Heroes V - Dovednosti - Osvícení

Destruktivní Magie | Kouzelnictví | Logistika
Magie Přivolávání | Magie Světla | Magie Temnoty | Obrana
Osvícení | Štěstí | Útok | Válečné Stroje | Vedení | Schopnosti jednotek

 

 

Základní osvícení

HoMM5

Za každé čtyři úrovně (včetně úrovní již dosažených) získá hrdina +1 k jedné z primárních vlastností a 5% bonus ke zkušenostem.

 

Lepší osvícení

HoMM5

Za každé tři úrovně (včetně úrovní již dosažených) získá hrdina +1 k jedné z primárních vlastností a 10% bonus ke zkušenostem.

 

Expertní osvícení

HoMM5

Za každé dvě úrovně (včetně úrovní již dosažených) získá hrdina +1 k jedné z primárních vlastností a 15% bonus ke zkušenostem.

 

Schopnosti

Inteligence

HoMM5

Zvyšuje normální maximum many o 50%.

Poměr regenerace many není zvýšen.

 

Mystická intuice

HoMM5

Umožňuje hrdinovi naučit se neznámé kouzlo, které nepřátelský hrdina nebo jednotka použije v boji (hrdina se může kouzlu naučit, pouze ovládá-li danou školu na dostatečné úrovni).

Za předpokladu, že bude sechopen se ho naučit normálně, se hrdina může naučit jakékoliv neznámé kouzlo seslané nepřátelským hrdinou nebo jakýmkoliv stvoření (nepřátelské i spřátelené) se 100% pravděpodobností.

 

Mystické vytržení 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Hrdina probádal hluboká tajemství sesílání kouzel, získává trvale +2 k síle kouzel.

 • Hraničář: požaduje Ostrostřelba (Mstitel), Poznej svého nepřítele (Osvícení)
 • Pán démonů: požaduje Učitel (Osvícení)
 • » Čaroděj: požaduje Učitel (Osvícení)
  » Hraničář: požaduje Učitel (Osvícení)
  » Nekromant: požaduje Učitel (Osvícení)
  » Runový mág: požaduje Učitel (Osvícení)
  » Rytíř: požaduje Učitel (Osvícení)
  » Warlock: požaduje Učitel (Osvícení)

 

Odhalení temnot 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Hrdina zdarma postupuje na další úroveň.

 • Nekromant: požaduje Znamení nekromanta (Nekromancie), Pán nemrtvých (Osvícení)
 • Pán démonů: požaduje Mystické vytržení (Osvícení)
 • Warlock: požaduje Mystická intuice (Osvícení)
 • » Nekromant: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Pán démonů: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Warlock: požaduje Inteligence (Osvícení)

 

Odměna čarodějů 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Hrdina získává trvale +2 k síle kouzel a jednorázovou prémii 1000 zlatých.

 • Čaroděj: požaduje Učitel (Osvícení)
 • Rytíř: požaduje Učenec (Osvícení)
 • Warlock: požaduje Odhalení temnot (Osvícení), Elementární vize (Řetězy elementů)
 • » Čaroděj: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Hraničář: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Nekromant: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Pán démonů: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Runový mág: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Rytíř: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Warlock: požaduje Inteligence (Osvícení)

 

Pán nemrtvých 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Díky detailnímu porozumění smrti získává nekromant +1 ke znalostem. Také schopnost nekromancie se zvyšuje o 5 %.

 • Nekromant: požaduje Učitel (Osvícení)
 • » Nekromant: požaduje Mystické vytržení (Osvícení), Věčné otroctví (Nekromancie)

 

Poznej svého nepřítele 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Při použití schopnosti (Mstitel) o 10 % vyšší šance na kritický zásah.

 • Hraničář: požaduje Mystická intuice (Osvícení)
 • Hraničář: požaduje Mystická intuice (Osvícení)

 

Rádce Hammers of Fade 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Setká-li se tento hrdina s jiným přátelským hrdinou, získá onen rek tolik zkušeností, aby se vyrovnal 25 procentům zkušeností svého učitele (toto funguje jen tehdy, má-li dotyčný hrdina méně zkušeností).

 • » Runový mág: požaduje Precizní runa (Runové umění), Runový pramen (Osvícení)
 • » Čaroděj: požaduje Odměna čarodějů (Osvícení)
  » Hraničář: požaduje Inteligence (Osvícení), Učitel (Osvícení)
  » Nekromant: požaduje Inteligence (Osvícení), Učitel (Osvícení)
  » Pán démonů: požaduje Inteligence (Osvícení), Učitel (Osvícení)
  » Runový mág: požaduje Inteligence (Osvícení), Učitel (Osvícení)
  » Rytíř: požaduje Inteligence (Osvícení), Učitel (Osvícení)
  » Warlock: požaduje Inteligence (Osvícení), Učitel (Osvícení)

 

Runový pramen Hammers of Fade

HoMM5

Hrdina získá určité množství many (v závislosti na znalostech) pokaždé, když je použita runa.

 • » Runový mág: požaduje Mystická intuice (Osvícení)

Obnovená mana je rovna 0.5*Znalosti.

 

Učenec 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Za to, že se pilně učil, hrdina získává +2 ke znalostem a další prémii + 1000 zkušeností.

 • Čaroděj: požaduje Odměna čarodějů (Osvícení)
 • Rytíř: požaduje Učitel (Osvícení)
 • » Čaroděj: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Hraničář: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Nekromant: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Pán démonů: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Runový mág: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Rytíř: požaduje Inteligence (Osvícení)
  » Warlock: požaduje Inteligence (Osvícení)

 

Učitel

HoMM5

Umožňuje hrdinovi učit ostatní různá kouzla a účinně vyměňovat kouzla mezi kouzelnickými knihami.

Kouzla naučená skrze magické knihy nemohou být poskytnuta.