Heroes V - Dovednosti - Magie Světla

Destruktivní Magie | Kouzelnictví | Logistika
Magie Přivolávání | Magie Světla | Magie Temnoty | Obrana
Osvícení | Štěstí | Útok | Válečné Stroje | Vedení | Schopnosti jednotek

 

 

Základní magie světla

HoMM5

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie světla a celkově zvyšuje účinnost magie světla.

 

Lepší magie světla

HoMM5

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze čtvrtého kruhu magie světla a celkově zvyšuje účinnost magie světla.

 

Expertní magie světla

HoMM5

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům z pátého kruhu magie světla a celkově zvyšuje účinnost magie světla.

 

Schopnosti

Čirá mana 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Kouzelníci v armádě hrdiny vynaloží na seslání kouzel jen polovinu požadované many.

 • Čaroděj: požaduje Chvění (Válečné Stroje), Omezení světla (Magie Světla), Obroda temnoty (Magie Temnoty)
 • Rytíř: požaduje Požehnání (Výcvik), Strážný anděl (Magie Světla)
 • Warlock: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
 • » Čaroděj: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
  » Hraničář: požaduje Vichřice (Magie Světla), Očarování šípu (Mstitel)
  » Nekromant: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
  » Pán démonů: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
  » Runový mág: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
  » Rytíř: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
  » Warlock: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)

 

Mistr hněvu

HoMM5

Kouzla (Spravedlivá moc) a (Zrychlení) získají hromadný účinek, cena za jejich seslání se však zdvojnásobuje. Pro vyčarování těchto kouzel spotřebuje hrdina pouze polovinu své aktuální iniciativy. Přidává +4 k síle kouzla Svaté slovo.

 

Mistr obranných kouzel

HoMM5

Kouzla (Odklon střely) a (Výdrž) získají hromadný účinek, cena za jejich seslání se však zdvojnásobuje. Pro vyčarování těchto kouzel spotřebuje hrdina pouze polovinu své aktuální iniciativy.

 

Mistr požehnání

HoMM5

Kouzlo (Božská síla) získá hromadný účinek a kouzlo (Očista) bude mít plošný efekt, cena za jejich seslání se však zdvojnásobuje. Pro vyčarování těchto kouzel spotřebuje hrdina pouze polovinu své aktuální iniciativy.

 

Ohnivzdornost 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Veškerá ohnivá kouzla způsobí jednotkám pod hrdinovým vedením pouze 50% škody. Také budou imunní vůči kouzlům poškozujícím zbroj při schopnosti (mistr ohně).

 • Hraničář: požaduje Očarování šípu (Mstitel), Vichřice (Magie Světla)
 • Pán démonů: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla), Pekelný oheň (Brána)
 • » Čaroděj: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Hraničář: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Nekromant: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Pán démonů: požaduje Pekelný oheň (Brána)
  » Runový mág: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Rytíř: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Warlock: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)

 

Omezení světla 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Nepřátelský hrdina je nucen vynakládat v boji na kouzla magie světla dvojnásobné množství many.

 • Čaroděj: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
 • » Čaroděj: požaduje Odrážení magie (Řemeslo)
  » Hraničář: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Nekromant: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Pán démonů: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Runový mág: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Rytíř: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Warlock: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)

 

Soumrak 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Zvyšuje sílu kouzel: +3 ke všem kouzlům magických škol světla a temnot.

 • Nekromant: požaduje Mistr požehnání (Magie Světla)
 • Warlock: požaduje Čirá mana (Magie Světla), Rituál temnoty (Řetězy elementů)
 • » Nekromant: požaduje Kvílení bánší (Nekromancie)
  » Rytíř: požaduje Padlý rytíř (Magie Temnoty)
  » Warlock: požaduje Rituál temnoty (Řetězy elementů)

 

Strážný anděl 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Pokud všechny rytířovy jednotky padnou v bitvě, objeví se po jeho boku anděl, který vzkřísí z mrtvých nejmocnější skupinu bojovníků a zmizí.

 • Rytíř: požaduje Mistr požehnání (Magie Světla)
 • » Rytíř: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla), Požehnání (Výcvik), Mistr požehnání (Magie Světla)

Vzkříšení funguje jako kouzla Vzkříšení a Oživit mrtvé na Expertní úrovni ovládání s úrovní hrdiny namísto síly kouzel: vzkříšené body zdraví odpovídají 240+30*Úroveň_hrdiny. Na rozdíl od kouzla Vzkříšení jsou Strážným andělem vzkříšeni všechny stvoření (včetně chrličů a golemů) kromě 4 elementálů.

 

Věčné světlo Hammers of Fade 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Hrdinova kouzla světla je dvakrát obtížnější odčarovat. Kouzla opačných účinků (např. zpomalení versus zrychlení) seslaná na nepřátelského hrdinu budou mít 50% šanci na selhání.

 • » Runový mág: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
 • » Čaroděj: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Hraničář: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Nekromant: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Pán démonů: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Rytíř: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)
  » Warlock: požaduje Mistr obranných kouzel (Magie Světla)

 

Vichřice

HoMM5

Hraničář vzývá přírodní síly, aby ovlivnily nepřátelské letecké jednotky. Iniciativa a rychlost všech nepřátelských leteckých jednotek se snižuje o 1.

 • Hraničář: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)

 

Vichřice 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Hrdina povolá síly přírody, aby zapůsobily na nepřátelské letecké jednotky. Iniciativa všech nepřátelských letců se snižuje o 20 % a rychlost se snižuje o 2.

 • » Čaroděj: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
  » Hraničář: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
  » Nekromant: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
  » Pán démonů: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
  » Runový mág: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
  » Rytíř: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)
  » Warlock: požaduje Mistr hněvu (Magie Světla)