Heroes V: Hammers of Fade - Hrdinové - Pevnost Hammers of Fade

Hrdinové -> Pevnost | Azyl | Kobka | Nekropole
Specializace hrdinů -> Pevnost | Azyl | Kobka

 

Hrdinové kampaně

V kampaních se také setkáte s:
» Gamor: má stejnou tvář jako Alastor a stejné speciality a dovednosti jako Grok.

 

Král Tolghar (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Král Tolghar je v jádru dobrý muž, ale již dlouho žije v neustálém strachu. Bojí se, že není dost dobrý pro svůj lid. Bojí se, že nemá dost čisté srdce, aby na něj mohl jeho bůh milostivě shlížet. Bojí se, že by mohl učinit špatné rozhodnutí. Bojí se, že jednoho krásného dne i jeho zasáhne chaos, který zachvátil všechny okolní země. Není proto příliš s podivem, že ho jeho rádci snadno obalamutí. Ostatní trpaslíci na jeho obavy často hrají jako na (bhak-zad), což jsou jakési trpasličí varhany, které však místo měchů pohání horký vzduch z lávových trhlin.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel2

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Lepší runové umění

Na vlastní jednotky lze seslat magické runy 3. a 4. kruhu, které jim propůjčí nové bojové schopnosti a charakteristiky.

HoMM5

Mocná runa

Umožní vyvolat stejnou runu podruhé za trojnásobnou cenu surovin.

Specializace

HoMM5

Král Kamenných síní

Všechny jednotky v hrdinově armádě získají stálý efekt runy omráčení (obnovuje se na začátku kola jednotky).

» Král Tolghar je poslední nepřátelský hrdina v 5. misi 3. kampaně HoF (Rozdělení) a lze za něj hrát ve scénáři pro jednoho hráče v HoF (Železný trůn).

 

Rolf (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Pokud se Rolf pohybuje na královském dvoře, je ve svém živlu. Je prvotřídním dvořanem a poměrně slušným, i když nijak skvělým, bojovníkem. Patří k důležitým členům klanu, ale příliš se zabral do politiky, než aby bral ohled na nějaké vnější okolnosti. Řečeno bez obalu, Rolf se chce stát králem. Na to však musí prokázat svou cenu všem šesti klanům, které budou volit Tolgharova nástupce. Nebude to lehký úkol, ale když je jeho nebezpečně schopný bratr Wulfstan kdesi daleko, mohly by mu jeho plány vyjít.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel2

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní runové umění

Na vlastní jednotky lze seslat magické runy 1. a 2. kruhu, které jim propůjčí nové bojové schopnosti a charakteristiky.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

HoMM5

Diplomacie

Umožňuje hrdinovi efektivně vyjednávat s nepřátelskými jednotkami. Zvyšuje šance, že budou chtít vstoupit do tvé armády, a snižuje částku, kterou za to požadují.

Specializace

HoMM5

Zlato v hrdle

Zvyšuje pravděpodobnost, že se k tomuto hrdinovi připojí neutrální jednotky. Navíc hrdina získává z vyhraných bojů zlato a další suroviny.

» Rolf je nepřátelský hrdina ve 4. misi 2. kampaně HoF (Bratři) a ve 3. misi 3. kampaně ToE (Vyvolání draka).

 

Wulfstan (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Wulfstan patří k trpasličímu klanu Zimního větru. Je silný a otužilý, neboť vyrůstal v drsném podnebí trpasličích hor (jen málo jeho příbuzných opouští svá podzemní města). Na svých cestách se spřátelil i s lidmi z jiných národů, takže ho někteří z jeho konzervativnějších druhů považují za (poněkud divného). Svou nevybíravou mluvou a nediplomatickými názory často přivádí do rozpaků i samotného krále. Ten ho nakonec víceméně odklidil až na hranice své říše, kde Wulfstan velí jedné důležité tvrzi.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel2

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní runové umění

Na vlastní jednotky lze seslat magické runy 1. a 2. kruhu, které jim propůjčí nové bojové schopnosti a charakteristiky.

HoMM5

Základní logistika

Zvyšuje rychlost pohybu hrdiny po zemi o 10%.

HoMM5

Hledání cest

Snižuje postih za přesun v nerovném terénu o 50%.

