Heroes V - Dovednosti - Magie Přivolání

Destruktivní Magie | Kouzelnictví | Logistika
Magie Přivolávání | Magie Světla | Magie Temnoty | Obrana
Osvícení | Štěstí | Útok | Válečné Stroje | Vedení | Schopnosti jednotek

 

 

Základní magie přivolávání

HoMM5

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie přivolávání a celkově zvyšuje účinnost magie přivolávání.

 

Lepší magie přivolávání

HoMM5

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze čtvrtého kruhu magie přivolávání a celkově zvyšuje účinnost magie přivolávání.

 

Expertní magie přivolávání

HoMM5

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům z pátého kruhu magie přivolávání a celkově zvyšuje účinnost magie přivolávání.

 

Schopnosti

Elementální rovnováha 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Vynikající znalost magie přivolávání umožňuje hrdinovi vyrovnat v boji situace, v nichž čelí zkušeným přivolávačům. Kdykoli použije nepřítel kouzlo "přivolání elementálů", automaticky se přivolá skupinka elementálů opačného přesvědčení, která bude bojovat po jeho boku.

 • Pán démonů: požaduje Chvění (Válečné Stroje), Ohniví válečníci (Magie Přivolávání)
 • Rytíř: požaduje Expertní výcvik (Výcvik), Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
 • » Čaroděj: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Hraničář: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Nekromant: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Pán démonů: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Runový mág: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Rytíř: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Warlock: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)

Počet elementálů je stejný jako počet v sesílatelově skupince. Objeví se ve stejný čas. Pokud nepřítel vyvolá fénixe, je také zdvojen se stejnými charakteristikami.

 

Mistr zaklínání

HoMM5

Zvyšuje účinnost kouzel (Vyvolání fénixe) a (Přivolání elementála) (účinnost síly kouzel se pro seslání těchto kouzel zvyšuje o 4).

 

Mistr zemské krve

HoMM5

Zvyšuje účinnost kouzel (Ohnivá past) a (Zemětřesení) (účinnost síly kouzel se pro seslání těchto kouzel zvyšuje o 4).

 

Mistr života

HoMM5

Zvyšuje účinnost kouzel (Vzkříšení) a (Oživení mrtvých) (účinnost síly kouzel se pro seslání těchto kouzel zvyšuje o 4).

 

Mlžná stěna 3.1 Tribes of the East přejmenované na Závoj z mlhy

HoMM5

Hrdina vzývá přírodní síly, aby ovlivnily jednotky útočící na dálku. Iniciativa všech nepřátelských střelců se snižuje o 10% a poškození, které způsobují, se také snižuje o 10 %.

 • Čaroděj: požaduje Vyhnanství (Magie Přivolávání), Znamení čaroděje (Řemeslo)
 • Hraničář: požaduje Mistr zemské krve (Magie Přivolávání)

 

Závoj z mlhy Tribes of the East

HoMM5

Hrdina vzývá přírodní síly, aby ovlivnily jednotky útočící na dálku. Iniciativa všech nepřátelských střelců se snižuje o 10% a poškození, které způsobují, se také snižuje o 25%.

 • » Čaroděj: požaduje Mistr zemské krve (Magie Přivolávání)
  » Hraničář: požaduje Mistr zemské krve (Magie Přivolávání)
  » Nekromant: požaduje Mistr zemské krve (Magie Přivolávání)
  » Pán démonů: požaduje Mistr zemské krve (Magie Přivolávání)
  » Runový mág: požaduje Mistr zemské krve (Magie Přivolávání)
  » Rytíř: požaduje Mistr zemské krve (Magie Přivolávání)
  » Warlock: požaduje Mistr zemské krve (Magie Přivolávání)

 

Ohniví válečníci 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Hrdina získá kouzlo "přivolání elementála". Bez ohledu na okolnosti bude nyní toto kouzlo přivolávat ohnivé elementály. Počet přivolaných elementálů je o 40 % vyšší než normálně.

 • Hraničář: požaduje Ohnivzdornost (Magie Světla), Mlžná stěna (Magie Přivolávání)
 • Pán démonů: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
 • » Čaroděj: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Hraničář: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Nekromant: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Pán démonů: požaduje Pekelný oheň (Brána)
  » Runový mág: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Rytíř: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Warlock: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)

 

Runová zbroj Hammers of Fade 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Hrdina získá kouzlo mystická zbroj a bonus +4 k síle kouzel při jeho sesílání.

 • » Runový mág: požaduje Mistr života (Magie Přivolávání)
 • » Runový mág: požaduje Mistr zemské krve (Magie Přivolávání), Vymítání (Magie Přivolávání)

 

Strašidelné doly 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Když získá nepřátelský důl, může do něj nekromant nasadit strašidla. V posádce dolu se objeví několik duchů; počet přivolaných duchů záleží na počtu týdnů.

 • Nekromant: požaduje Mistr života (Magie Přivolávání)
 • » Nekromant: požaduje Mistr života (Magie Přivolávání), Posel smrti (Vedení)

Množství duchů je 5 a zvyšuje se o 5 za každé dva uplynulé týdny: 5*ceil(Počet_týdnů/2), kde ceil() je zaokrouhlovací funkce a Počet_týdnů je počet uplynulých týdnů (Týden 1 Měsíc 2 je celkem 5 týdnů...). Maximálná hodnota je 25.

 

Vyhnanství 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Zvláštní bojová schopnost. Odčaruje část přivolaných nebo branou transportovaných jednotek.

Zvláštní bojová schopnost. Způsobí všem vyvolaným nebo branou přivolaným jednotkám zranění, jehož výše se odvíjí od hrdinovy úrovně.

 • Čaroděj: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
 • Nekromant: požaduje Tajemství zkázy (Destruktivní Magie), Kvílení bánší (Nekromancie)
 • » Čaroděj: požaduje Odrážení magie (Řemeslo)
  » Hraničář: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Nekromant: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání), Kvílení bánší (Nekromancie), Mistr života (Magie Přivolávání)
  » Pán démonů: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Runový mág: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
  » Rytíř: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)

Vyhnanství snižuje množství všech branou transportovaných nebo přivolaných stvoření v jednom momentě (plošný efekt). V každé skupince je vyhnáno 25%+Úroveň_hrdiny*3% nestvůr, ale nejméně 1 (užitečné proti fénixovi).

Škody jsou rovny 10*(Úroveň+Úroveň_ovládání_Magie_přivolávání), kdy úroveň ovládání Magie přivolávání začíná na 0 při žádném ovládání a může se zvýšit až na 3 při Expertní magii přivolávání.

 

Vymítání 2.1 Hammers of Fade 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Všechna kouzla destruktivní magie seslaná na přivolané či branou transportované jednotky způsobují dvojnásobné poškození.

 • » Runový mág: požaduje Mocná runa (Runové umění), Runová zbroj (Magie Přivolávání)
 • Warlock: požaduje Mistr zaklínání (Magie Přivolávání)
 • » Čaroděj: požaduje Znamení čaroděje (Řemeslo)
  » Hraničář: požaduje Očarování šípu (Mstitel)
  » Pán démonů: požaduje Znamení prokletých (Brána)
  » Runový mág: požaduje Precizní runa (Runové umění)
  » Warlock: požaduje Zesílená kouzla (Řetězy elementů)