Heroes V: Hammers of Fade - Hrdinové - Kobka Hammers of Fade

Hrdinové -> Pevnost | Azyl | Kobka | Nekropole
Specializace hrdinů -> Pevnost | Azyl | Kobka

 

Hrdinové Kampaně

Raelag (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Čím Raelag býval a co dělal, to se asi nikdy nedovíme. Přestože je v boji přímý a nelítostný, své plány a taktiky skrývá stejně dobře jako svou minulost. Snad i proto dokáže své protivníky snadno přelstít, obalamutit, převézt a přechytračit, takže se každý dvakrát rozmyslí, než by se mu postavil v boji.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

Specializace

HoMM5

Mistr iniciativy

Všechny jednotky v hrdinově armádě získají +1 % k iniciativě za každou úroveň hrdiny. Jednotky protivníka naopak obdrží 1% postih.

» Toto je Raelag z HoF. Objevuje se ve 4. misi 3. kampaně HoF (Draci).

 

Thralsai (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Po prohře s Raelagem zůstala rodu Soulscar pouze hrstka věrných. Mezi nimi byl i Thralsai, který ve válce královny Isabely projevoval jen vlažné nadšení a spíše se snažil přežít. Po návratu domů ho však vzpomínky na padlé příbuzné naplnily nezměrnou touhou po pomstě. Proto pomalu upevňoval svou moc a čekal na chvíli, kdy bude moci vyrazit - a pak přišla Shadya.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní magie temnoty

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie temnoty a celkově zvyšuje účinnost magie temnoty.

HoMM5

Rituál temnoty

Speciální schopnost dobrodružství. Hrdina stráví celý den prováděním rituálu a obnoví si plně manu. Může být provedeno pouze na začátku dne.

Specializace

HoMM5

Temný mystik

Schopnost rituál temnoty je silnější, neboť umožňuje hrdinovi regenerovat manu i za hranici, která by obyčejně byla maximální. Množství zregenerované many nad horní hranici závisí na úrovni hrdiny.

» Thralsai je hlavní nepřátelský hrdina ve 4. misi 3. kampaně HoF (Draci).

 

Ylaya (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Ylaya je strážkyní zákona, která patří k temným elfům rodu Shadowbrand. Celý svůj život naplnila zbožností, oddaností a výcvikem ve dračí magii. Nyní je uznávanou matkou rodu, která na svých bedrech nese nejen zodpovědnost za svůj lid, ale i službu dračí bohyni Malasse. Jako vojenská velitelka sice příliš zkušeností nemá, ale v této oblasti se plně spoléhá na své sestry a matky z rodu Ygg-Chall.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Rituál temnoty

Speciální schopnost dobrodružství. Hrdina stráví celý den prováděním rituálu a obnoví si plně manu. Může být provedeno pouze na začátku dne.

Specializace

HoMM5

Temný mystik

Schopnost rituál temnoty je silnější, neboť umožňuje hrdinovi regenerovat manu i za hranici, která by obyčejně byla maximální. Množství zregenerované many nad horní hranici závisí na úrovni hrdiny.

Kouzla

    HoMM5
Vozík se střelivem

» Ylaya je hlavní hrdinka 3. kampaně HoF (Ylayin úkol) a objevuje se v poslední misi 3.
kampaně ToE (Okázalý odchod).