Heroes V - Dovednosti - Válečné Stroje

Destruktivní Magie | Kouzelnictví | Logistika
Magie Přivolávání | Magie Světla | Magie Temnoty | Obrana
Osvícení | Štěstí | Útok | Válečné Stroje | Vedení | Schopnosti jednotek

 

 

Základní válečné stroje

HoMM5

Zvyšuje celkovou účinnost válečných strojů. Zvyšuje útok a obranu balist, a také jimi způsobené poškození. Zvyšuje poškození způsobené katapultem a zajišťuje mu pravděpodobnost zásahu 30 %. Stan první pomoci získává zvýšenou schopnost léčit. Vozík se střelivem získává schopnost zvyšovat o 1 útok na dálku bojujících jednotek v armádě hrdiny.

 

Lepší válečné stroje

HoMM5

Zvyšuje celkovou účinnost válečných strojů. Zvyšuje útok a obranu balist, a také jimi způsobené poškození. Zvyšuje poškození způsobené katapultem a zajišťuje mu pravděpodobnost zásahu 40 %. Stan první pomoci získává zvýšenou schopnost léčit. Vozík se střelivem získává schopnost zvyšovat o 2 útok na dálku bojujících jednotek v armádě hrdiny.

 

Expertní válečné stroje

HoMM5

Zvyšuje celkovou účinnost válečných strojů. Zvyšuje útok a obranu balist, a také jimi způsobené poškození. Zvyšuje poškození způsobené katapultem a zajišťuje mu pravděpodobnost zásahu 50 %. Stan první pomoci získává zvýšenou schopnost léčit. Vozík se střelivem získává schopnost zvyšovat o 3 útok na dálku bojujících jednotek v armádě hrdiny.

 

Schopnosti

Balista

HoMM5

Umožňuje manuální kontrolu balist. Balista získává jeden výstřel navíc. Obnovuje balistu po bitvě, pokud byla zničena.

Body zdraví Balisty jsou zdvojnásobeny.

 

Dálkové ovládání 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Na začátku boje získáš kontrolu nad jedním z válečných strojů nepřítele.

 • Čaroděj: požaduje Katapult (Válečné Stroje)
 • » Čaroděj: požaduje Katapult (Válečné Stroje), Znamení čaroděje (Řemeslo)

Je náhodně vybrán jeden válečný stroj, katapult ne.

 

Chvění 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Hrdina získá kouzlo "zemětřesení" a schopnost seslat je s ničivým efektem, který poškozuje a omračuje všechny jednotky za zdmi pevnosti.

 • Čaroděj: požaduje Zničení artefaktu (Řemeslo), Dálkové ovládání (Válečné Stroje)
 • Pán démonů: požaduje Sirný déšť (Válečné Stroje), Znamení prokletých (Brána)
 • Warlock: požaduje Katapult (Válečné Stroje)
 • » Čaroděj: požaduje Dálkové ovládání (Válečné Stroje)
  » Nekromant: požaduje Kvílení bánší (Nekromancie)
  » Pán démonů: požaduje Znamení prokletých (Brána)
  » Runový mág: požaduje Obnovení runy (Runové umění)
  » Warlock: požaduje Zesílená kouzla (Řetězy elementů)

Škody způsobené jsou 10+5*Síla_kouzel. Omračující účinek způsobuje snížení hodnoty ATB o 0.1. Může zasáhnout také vlastní jednotky.

 

Katapult

HoMM5

Umožňuje manuální kontrolu katapultů. Katapult získává jeden výstřel navíc. Po bitvě obnovuje vozík se střelivem, pokud byl zničen.

Body zdraví Katapultu a Vozíku se střelivem jsou zdvojnásobeny.

 

Morový stan 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Hrdinův stan první pomoci získává schopnost působit poškození nepřátelským jednotkám.

 • Nekromant: požaduje První pomoc (Válečné Stroje)
 • Warlock: požaduje Chvění (Válečné Stroje)
 • » Barbar: požaduje První pomoc (Válečné Stroje)
  » Nekromant: požaduje První pomoc (Válečné Stroje)
  » Pán démonů: požaduje První pomoc (Válečné Stroje)
  » Warlock: požaduje První pomoc (Válečné Stroje)

Škody způsobené Morovým stanem vždy odpovídají bodům zdraví, které by vyléčil stan První pomoci.

 

Očarování balisty

HoMM5

Očarování šípu bude od této chvíle účinkovat také na balisty. Všechny střely balist ponesou hraničářova očarování a budou tedy spotřebovávat jeho manu.

 • Hraničář: požaduje Balista (Válečné Stroje), Očarování šípu (Mstitel)

 

Podpora goblinů Tribes of the East

HoMM5

Pokud je v hrdinově armádě vozík se střelivem, každý den se k němu přidá jeden goblin.

 • » Barbar: požaduje Katapult (Válečné Stroje)

Když armáda neobsahuje žádné vylepšené gobliny, připojí se alespoň ti standardní. Pokud možno se jinak připojí vylepšený goblin, nejspíše goblin lovec.

 

První pomoc

HoMM5

Umožňuje manuální kontrolu stanu první pomoci. Obnovuje stan první pomoci po bitvě, pokud byl zničen.

Body zdraví Stanu první pomoci jsou zdvojnásobeny. Tato schopnost zvyšuje sílu léčení a stan může vzkřísit i již padlé jednotky.

 

Runové stroje Hammers of Fade 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Zvýší iniciativu všech bojových strojů o +3.

 • » Runový mág: požaduje Balista (Válečné Stroje)
 • » Runový mág: požaduje Precizní runa (Runové umění)

 

Sirný déšť 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Katapult získává další výstřel (až tři výstřely po sobě, pokud hrdina ovládá dovednost (katapult)).

 • Pán démonů: požaduje Katapult (Válečné Stroje)
 • » Čaroděj: požaduje Katapult (Válečné Stroje)
  » Barbar: požaduje Podpora goblinů (Válečné Stroje), Síla nad magií (Krvavá zuřivost)
  » Hraničář: požaduje Katapult (Válečné Stroje)
  » Nekromant: požaduje Katapult (Válečné Stroje)
  » Pán démonů: požaduje Katapult (Válečné Stroje), Pekelný oheň (Brána)
  » Runový mág: požaduje Katapult (Válečné Stroje)
  » Rytíř: požaduje Katapult (Válečné Stroje)
  » Warlock: požaduje Katapult (Válečné Stroje)

 

Trojí výstřel z balisty 2.1 Hammers of Fade 3.1 Tribes of the East

HoMM5

Balista získává další výstřel (až tři výstřely po sobě, pokud hrdina ovládá dovednost (balista)).

 • Hraničář: požaduje Očarování balisty (Válečné Stroje), Déšť šípů (Mstitel)
 • » Runový mág: požaduje Runové stroje (Válečné Stroje), Mocná runa (Runové umění)
 • Rytíř: požaduje Odvetný úder (Výcvik), Balista (Válečné Stroje)
 • » Čaroděj: požaduje Balista (Válečné Stroje)
  » Barbar: požaduje Balista (Válečné Stroje)
  » Hraničář: požaduje Balista (Válečné Stroje)
  » Nekromant: požaduje Balista (Válečné Stroje)
  » Pán démonů: požaduje Balista (Válečné Stroje), Pekelný oheň (Brána)
  » Runový mág: požaduje Balista (Válečné Stroje)
  » Rytíř: požaduje Balista (Válečné Stroje)
  » Warlock: požaduje Balista (Válečné Stroje)