Heroes V - Hrdinové - Azyl

Hrdinové -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo
Specializace hrdinů -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo

 

Hrdinové Kampaně

V kampaních se také setkáte s:
» Giar: má stejnou tvář jako Dougal a stejné speciality a dovednosti jako Klaus.
» Glen: má stejnou tvář jako Klaus a stejné speciality a dovednosti jako Vittorio.

 

Freyda (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Freyda razí heslo (Udeř jako blesk). Za svých studentských let na Královské vojenské univerzitě často překvapovala své instruktory odvážnými řešeními taktických situací založenými na rychlých pochodech, lstivých útocích a geniálních obchvatech. Freyda se v koutku duše nemůže nikdy dočkat další bitvy, jen aby si mohla vyzkoušet nějaký svůj oblíbený taktický trik. Říká se o ní, že svou hodnost získala díky tomu, že je Godrikovou dcerou, ale série vítězství a příkladné vedení jednotek umlčelo i ty nejcyničtější kritiky.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Taktika

Zvyšuje oblast, ve které může hrdina před bojem své jednotky rozmístit.

Specializace

HoMM5

Větrný jezdec

Účinek zrychlení je zvýšen o 1% za každou hrdinovu úroveň.

Kouzla

    HoMM5
Zrychlení

» Toto je Freyda z H5.

 

Godrik (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Godrik je právem považován za vzorného rytíře a propagátora ryzích rytířských ideálů. Godrik si získává respekt všude, kde se objeví, neboť vyžaduje nejvyšší odvahu a oddanost jak od sebe, tak od svých podřízených. Vojáci pod jeho praporem mu bezmezně důvěřují, jelikož ví o jeho hrdinských činech a o tom, že je s Elrathem zadobře. Proto je jeho samotná přítomnost na bojišti pro některé zárukou vítězství.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

HoMM5

Základní magie světla

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie světla a celkově zvyšuje účinnost magie světla.

HoMM5

Požehnání

Rytíř získává speciální bojovou schopnost dočasně zvýšit morálku, iniciativu, útok a obranu svých jednotek.

Specializace

HoMM5

Vzorný rytíř

Účinek kouzla požehnání se s novými úrovněmi hrdiny zvyšuje. Nároky na manu jsou u kouzel magie světla sníženy o 1.

Kouzla

  HoMM5
Stan první pomoci
HoMM5
Božská síla

» Godric se objevuje v kampaních H5 (C1M5, C3M2 a v posledních 3 misích 6. kampaně). Je také nepřátelský hrdina v C2M1 a C3M5. A k tomu lze ještě za něj hrát ve scénáři pro jednoho hráče v H5 (Diplomat).

 

Isabela (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Isabela strávila své dětství v odloučení, obklopena chůvami a sluhy, neboť byla ve vládnoucí rodině Greyhoundského vévodství jedináčkem. S vypuknutím války cítí mladá královna potřebu přijít Říši na pomoc. Isabela při cestě za splněním svých cílů bez váhání využívá toho, co je jí vlastní - bohatství a vznešenost.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Lepší vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +2.

Specializace

HoMM5

Lenní pán

Hrdina se podílí na denním příjmu království 250 zlatými denně. Při nákupu vojáků ve městech azylu pak dostává slevu ve výši 2%.

» Toto je Isabela z H5. Je hlavní hrdinkou 1. kampaně H5 (Královna) a objevuje se v posledních 3 misích 3. kampaně H5 (Nekromant).

 

Nikolaj (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Nikolaj je králem svaté Gryfí říše.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Expertní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Sníží cenu výcviku o 30 %. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 20% účinnější.

HoMM5

Lepší vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +2.

Specializace

HoMM5

Velitel pěšáků

Všichni panoši a pěšáci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

» Nicolai se objevuje na konci 5. mise 1. kampaně H5 (Králův pád), ale nelze za něj hrát.

