+40% iniciativa
Způsobuje, že se vybraná přátelská jednotka uplatní v boji častěji.
Iniciativa cíle je zvýšena.
Mistr hněvu přidává kouzlo Hromadné zrychlení. Mana8

2. úroveň

Regenerace (Regeneration)

Požehnání (Tribes of the East)

Regeneration

Cena: 8 Mana

Žádné
Iniciativa1 tah
Základní Iniciativa2 tahy
Lepší Iniciativa3 tahy
Expertní Iniciativa4 tahy
Cílové jednotce se v jejím tahu zregeneruje zdraví. Nefunguje na nemrtvé, mechanické a elementální jednotky.
Cíl si před svým tahem vyléčí Život75%+Síla*5% ze svých maximálních bodů zdraví.

Výdrž (Endurance)

Požehnání

Endurance

Cena: 6 Mana

Žádné
Obrana+3 obrana
Základní Obrana+6 obrana
Lepší Obrana+9 obrana
Expertní Obrana+12 obrana
Zvyšuje obrannou sílu vybrané přátelské jednotky. Doba trvání závisí na síle kouzel.
Mistr obraných kouzel přidává kouzlo Hromadná výdrž. Mana12
 

Očišta (Cleansing)

Požehnání

Cleansing

Cena: 10 Mana

Žádné
40% zákl. šance
Základní 60% zákl. šance
Lepší 80% zákl. šance
Expertní 100% zákl. šance
Snímá účinky příznivých kouzel z nepřátelských jednotek a účinky negativních kouzel z jednotek přátelských. Úspěšnost odekletí závisí na úrovni sesilatele kouzla; není tedy pravděpodobné, že kouzelník na nízké úrovni zruší účinky kouzla seslaného mágem vysoké úrovně.
Celková šance na očištění = base% + (Úroveň_očištěného - Úroveň_sesílatele) * 3% Úroveň jednotek je 1-7 pro normální a 2-8 pro vylepšená stvoření.
Mistr požehnání přidává kouzlo Hromadné očištění (oblast 4x4). Mana10

3. úroveň

Odklon střel (Deflect Missile)

Požehnání

Deflect Missile

Cena: 6 Mana

Žádné
25%
Základní 40%
Lepší 55%
Expertní 70%
Učiní vybranou přátelskou jednotku odolnější vůči útoku na dálku.
Snížení škody záleží na úrovni ovládání magie světla.
Mistr obranných kouzel přidává kouzlo Hromadný odklon střel. Mana12
 

Spravedlivá moc (Righteous Might)

Požehnání

Righteous Might

Cena: 6 Mana

Žádné
Útok+3 útok
Základní Útok+6 útok
Lepší Útok+9 útok
Expertní Útok+12 útok
Postiženou jednotku zachvátí zuřivost a touha po krvi; získává bonus na útok.
Mistr hněvu přidává kouzlo Hromadná spravedlivá moc. Mana12

4. úroveň

Pomsta bohů (Divine Vengeance)

Přímé škody (Tribes of the East)

Divine Vengeance

Cena: 14 Mana

Žádné
Škody1*F*(Síla+7)
Základní Škody2*F*(Síla+7)
Lepší Škody3*F*(Síla+7)
Expertní Škody4*F*(Síla+7)
Způsobí vybrané jednotce magické škody, které závisí na počtu nepřátel, jež vybraná jednotka zabila od začátku boje.
Škody způsobené každému nepřátelskému stvoření se odvíjí od jeho tzv. (fragů): počtu zabitých stvoření vynásobených jejich úrovní. Například zabití 5 rolníků dá 5 fragů, zatímco 1 paladin dá 6 fragů. Zabití přivolané jednotky nepřidává frag. Ve vzorci škod je F druhou odmocninou fragů cíle.

Teleportace (Teleportation)

Nahrazení

Teleportation

Cena: 8 Mana

 
 
   
   
   
Teleportuje hrdinu s celou jeho armádou na jiné místo na mapě.
 
 

Magická imunita (Magical Immunity)

Požehnání

Magical Immunity

Cena: 7 Mana

Žádné
Max. Úroveň: 2
Základní Max. Úroveň: 3
Lepší Max. Úroveň: 4
Expertní Max. Úroveň: 5
Ruší působení pozitivních i negativních magických efektů na danou skupinu jednotek a chrání ji proti účinkům dalších kouzel.
 

5. úroveň

Slovo světla (Word of Light) - Upravené

Přímé škody

Word of Light

Cena: 11 Mana

Žádné
Škody8+2*Síla
Základní Škody12+3*Síla
Lepší Škody30+6*Síla
Expertní Škody144+12*Síla
Způsobuje poškození svatou silou všem nemrtvým a pekelným jednotkám na bojišti.
Mistr hněvu přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.
 

Vzkříšení (Resurrection) - Upravené

Vzkříšení

Resurrection

Cena: 15 Mana

Žádné
Život20+5*Síla
Základní Život40+10*Síla
Lepší Život60+15*Síla
Expertní Život240+30*Síla
Trvale oživí jednotky v cílové přátelské skupině.
Každé použití tohoto kouzla snižuje životy bojovníků v jednotce o 10 %. Množství vzkříšení se odvíjí od úrovně ovládání magie světla.