Heroes V - Hrdinové - Akademie

Hrdinové -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo
Specializace hrdinů -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo

 

Hrdinové Kampaně

Cyrus (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Cyrus byl k zápisu do dějin předurčen. Již od dětství vykazoval velikou dávku nadání a neustále měl touhu se poměřovat s ostatními a překonávat je. Přesně tak, jak to u vůdců bývá. Cyrus se brzy stal Prvním z kruhu, neboť se na vrchol dral zcela nekompromisně. Cyrus byl celý život velmi mocným mágem, třebaže časem jeho rozumové schopnosti ochably pod tíhou obrovského ega a hrabivosti.

Útok0

Obrana0

Síla kouzel2

Vědomosti3

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní řemeslo

Umožňuje hrdinovi vytvářet vybavení první
úrovně.

HoMM5

Základní štěstí

Zvyšuje štěstí všech tvorů v armádě hrdiny o 1.

HoMM5

Odrážení magie

Každé ničivé kouzlo nebo prokletí seslané nepřátelským hrdinou může být náhodně odraženo na jiný cíl, včetně nepřátelských jednotek

Specializace

Lepší

Kouzelná smršť

Schopnost kouzelná smršť má větší šanci, že odrazí nepřátelské kouzlo přímo na jednu z nepřátelských jednotek, než aby se jeho cíl volil zcela náhodně.

Kouzla

    Lepší
Očista

 

» Cyrus je nepřátelský hrdina ve 3. kampani H5 (C3M3 a C3M4).

 

Maahir (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Maahir není mezi mágy výjimkou, co se týče intenzity, s jakou studuje, ale tím, jak studuje. I podle těch nejpřísnějších měřítek je Maahir zkušeným cestovatelem. Své tělo namáhá nekonečným strádáním ve víře, že se psychická odolnost snoubí s odolností fyzickou. Výsledkem jeho psychického i fyzického soustředění je schopnost neobyčejnou rychlostí obnovovat svou zásobu many.

Útok0

Obrana0

Síla kouzel2

Vědomosti3

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní řemeslo

Umožňuje hrdinovi vytvářet vybavení první
úrovně.

HoMM5

Základní kouzelnictví

Zvyšuje rychlost kouzlení hrdiny při boji. Interval mezi dvěma po sobě jdoucími kouzly se snižuje o 10 %.

HoMM5

Regenerace many

Zdvojnásobuje regeneraci many.

Specializace

Lepší

Mystik

Hrdina je schopen si sám postupně obnovovat manu. Rychlost obnovy závisí na jeho úrovni.

Kouzla

    Lepší
Magický šíp

» Maahir je hlavní hrdina ve scénáři pro jednoho hráče v H5 (Maahirův úkol).

 

Zehir (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Starší mágové obvykle Zehira popisují jako vznětlivého, tvrdohlavého a energického. Rozhodl se stát se mistrem elementální magie, neboť se (správně) dovtípil, že díky ovládnutí stvoření tak nestálých a mocných, jakými elementálové jsou, bude připraven čelit takřka čemukoliv. I když byla hodnost prvního z kruhu Zehirovi udělena hlavně proto, aby došlo k uklidnění politické rivality, ostatních osm čarodějů si brzy uvědomilo, že doba, za kterou Zehirovy schopnosti předčí ty jejich, se počítá spíše na měsíce než na roky.

Útok0

Obrana0

Síla kouzel2

Vědomosti3

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní řemeslo

Umožňuje hrdinovi vytvářet vybavení první
úrovně.

HoMM5

Základní magie přivolání

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie přivolávání a celkově zvyšuje účinnost magie přivolávání.

HoMM5

Mistr zaklínání

Zvyšuje účinnost kouzel (Vyvolání fénixe) a
(Přivolání elementála) (účinnost síly kouzel se pro seslání těchto kouzel zvyšuje o 4).

Specializace

Lepší

Mistr elementálů

Pokaždé, kdy na hrdinově straně padne jedna skupina, je na její místo povoláno několik elementálů, jejichž počet závisí na úrovni hrdiny. Kouzla vyvolání elementálů a fénixe, která takový hrdina sešle, budou také mocnější.

Kouzla

    HoMM5
Vyvolání elementálů

» Zehir je hlavní hrdina 6. kampaně H5 (Mág) a 3. kampaně ToE (Letem na pomoc). Objevuje
se také ve scénáři pro jednoho hráče v HoF (Pokušení).

 

Hrdinové

Faiz

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Faiz je ve Stříbrných městech znám svým hrůzným zjevem, který se obvykle snaží zakrýt šátkem. Jeho jizvy pocházejí z potyčky s pouštními orky. Po tomto střetu se z dobromyslného mága stal muž, který touží po ničení. Faiz mistrně ovládá tajemnou moc, díky níž na své nepřátele dokáže seslat strašlivou zkázu.