Specializace

HoMM5

Hraniční hlídka

Hrdina získá bonus k obraně (+1 k obraně za každé dvě hrdinovy úrovně), bojuje-li více než den cesty od vlastního města.

» Wulfstan je hlavní hrdina 2. kampaně HoF (Wulfstanův vzdor) a objevuje se v poslední misi 3. kampaně HoF a v posledních dvou misích 3. kampaně ToE.

 

Hrdinové

Brand

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Tento nerudný a samotářský vojevůdce si svou tvář vždy zakrývá červenou látkou. V mládí prý totiž neobratně experimentoval s runami, které ho šeredně popálily. To mu však nezabránilo v jejich dalším studiu. Svým zápalem a bohabojností si nakonec získal přízeň a požehnání samotného ohnivého draka Arkatha, který mu v runové magii propůjčil nadpřirozené schopnosti.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel2

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Lepší runová umění

Na vlastní jednotky lze seslat magické runy 3. a 4. kruhu, které jim propůjčí nové bojové schopnosti a charakteristiky.

HoMM5

Precizní runa

Existuje 50% šance, že se při aktivaci runy
nespotřebují žádné suroviny.

Specializace

HoMM5

Runový umělec

Šance na úspěch kouzla precizní runa je zvýšena o 20 % a o další +1 % za každou úroveň.

 

Ebba

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Ebba bezpochyby patří mezi největší trpasličí hrdinky. Jako malé dítě ji vychovali medvědi, kteří ji také přinesli mezi její příbuzné. Když ji poprvé spatřili, jen málokdo si všiml, že ta malá a zuřivá bytůstka je vlastně trpaslice. Ebba si však brzy získala slávu i jinak než svou věrností a oddaností drsným medvědím válečníkům.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel2

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní runové umění

Na vlastní jednotky lze seslat magické runy 1. a 2. kruhu, které jim propůjčí nové bojové schopnosti a charakteristiky.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Taktika

Zvyšuje oblast, ve které může hrdina před bojem své jednotky rozmístit.

Specializace

HoMM5

Medvědí jezdec

Specializuje se na medvědí jezdce. Jezdci na medvědu a jezdci na černém medvědu v hrdinově armádě získají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počínaje první.

 

Erling

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Ochočená bílá sova Trolinga, která mírumilovně dřímá na Erlingově rameni, doprovázela svého pána i na dlouhé výpravě do ledových krajů. Na otázky, co v tak vzdálených končinách dělal, odpovídá jen tajuplným úsměvem. Stejně jako jeho sova se i Erling v těchto zemích naučil runové magii a trpaslíci se jen marně dohadují, kde vlastně byl a s kým se tam setkal.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel2

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní runové umění

Na vlastní jednotky lze seslat magické runy 1. a 2. kruhu, které jim propůjčí nové bojové schopnosti a charakteristiky.

HoMM5

Základní kouzelnictví

Zvyšuje rychlost kouzlení hrdiny při boji. Interval mezi dvěma po sobě jdoucími kouzly se snižuje o 10 %.

Specializace

HoMM5

Strážce plamene

Specializuje se na kněží. Runoví kněží a patriarchové v hrdinově armádě získají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počínaje první.

Erling je nepřátelský hrdina ve scénáři pro jednoho hráče v ToE (Nenávist plodí nenávist).

 

Helmar

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Helmar vstoupil do armády jako bojový runový kněz. Svou zbožností, prostotou, asketismem a fanatickou nenávistí k nepřátelům si rychle získal úctu svých druhů. Jeho nadřízení si schopného kněze brzy všimli a začali mu svěřovat velení menších jednotek. Vojáci, které vedl do bitvy, vždy zuřivě bojovali, jako by se jeho zápal přenesl i na ně. Nyní je Helmar uznávaným vojevůdcem, jehož jednotky prosluly svou zuřivostí a nemilosrdností.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel2

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní runové umění

Na vlastní jednotky lze seslat magické runy 1. a 2. kruhu, které jim propůjčí nové bojové schopnosti a charakteristiky.

HoMM5

Lepší magie světla

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze čtvrtého kruhu magie světla a celkově zvyšuje účinnost magie světla.

Specializace

HoMM5

Posvátné kladivo

Pokaždé, když hrdina sešle na přátelskou jednotku kouzlo magie světla, existuje šance, že se na ni sešle zároveň i kouzlo spravedlivá moc.