 

Hrdinové

Dougal

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Dougal o síle Gryfí říše, stejně jako jeho spolubojovníci, ani v nejmenším nepochybuje. Jeho věrnost je ale ještě posílena koňskou dávkou pragmatismu. Věří totiž, že nejlepší nepřítel je ten, který padne ještě dříve, než stihne ublížit vojákům Gryfí říše. Dougal se proto mnoho let věnoval výcviku a výbavě svých lučištníků. Ti se mu za to odměňují vírou, že dokud má Dougal velení, nemůže se jim nic stát.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Lukostřelba

Zvyšuje o 20 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji na dálku.

Specializace

HoMM5

Velitel lučištníků

Všichni lukostřelci a kušníci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

Kouzla

    HoMM5
Vozík se střelivem

» Dougal je hlavní hrdina ve scénáři pro jednoho hráče v H5 (Stíhací jízda).

 

Ellaine

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Ellaine hrdě sloužila v královské armádě za války zapomnění. Po jejím skončení se vrátila ke správě statků svého rodu jako moudrá, soucitná a spravedlivá šlechtična. Přestože její majetek byl zprvu v ubohém stavu, její píle přinesla ovoce: panství se rozrůstalo a prosperovalo. Když se teď Ellaine vrátila zpátky na bojiště, vykonávají její rolníci na bojišti neobyčejně odvážné skutky, neboť nezapomněli na to, jak dobře se měli v časech míru pod její vládou.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

HoMM5

Verbování

Zvyšuje týdenní přírůstek jednotek první úrovně o +3, druhé úrovně o +2 a třetí úrovně o +1. Aby se efekt uplatnil, musí se hrdina poslední den v týdnu nacházet v přátelském městě.

Specializace

HoMM5

Lidem milovaný

Všichni rolníci a branci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první. Každý rolník či branec v armádě také přinese do královské kasy 1 zlatý denně.

 

Irina

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

První, co ve svém životě Irina spatřila, byli gryfové; narodila se totiž do rodiny respektovaných gryfích chovatelů. Jak vyrůstala, poznala tyto nebezpečné a hrdé ptáky skrz naskrz. Když ji pak Říše povolala do války, zužitkovala v maximální míře své znalosti gryfů. Irina se tak vždy ujistí, že gryfové, se kterými vyráží do boje, jsou v tom nejlepším stavu a dokáží rychle vykonat veškeré příkazy.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní štěstí

Zvyšuje štěstí všech tvorů v armádě hrdiny o 1.

HoMM5

Odolnost vůči magii

U všech jednotek v hrdinově armádě o 15 % zvyšuje odolnost vůči magii. S mnohem větší pravděpodobností se tak vyhnou účinkům nepřátelských kouzel.

Specializace

HoMM5

Cvičitel gryfů

Všichni gryfové a královští gryfové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první. Gryfové získávají schopnost střemhlavého útoku.

 

Klaus

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Klaus, jenž si prošel důkladným výcvikem, pochází z chudé šlechtické rodiny z jednoho zapadákova v Gryfí říši. Kdyby se na něj neusmálo štěstí, zůstal by prakticky neznámým. Do rukou se mu však náhodou dostal ztracený pergamen, který mu dovolil zúčastnit se nejtěžšího rytířského turnaje v Říši. Podařilo se mu pak ohromit davy tím, že shodil ze sedla jedny z nejslavnějších rytířů země. Od toho dne jej veškeří jezdci za jeho činy hluboce uznávají.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Odvetný úder

Rytíř získává speciální bojovou schopnost chránit až do konce boje jakéhokoli vybraného tvora ve své armádě působením přímého poškození každému nepříteli, který na vybranou chráněnou jednotku zblízka zaútočí.

Specializace

HoMM5

Velitel jízdy

Jezdci a paladinové v hrdinově armádě získávají s jeho novými úrovněmi další bonusy za útok z trysku. Hrdinova schopnost (odvetný útok) je silnější.

