Heroes V - Unikátní dovednosti - Brána (Pán démonů)

Brána (Pán démonů) | Mstitel (Hraničář)
Nekromancie (Nekromant) | Řemeslo (Čaroděj)
Řetězy elementů (Warlock) | Výcvik (Rytíř)

 

 

Základní kouzelnictví

HoMM5

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

 

Lepší kouzelnictví

HoMM5

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci, démoni, pekelní psi a sukuby (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 35% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

 

Expertní kouzelnictví

HoMM5

Unikátní schopnost pána démonů. Všechny pekelné jednotky kromě ďáblů, arciďáblů a arcidémonů mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50 % své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 40 % jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

 

Dokonalé kouzelnictví

HoMM5

Unikátní schopnost pána démonů. Všechny pekelné jednotky mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 45% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

 

Schopnosti

Pekelný oheň

HoMM5

Jednotky, které ovládá pán démonů, mají šanci 30 %, že při útoku způsobí další poškození ohněm. Poškození závisí na počtu jednotek ve skupině a na síle kouzel hrdiny. Pekelný oheň odčerpává manu pána démonů.

Pekelný oheň způsobuje 50+5*Síla_kouzel elementárními škodami ohně. Pokaždé když je spuštěn, bere si 5 bodů many z množství Kouzelných bodů pána démonů. Škody se neodvíjí od počtu stvoření.

 

Požírání mrtvol 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Pán démonů získává speciální schopnost požírání těl padlých tvorů, čímž si doplňuje manu. Sežraná těla z bojiště zmizí.

Jedna mana je obnovena za každých 30 požraných bodů zdraví. Nemůže být překročena maximální mana pána démonů.

 

Znamení prokletých

HoMM5

Pán démonů získává speciální bojovou schopnost. Na nepřátelské jednotky, které se chystají zaútočit, provést odvetný útok nebo kouzlit, může seslat mocné znamení prokletých. To je po zakouzlení aktivní až do konce boje. Zůstane-li daná jednotka nečinná nebo se pohne, aniž by zaútočila, znamení se neuskuteční.

Způsobené škody jsou stejné jako normální poškození hrdinou s +3 bonusem za úroveň hrdiny. Pán démonů může současně zasáhnout pouze jedno stvoření. Na vybrání cíle je spotřebována pouze polovina tahu pána démonů.

 

Urgashovo volání 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Otevírání bran nastává okamžitě.

  • Pán démonů: požaduje Teleportace v boji (Logistika), Prokletí mrtvého muže (Štěstí), Mocné zrychlení (Útok)
  • » Pán démonů: požaduje Planoucí šípy (Útok), Teleportace v boji (Logistika), Nečistá půda (Magie Temnoty)