Útok0

Obrana0

Síla kouzel2

Vědomosti3

Dovednosti a schopnosti

Lepší

Základní řemeslo

Umožňuje hrdinovi vytvářet vybavení první úrovně.

Lepší

Základní magie temnoty

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie temnoty a celkově zvyšuje účinnost magie temnoty.

Lepší

Mistr bolesti

Kouzla (Hniloba) a (Zranitelnost) mají hromadné účinky, ale cena za jejich seslání se zdvojnásobuje. Pro vyčarování těchto kouzel spotřebuje hrdina pouze polovinu své aktuální iniciativy. Přidává +4 k síle kouzla Nesvaté slovo.

Specializace

Lepší

Ničitel

Specializace na prokletí zranitelnosti. Kouzla nejen snižují obranyschopnost cíle, ale záro-veň jej i zraňují. Účinnost této schopnosti závisí na hrdinově úrovni.

Kouzla

    Lepší
Zranitelnost

 

Galib

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Galib je džinem, duchovní bytostí. Mezi mnoha elementálními duchy, kteří poletují sférou magie, má výsadní místo. Necvičené oko jej nezahlédne. Galib není služebníkem mágů ze Stříbrných měst, ale je jejich spojencem a přítelem. Má své místo v kruhu rady čarodějů, kteří zde vládnou, a může tak v radě hájit své zájmy. Mnoho jeho lidských protějšků dokáže náhodně odrážet nepřátelská kouzla, ale Galib díky své magické podstatě dokáže útočná kouzla odrazit přesně tam, kam potřebuje. Nepřátelé proto proti Galibovi magii raději moc nepoužívají, neboť vědí, že by zásah schytali jejich vlastní vojáci.

Útok0

Obrana0

Síla kouzel2

Vědomosti3

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní řemeslo

Umožňuje hrdinovi vytvářet vybavení první
úrovně.

HoMM5

Základní štěstí

Zvyšuje štěstí všech tvorů v armádě hrdiny o 1.

HoMM5

Odrážení magie

Každé ničivé kouzlo nebo prokletí seslané nepřátelským hrdinou může být náhodně odraženo na jiný cíl, včetně nepřátelských jednotek.

Specializace

Lepší

Kouzelná smršť

Schopnost kouzelná smršť má větší šanci, že odrazí nepřátelské kouzlo přímo na jednu z nepřátelských jednotek, než aby se jeho cíl volil zcela náhodně.

Kouzla

    HoMM5
Očista

 

Havez

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Haveze zajímá vše bizarní nebo zvláštní. Jeho svršky sestávají z nejrůznějších věcí, které posbíral v rozličných koutech Ashanu - jeho oblečení ze stínového hedvábí pochází z Ygg-Challu, kožené věci z Irollanu, šperky z trpasličích dolů atd. Jeho zájem o podivné věci se odráží i v jeho vojácích; mnoho desítek let studoval gremliny a na výchovu a výcvik těchto ještěrkoidních humanoidů se specializuje.

Útok0

Obrana0

Síla kouzel2

Vědomosti3

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní řemeslo

Umožňuje hrdinovi vytvářet vybavení první
úrovně.

HoMM5

Základní válečné stroje

Zvyšuje celkovou účinnost válečných strojů. Zvyšuje útok a obranu balist, a také jimi způsobené poškození. Zvyšuje poškození způsobené katapultem a zajišťuje mu pravděpodobnost zásahu 30 %. Stan první pomoci získává zvýšenou schopnost léčit. Vozík se střelivem získává schopnost zvyšovat o 1 útok na dálku bojujících jednotek v armádě hrdiny.

Specializace

Lepší

Pán gremlinů

Specializace na gremliny. Všichni gremlini a páni gremlinů v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

Kouzla

  HoMM5
Vozík se střelivem
HoMM5
Balista

 

Jhora

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Jhora je tak pohotová, že dokáže sesílat magické útoky rychlostí, o jaké se žádnému z jejích kolegů mágů ani nesní. První, kdo tuto její schopnost odhalil, byli bandité, kteří se ke své smůle rozhodli napadnout karavanu, v jejímž čele mladičká Jhora stála. Náhlá smršť magických šípů zahnala útočníky na úprk daleko do hor.

Útok0

Obrana0

Síla kouzel2

Vědomosti3

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní řemeslo

Umožňuje hrdinovi vytvářet vybavení první
úrovně.

HoMM5

Základní kouzelnictví

Zvyšuje rychlost kouzlení hrdiny při boji. Interval mezi dvěma po sobě jdoucími kouzly se snižuje o 10 %.

