Heroes V - Dovednosti - Kouzelnictví

Destruktivní Magie | Kouzelnictví | Logistika
Magie Přivolávání | Magie Světla | Magie Temnoty | Obrana
Osvícení | Štěstí | Útok | Válečné Stroje | Vedení | Schopnosti jednotek

 

 

Základní kouzelnictví

HoMM5

Zvyšuje rychlost kouzlení hrdiny při boji. Interval mezi dvěma po sobě jdoucími kouzly se snižuje o 10%.

 

Lepší kouzelnictví

HoMM5

Zvyšuje rychlost kouzlení hrdiny při boji. Interval mezi dvěma po sobě jdoucími kouzly se snižuje o 20%.

 

Expertní kouzelnictví

HoMM5

Zvyšuje rychlost kouzlení hrdiny při boji. Interval mezi dvěma po sobě jdoucími kouzly se snižuje o 30%.

 

Schopnosti

Brilantní mystika 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Trvale zvyšuje sílu kouzel o +2. Hrdina dostane také nové kouzlo do kouzelnické knihy.

 • Hraničář: požaduje Regenerace many (Kouzelnictví)
 • Pán démonů: požaduje Elementální rovnováha (Magie Přivolávání), Oheň duší (Kouzelnictví)
 • » Čaroděj: požaduje Magický vhled (Kouzelnictví)
  » Hraničář: požaduje Magický vhled (Kouzelnictví)
  » Nekromant: požaduje Magický vhled (Kouzelnictví)
  » Pán démonů: požaduje Magický vhled (Kouzelnictví)
  » Runový mág: požaduje Magický vhled (Kouzelnictví)
  » Rytíř: požaduje Magický vhled (Kouzelnictví)
  » Warlock: požaduje Magický vhled (Kouzelnictví)

Hrdina se naučí nové náhodné kouzlo první až třetí úrovně, pro které má dovednostní předpoklady.

 

Kouzluvzdorné kosti 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Kouzla destruktivní magie budou všem jednotkám pod nekromantovým velením působit o 20 % menší poškození.

 • Nekromant: požaduje Magický vhled (Kouzelnictví)
 • » Nekromant: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví)

 

Magický vhled

HoMM5

Umožňuje hrdinovi učit se magická kouzla třetího kruhu bez ohledu na pokročilost v dané škole magie.

 

Mystická dokonalost 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Za to, že dosáhl vynikajícího pokroku v kouzelnictví, hrdina získává trvale +2 k síle kouzel a dočasně + 100 many.

 • Nekromant: požaduje Věčné otroctví (Nekromancie), Kouzluvzdorné kosti (Kouzelnictví)
 • Rytíř: požaduje Požehnání (Výcvik), Mystický výcvik (Kouzelnictví)
 • » Čaroděj: požaduje Protikouzlo (Kouzelnictví), Zničení artefaktu (Řemeslo)
  » Hraničář: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví)
  » Nekromant: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví)
  » Pán démonů: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví)
  » Runový mág: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví)
  » Rytíř: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví)
  » Warlock: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví), Nestálá mana (Kouzelnictví)

 

Mystický výcvik

HoMM5

Snižuje cenu všech kouzel o 20 %.

 

Nestálá mana 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Cena za sesílání kouzel hrdinou se náhodně snižuje až o 50 % (momentální snížení se určuje v průběhu sesílání kouzla). Je zde 50% šance, že cena za kouzlo bude snížena. Skutečná redukce je náhodná, může dosáhnout až 50 %.

 • Čaroděj: požaduje Protikouzlo (Kouzelnictví), Odrážení magie (Řemeslo)
 • Warlock: požaduje Regenerace many (Kouzelnictví)
 • » Čaroděj: požaduje Regenerace many (Kouzelnictví)
  » Hraničář: požaduje Regenerace many (Kouzelnictví)
  » Nekromant: požaduje Regenerace many (Kouzelnictví)
  » Pán démonů: požaduje Regenerace many (Kouzelnictví)
  » Runový mág: požaduje Regenerace many (Kouzelnictví)
  » Rytíř: požaduje Regenerace many (Kouzelnictví)
  » Warlock: požaduje Zesílená kouzla (Řetězy elementů)

Je zde 50% šance, že cena za kouzlo bude snížena. Skutečná redukce je náhodná, může dosáhnout až 50 %.

 

Oheň duší

HoMM5

Když pán démonů požírá těla, aby si doplnil manu, mohou těla náhle vybuchnout v ohnivé explozi, přičemž poškodí všechny blízké jednotky včetně spojeneckých.

 • Pán démonů: požaduje Požírání mrtvol (Brána)

Každé požrání mrtvoly vybouchne v Ohnivou kouli, přesně jako kdyby byla seslána hrdinou, kromě toho, že je Síla kouzel pro vypočítání škod změnena: při požrání nevylepšené jednotky je Síla kouzel 1 a jestli byla vylepšená, Síla kouzel je 2.

 

Protikouzlo 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Speciální bojová schopnost. Anuluje veškeré účinky příštího kouzla, které protivník sešle, ale odčerpá dvojnásobné množství many než dané kouzlo.

 • Čaroděj: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví)
 • Hraničář: požaduje Brilantní mystika (Kouzelnictví), Mystické vytržení (Osvícení), Ohniví válečníci (Magie Přivolávání)
 • Warlock: požaduje Výbuch many (Destruktivní Magie), Nestálá mana (Kouzelnictví), Odolnost (Obrana)
 • » Čaroděj: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví), Odrážení magie (Řemeslo)
  » Hraničář: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví), Regenerace many (Kouzelnictví)
  » Nekromant: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví), Regenerace many (Kouzelnictví)
  » Pán démonů: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví), Regenerace many (Kouzelnictví)
  » Runový mág: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví), Regenerace many (Kouzelnictví)
  » Rytíř: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví), Regenerace many (Kouzelnictví)
  » Warlock: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví), Regenerace many (Kouzelnictví)

 

Regenerace many

HoMM5

Zdvojnásobuje regeneraci many.

Poměr regenerace many je zdvojnásoben na 2*Znalosti bodů many denně.

 

Rozrušení Hammers of Fade 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Nepřátelský hrdina dostane 15% postih k iniciativě, sešle-li v boji nějaké kouzlo.

 • » Runový mág: požaduje Mystický výcvik (Kouzelnictví)
 • » Čaroděj: požaduje Brilantní mystika (Kouzelnictví)
  » Hraničář: požaduje Brilantní mystika (Kouzelnictví)
  » Nekromant: požaduje Brilantní mystika (Kouzelnictví)
  » Pán démonů: požaduje Brilantní mystika (Kouzelnictví)
  » Runový mág: požaduje Brilantní mystika (Kouzelnictví)
  » Rytíř: požaduje Brilantní mystika (Kouzelnictví)
  » Warlock: požaduje Brilantní mystika (Kouzelnictví)

ATB hodnota nepřátelského hrdiny je po seslání kouzla snížena o 0.15. Výsledná hodnota může být negativní.