Kouzla

    HoMM5
Spravedlivá moc

 

Inga

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Tato dcera slavných kameníků se nějak nevyvedla. Namísto tesání do kamene totiž tvrdila, že mu dokáže (naslouchat). V mládí trávila spoustu času s runovými knězi a studovala tajuplné písně, které zaslechla ve skále, již podle svých zabedněných příbuzných měla otesávat. Protože však v tom zvláštním tichém šepotu zněla slova samotného Arkatha, stala se nakonec skvělou velitelkou runových kněží.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel2

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní runové umění

Na vlastní jednotky lze seslat magické runy 1. a 2. kruhu, které jim propůjčí nové bojové schopnosti a charakteristiky.

HoMM5

Základní osvícení

Za každé čtyři úrovně (včetně úrovní již dosažených) získá hrdina +1 k jedné z primárních vlastností a 5% bonus ke zkušenostem.

HoMM5

Učitel

Umožňuje hrdinovi učit ostatní různá kouzla, dokáže vyměňovat kouzla mezi kouzelnickými knihami.

Specializace

HoMM5

Mistr run

Při každém přestupu na novou úroveň se může hrdina spontánně naučit o jedno runové kouzlo více.

 

Ingvar

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Za války pod horou musel Ingvar bránit průsmyk Ledového klíče. Byla to lítá řež, kterou přežily sotva tři stovky obránců, většinou právě z jeho jednotky. Od té doby se tento vojevůdce řadí mezi nejlepší velitele Kamenných síní. Zvláště prostí obránci ho ve všech bitvách věrně podporují.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel2

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní runové umění

Na vlastní jednotky lze seslat magické runy 1. a 2. kruhu, které jim propůjčí nové bojové schopnosti a charakteristiky.

HoMM5

Základní obrana

Snižuje o 10 % poškození, které tvé jednotky utrpí v boji zblízka.

HoMM5

Vitalita

Zvyšuje počet bodů zdraví všech tvých vojáků o 2. (Zvláště účinné u velkých armád.)

Specializace

HoMM5

Ochránce

Specializuje se na obránce. Obránci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě úrovně a +1 k životům za každých pět úrovní hrdiny.

 

Karli

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Karli strávil spoustu let v podzemních kovárnách. Studoval prastaré formule a experimentoval s různými slitinami a přísadami, aby mohl vyrábět ty nejlepší zbraně. Není proto divu, že válečníci, kterým velí, mají takřka dokonalé zbraně, jež jim na bojišti skýtají značné výhody.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel2

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní runové umění

Na vlastní jednotky lze seslat magické runy 1. a 2. kruhu, které jim propůjčí nové bojové schopnosti a charakteristiky.

HoMM5

Základní štěstí

Zvyšuje štěstí všech tvorů v armádě hrdiny o 1.

HoMM5

Vojenské štěstí

Užitečné bojové schopnosti jednotek v hrdinově armádě (jako úder štítem u panoše) se budou spouštět častěji.

Specializace

HoMM5

Ostrá čepel

Specializuje se na kopiníky a záškodníky. Kopiníci a záškodníci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počínaje první.

Kouzla

    HoMM5
Vozík se
střelivem

 

Svea

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Svea vyrůstala ve městech Stříbrného spolku, kde patřila k malému vyslanectví, které trpaslíci v zemích čarodějů měli. Avšak zatímco její druhové životem v cizí zemi trpěli a volný čas většinou trávili stýskáním po domově, Svea studovala všechny taje magických umění. Její snažení se vyplatilo a jako jedna z mála příslušnic trpasličího národa se stala mistryní magie blesků.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel2

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní runové umění

Na vlastní jednotky lze seslat magické runy 1. a 2. kruhu, které jim propůjčí nové bojové schopnosti a charakteristiky.

HoMM5

Základní destruktivní magie

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu destruktivní magie a celkově zvyšuje účinnost destruktivní magie.

HoMM5

Mistr bouří

Kouzlům (Blesk) a (Řetězový blesk) (pouze první cíl) dodává omračující účinek.

Specializace

HoMM5

Vyvolávač bouří

Nepřátelé nemohou odolat hrdinovým bleskovým kouzlům (imunity a magická odolnost stále platí).

Kouzla

    HoMM5
Blesk