Heroes V: Tribes of the East - Nová kouzla - verze 3.1

Nové kouzla | Válečné pokřiky | Destruktivní magie
Magie světla | Magie temnoty | Magie přivolávání

1. úroveň

Zármutek (Sorrow) - Magie temnoty

Prokletí

Sorrow

Cena: 5 Mana

Žádné
-1 Štěstí / Morálka
Základní -2 Štěstí / Morálka
Lepší -3 Štěstí / Morálka
Expertní -4 Štěstí / Morálka
U zvolené jednotky snižuje morálku a štěstí.

2. úroveň

Regenerace (Regeneration) - Magie světla

Požehnání

Regeneration

Cena: 8 Mana

Žádné
Iniciativa1 tah
Základní Iniciativa2 tahy
Lepší Iniciativa3 tahy
Expertní Iniciativa4 tahy
Cílové jednotce se v jejím tahu zregeneruje zdraví. Nefunguje na nemrtvé, mechanické a elementální jednotky.
Cíl si před svým tahem vyléčí Život75%+Síla*5% ze svých maximálních bodů zdraví.
 

Mystický krystal (Arcane Crystal) - Magie přivolání

Přivolání

Cena: 8 Mana

Žádné
Škody40+8*Síla
Základní Škody60+12*Síla
Lepší Škody80+16*Síla
Expertní Škody100+20*Síla
Na zvoleném místě bojiště vytvoří krystal, který bude blokovat průchod až do konce boje nebo dokud nebude napaden a zničen.

Krystal má 1 bod Životzdraví a 0 Obranaobranu, což odpovídá stvoření první úrovně.100+20*SílaExploduje, když je zničen, čímž způsobí přilehlým stvořením škody v závislostina úrovni ovládání Magie přivolávání sesílatelem.
Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.

3. úroveň

Hradba čepelí (Blade Barrier) - Magie přivolání

Přivolávání

Cena: 12 Mana

Žádné
Život20+5*Síla
Základní Život40+8*Síla
Lepší Život60+10*Síla
Expertní Život96+12*Síla
Dočasně vytvoří na vybraném místě bojiště tři políčka dlouhou zeď. Proti střelným a magickým útokům má zeď o 75 % vyšší obranu a navíc působí škody rovné počtu ztracených životů v boji na blízko.

Na hradbu nemůže být zaútočeno hrdinovým fyzickým útokem, ale může být zničena kouzlem Zemětřesení. Každá ze tří jedno políčkových hradeb je jako samostatný objekt, jehož body zdraví se odvíjí od úrovně ovládání Magie přivolávání.
Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.

4. úroveň

Pomsta bohů (Divine Vengeance) - Magie světla

Přímé škody

Divine Vengeance

Cena: 14 Mana

Žádné
Škody1*F*(Síla+7)
Základní Škody2*F*(Síla+7)
Lepší Škody3*F*(Síla+7)
Expertní Škody4*F*(Síla+7)
Způsobí vybrané jednotce magické škody, které závisí na počtu nepřátel, jež vybraná jednotka zabila od začátku boje.
Škody způsobené každému nepřátelskému stvoření se odvíjí od jeho tzv. (fragů): počtu zabitých stvoření vynásobených jejich úrovní. Například zabití 5 rolníků dá 5 fragů, zatímco 1 paladin dá 6 fragů. Zabití přivolané jednotky nepřidává frag. Ve vzorci škod je F druhou odmocninou fragů cíle.
 

Vosí hnízdo (Summon Hive) - Magie přivolání

Přivolání

Summon Hive

Cena: 15 Mana

Žádné
Iniciativa2+0.25*Síla
Základní Iniciativa5+0.25*Síla
Lepší Iniciativa5+0.25*Síla
Expertní Iniciativa10+0.25*Síla
Na vybraném místě na bojišti vytvoří vosí hnízdo. Vosí roj z tohoto hnízda bude útočit na nepřátelské jednotky do konce boje nebo do té doby, než bude hnízdo napadeno a zničeno (hnízdo nezaútočí na nemrtvé, elementální nebo mechanické jednotky).
Když přijde jejich tah, Hnízdo automaticky sešle Vosí roj na expertní úrovni (se Sílou kouzel jejich sesílatele) na nejbližšího nepřítele, který tímto kouzlem může být zasažen, jestli vůbec nějakým. Kouzlo je sesláno za použití many sesílatele hnízda ze plnou cenu (možná snížení jsou ignorována). Hnízdo má 10, 25, 50 nebo 100 Životbodů zdraví v závislosti na úrovni ovládání Magie přivolávání sesílatelem. Jeho ObranaObrana je rovna úrovni sesílatele a je imunní vůči magii. Je bráno jako stvoření 8. úrovně se Sílou 10000. Jeho iniciativa závisí na úrovni ovládání Magie přivolávání sesílatelem. Připřivolání vstoupí do bojiště s náhodnou hodnotou ATB mezi 0.5 a 1.

5. úroveň

Vampyrismus (Vampirism) - Magie temnoty

Požehnání

Vampirism

Cena: 10 Mana

Žádné
Život10%+Síla*2%
Základní Život20%+Síla*2%
Lepší Život30%+Síla*2%
Expertní Život50%+Síla*2%
Vybraná přátelská jednotka získá všechny vlastnosti nemrtvých jednotek a schopnost vysávat život podobně jako upíři.
Když je kouzlo aktivní, není cíl ovlivněn morálkou a stává se imunní vůči mysl měnícím kouzlům jako Slepota nebo Pán loutek. Pokud byly tyto efekty aktivní, jsou odčarovány. Účinek je sčítatelný s jakoukoliv přirozenou schopností Vysávání života. Kouzlo nemůže být sesláno na mechanické či elementální stvoření. Vysátý život je jen zlomek škod, závisející na úrovni ovládání Magie temnoty sesílatelem.
 

Smrtící mráz (Deep Freeze) - Destruktivní magie

Magický elementál: VodaPřímé škody

Vampirism

Cena: 11 Mana

Žádné
Škody10+10*Síla
Základní Škody14+14*Síla
Lepší Škody15+15*Síla
Expertní Škody30+30*Síla
Zmrazí cíl a způsobí mu tak okamžité zranění ledem a v průběhu určité doby ještě další zvýšené zranění vlivem omrzlin.
Všechny fyzické škody utrpené cílem v dalším tahu jsou zvýšeny o (Síla+1)*3% (nebo pouze (Síla+1)*1% bez ovládání magie).
Mistr ledu přidává efekt Mrazení (zmrazí na 0.3 tahů).