HoMM5

Mystický vícvik

Snižuje cenu všech kouzel o 20 %.

Specializace

Lepší

Vládce vichrů

Hrdina je dříve na tahu v závislosti na jeho úrovni.

Kouzla

    Lepší
Magický šíp

 

Narxes

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Narxes pevně věří, že kořeny úspěchu tkví v přesnosti, svědomitosti a smyslu pro detail. Tento náročný a pedantský mág je postrachem všech akolytů, kteří se věnují studiím mystických vět. Hodiny strávené pod jeho bdělým dozorem skutečně nejsou příliš záviděníhodné, studenti tím ale poznávají moudrost staré poučky (těžko na cvičišti, lehko na bojišti).

Útok0

Obrana0

Síla kouzel2

Vědomosti3

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní řemeslo

Umožňuje hrdinovi vytvářet vybavení první
úrovně.

HoMM5

Základní osvícení

Za každé čtyři úrovně (včetně úrovní již dosažených) získá hrdina +1 k jedné z primárních vlastností a 5% bonus ke zkušenostem.

HoMM5

Inteligence

Zvyšuje normální maximum many o 50 %.

Specializace

Lepší

Rádce

Specializace na mágy. Mágové a arcimágové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

Kouzla

    Lepší
Pěst hněvu

 

Nathir

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Při Válce šedé aliance byl Nathir zajat démony a donucen k práci v sirných dolech. Byl mezi pouhými třemi zajatci, kteří přežili hromadné povstání vězňů a podařilo se jim uprchnout. Nathir překonal ohnivé pustiny Sheoghu a nakonec se dostal zpátky do Stříbrných měst. Od toho dne prohlašuje, že oheň mu bude navždy jen služebníkem a nikdy více jeho pánem.

Útok0

Obrana0

Síla kouzel2

Vědomosti3

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní řemeslo

Umožňuje hrdinovi vytvářet vybavení první
úrovně.

HoMM5

Základní destruktivní magie

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu destruktivní magie a celkově zvyšuje účinnost destruktivní magie.

HoMM5

Mistr ohně

Kouzlům (Ohnivá koule) a (Armageddon) dodáváschopnost poškozovat zbroj. Jimi postižené jednotky utrpí další 50% postih na obranu.

Specializace

Lepší

Vládce plamene

Efektivní síla kouzel je zvýšena, pokud hrdina čaruje kouzla založená na ohni. Modifikátor závisí na hrdinově úrovni.

Kouzla

    HoMM5
Ohnivá koule

 

Nur

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Není divu, že Nur mistrně ovládá magii, vždyť je zrozena z její podstaty. Nur je džin a je to mistryně meditace a mentální koncentrace. V nesčetných bojích s kouzly chaosu na mnoha světech si vypěstovala neskutečné rozumové schopnosti a úžasnou odolnost. Nur je díky soustavnému studiu, praxi a přípravě schopná neustále si doplňovat zásobu své magické energie.

Útok0

Obrana0

Síla kouzel2

Vědomosti3

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní řemeslo

Umožňuje hrdinovi vytvářet vybavení první
úrovně.

HoMM5

Základní kouzelnictví

Zvyšuje rychlost kouzlení hrdiny při boji. Interval mezi dvěma po sobě jdoucími kouzly se snižuje o 10 %.

HoMM5

Regenerace many

Zdvojnásobuje regeneraci many.

Specializace

Lepší

Mystik

Hrdina je schopen si sám postupně obnovovat manu. Rychlost obnovy závisí na jeho úrovni.

Kouzla

    Lepší
Magický šíp

 

Razzak

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Občas se stane, že se moudrost s věkem nedostaví. Razzak se po desetiletích studií pokusil provést experiment, který by mu dovolil navždy a bez námahy ovládnout Ashinu magii. Měl štěstí, že přežil, ale zůstal ochrnutý a musí jej přenášet sluhové. Nicméně nezdařený experiment přinesl i jistá pozitiva - tento hrdina se začal specializovat na vyrábění golemů, kteří mu slouží jako poloautomatické ruce a nohy.

Útok0

Obrana0

Síla kouzel2

Vědomosti3

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní řemeslo

Umožňuje hrdinovi vytvářet vybavení první
úrovně.

HoMM5

Základní obrana

Snižuje o 10 % poškození, které tvé jednotky utrpí v boji zblízka.

HoMM5

Vitalita

Zvyšuje počet bodů zdraví všech tvých vojáků o 2. (Zvláště účinné u velkých armád.)

Specializace

Lepší

Tvůrce golemů

Specializace na golemy. Železní a oceloví golemové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

Kouzla

    HoMM5
Zrychlení