 

Laszlo

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Laszlo je neurozeného původu, a když si klestil cestu vzhůru, byl nucen prožít mnohá utrpení, což jej v jeho pevném a takřka zoufalém odhodlání dále posílilo. Jeho srdce ale zahořklo. Do nepřátelských řad seká zuřivě jako přírodní živel, je proto pokryt jizvami a platí za tvrdého a nelítostného. Své pěšáky hrdě nazývá (králové bojiště). Těm nezbývá, než svého velitele poslechnout na slovo. V boji pak - často nedobrovolně - prokazují neuvěřitelnou odvahu.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní obrana

Snižuje o 10 % poškození, které tvé jednotky utrpí v boji zblízka.

HoMM5

Vitalita

Zvyšuje počet bodů zdraví všech tvých vojáků o 2. (Zvláště účinné u velkých armád.)

Specializace

HoMM5

Velitel pěšáků

Všichni panoši a pěšáci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

 

Maeva

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Maeve je vynikající a tvrdou panovnicí, která se zoufale snaží dostat svou říši řítící se do záhuby ven ze sestupné spirály. Maeve se při snaze o záchranu tříštící se Sokolí říše a současných bojích s armádou démonů může spolehnout pouze na svou oddanost ideálům rytířství a na neochvějnou víru v Draka světla.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

Specializace

HoMM5

Větrný jezdec

Účinek zrychlení je zvýšen o 1% za každou hrdinovu úroveň.

Kouzla

    HoMM5
Zrychlení

 

Rutger

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Předtím, než byl Rutger povolán do služby Gryfí říše ve Vlčím vévodství, znali ho lidé spíše jako povaleče, tuláka a cestovatele. Rutger dokáže urychlit přesuny svých vojáků tím, že odhalí každou skrytou stezku či zkratku, což se naučil za svých bezstarostných let. Čím dříve válka skončí, tím spíše se může zase vrátit na cesty, které jej očividně pořád lákají ze všeho nejvíc.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5% účinnější.

HoMM5

Základní logistika

Zvyšuje rychlost pohybu hrdiny po zemi o 10%.

HoMM5

Hledání cest

Snižuje postih za přesun v nerovném terénu o 50%.

Specializace

HoMM5

Hledač cest

Pohybové body hrdiny jsou zvýšeny o 1% za každou jeho úroveň.

Kouzla

    HoMM5
Shalassina loď

 

Vittorio

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Vittorio pamatuje mnoho bojů s bouřlivými Svobodnými městy na jihovýchodní hranici Gryfí říše a jako takový je expertem v umění obléhání. Celá léta strávil zdokonalováním stavby a použití obléhacích strojů, neboť pevně věřil, že vylepšení bitevních technologií zachrání bezpočet gryfích životů. Posádky, které poprvé jeho výtvory testují, mohou zažít nejednu horkou chvilku, přesto se má však všeobecně za to, že se jeho strojům nic nevyrovná.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní válečné stroje

Zvyšuje celkovou účinnost válečných strojů. Zvyšuje útok a obranu balist, a také jimi způsobené poškození. Zvyšuje poškození způsobené katapultem a zajišťuje mu pravděpodobnost zásahu 30 %. Stan první pomoci získává zvýšenou schopnost léčit. Vozík se střelivem získává schopnost zvyšovat o 1 útok na dálku bojujících jednotek v armádě hrdiny.

HoMM5

Balista

Umožňuje manuální kontrolu balist. Balista získává jeden výstřel navíc. Obnovuje balistu po bitvě, pokud byla zničena.

Specializace

HoMM5

Konstruktér obléhacích strojů

Za každou úroveň hrdiny získají balisty +1 k útoku. Šance na zásah se u katapultů zvyšuje o 2% s každou úrovní hrdiny.

Kouzla

    HoMM5
Balista

» Vittorio je hlavní hrdina scénáře pro jednoho hráče v H5 (Dračí rytíř).