Heroes V: Tribes of the East - Unikátní dovednosti Tribes of the East

Krvavá zuřivost (Barbar)

Unikátní dovednosti pro barbara-> Krvavá zuřivost (Barbar)
Dovednosti pro barbara-> Osvícení | Rozbití Destrukce | Rozbití Světla
Rozbití Temnoty | Rozbití Vyvolání | Výkřik

 

 

Základní krvavá zuřivost

HoMM5

Jedinečná dovednost barbara. Umožňuje jednotkám tvrze v hrdinově armádě, aby se v průběhu boje dostaly na první úroveň krvavé zuřivosti, což jim propůjčuje příslušné bonusy v boji.

 

Pokročilá krvavá zuřivost

HoMM5

Jedinečná dovednost barbara. Umožňuje jednotkám tvrze v hrdinově armádě, aby se v průběhu boje dostaly na druhou úroveň krvavé zuřivosti, což jim propůjčuje příslušné bonusy v boji.

 

Expertní krvavá zuřivost

HoMM5

Jedinečná dovednost barbara. Umožňuje jednotkám tvrze v hrdinově armádě, aby se v průběhu boje dostaly na třetí úroveň krvavé zuřivosti, což jim propůjčuje příslušné bonusy v boji.

 

Dokonalá krvavá zuřivost

HoMM5

Jedinečná dovednost barbara. O 25% nižuje počet bodů nutných pro to, aby jednotky dosáhly další úrovně zuřivosti.

 

Schopnosti

Mocná rána

HoMM5

Spojí hrdinu se zvolenou jednotkou jeho vojska. Pokaždé, když daný oddíl zaútočí, hrdina napadne ten samý cíl. Jeho útok bude o 3 úrovně silnější než obvykle a může způsobit i kritický zásah.

Když propojené stvoření použije střelecký útok, hrdina provede svů obvyklý útok. Když použije útok z blízka, hrdina využije útok, jako kdyby byl na úrovni o 3 více. Hrdina dostává další 10% šanci na učinění kritického zásahu způsobujícího dvojnásobné škody (to dává 40 % s Mučivým úderem a 10 % bez něj). Barbaři spotřebují k umístění propojení pouze polovinu svého tahu.

 

Paměť naší krve

HoMM5

Všechny jednotky tvrze v barbarově armádě získají na začátku boje náhodně 50-100 bodů zuřivosti.

Bonus bodů zuřivosti je vynásoben 10 a je mezi 50 a 100.

 

Síla nad magií

HoMM5

Sníží sílu kouzel nepřítele v souboji v závislosti na síle kouzel barbara.

Nepřítelova Síla kouzel je snížena o polovinu té barbarovo.

 

Absolutní zuřivost

HoMM5

Všechny jednotky tvrze v hrdinově armádě získají na začátku boje 500 bodů zuřivosti navíc.

  • » Barbar: požaduje Božské vedení (Vedení), Mučivý úder (Útok), Sirný déšť (Válečné Stroje)