Heroes V: Tribes of the East - Místa na mapě

Dobrodružství

Astrologova věž

Astrologer's Tower

Astrolog sledující pohyby hvězdných těles umí předpovídat budoucnost. Dokáže odhalit konstelace pro budoucí týdny a dokonce je i změnit v kýžený prospěch.

 

Oltář matky Země

Mother Earth Shrine

V nadcházejícím boji vylepší životy všech jednotek v hrdinově armádě o +10%.

 

Pán vzpomínek

Memory Mentor

Tento starý mág vypadá jako někdo, kdo dosáhl absolutního mistrovství ducha i mysli. Je připraven se o ně podělit s každým, kdo mu přispěje na studia. Hrdina tu může kompletně změnit své naučené schopnosti a dovednosti.

 

 

Mystická knihovna

Arcane Library

Když žádné kouzlo nedokáže ze vzduchu stvořit zlato ani jiné cennosti, proč pak neprodávat magii samotnou? Každý hrdina tu může vyměnit suroviny za kouzla čtvrtého a pátého stupně.

 

Oltář obětování

Sacrificial Altar

 

Přitažlivé a zároveň strašlivé místo, kde mohou hrdinové získat osvícení obětováním svých jednotek a artefaktů v závislosti na své rase.

 

Svatyně náhody

Fortuitous Sanctuary

 

Nejen hrdina, ale i jeho armáda potřebuje občas povzbuzení. Jednotky mohou v této svatyni získat do příštího boje různé bonusy ke svým vlastnostem. Jejich typ závisí na dnu v týdnu.

 

 

Místa na mapě - Místa bojů na moři

Zatopený chrám

Sunken Temple

Před dávnými věky byla tahle budova nádherným chrámem. Teď se však proměnila v
rozvaliny, pohřbené hluboko na dně mořském, kam nikdy nezasvítí ani paprsek slunce.

»Stráž: Silná armáda o 8-11 obrech a/nebo 4-7 titánech doprovázených 40-100 vodních elementálů.

»Odměna: 12000-20000 zlata | 2-3 kouzla úrovní 4-5 | 1-2 relikvie | 2-4 vzácnější artefakty | 0-3 běžné artefakty.

 

Místa na mapě - Líhně

Brloh goblinů

 Urychluje produkci goblinů po celé říši jejich majitele. Gobliny si můžeš najmout v této budově.

 

Kentauří stráž

 Urychluje produkci kentaurů po celé říši jejich majitele. Kentaury si můžeš najmout v této budově.

 

Stany bojovníků

 Urychluje produkci bojovníků po celé říši jejich majitele. Bojovníky si lze najmout v libovolné budově.

 

Vojenské stanoviště tvrze

 Urychluje produkci některých jednotek tvrze vyšší úrovně po celé říši jejich majitele. Tyto jednotky si můžeš najmout v této budově.