Heroes V - Hrdinové - Hvozd

Hrdinové -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo
Specializace hrdinů -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo

 

Hrdinové Kampaně

Alaron (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Všichni elfové uctívají ideály Harmonie, Alaron je ale uznával až do té míry, že na své nepřátele pohlížel jako na čestné soky. V globálním měřítku to je sice šlechetná filozofie, ale pokud vůdce vojákům nedovolí dorazit poražené útočící vojáky, způsobuje to značné potíže. Alaron chápe politickou nutnost likvidace ostatních v zájmu zachování vlastního království, přesto se takovým okamžikům co nejvíce vyhýbá.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel1

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní mstitel

Unikátní schopnost hraničáře. Umožňuje hraničáři vybrat si jednoho úhlavního nepřítele pro cech mstitelů v každém městě ve hvozdu. Všechny jednotky hraničáře budou mít šanci 40 %, že tomuto protivníkovi uštědří kritický zásah a tím mu způsobí dvojnásobné poškození. Než si vybere úhlavního nepřítele, musí hraničář zabít dvě plné skupiny těchto jednotek.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

HoMM5

Verbování

Zvyšuje týdenní přírůstek jednotek první úrovně o +3, druhé úrovně o +2 a třetí úrovně o +1. Aby se efekt uplatnil, musí se hrdina poslední den v týdnu nacházet v přátelském městě.

Specializace

HoMM5

Elfí hněv

Tanečník meče, tanečnice války, lovec, mistr lovec, druid a druidský stařešina získává schopnost zuřivosti.

Kouzla

    HoMM5
Balista

» Alaron se objevuje pouze v dialogových scénách v kampaních H5.

 

Findan (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Findan je spíše básníkem a diplomatem než válečníkem. Proto se narozdíl od mnohých svých soukmenovců necítí v boji na meče nejlépe. Mnohem více mu sedí tvrdé a rychlé údery zdálky. Nejraději má, může-li nejprve nepřátelské řady oslabit sprškami dobře mířených šípů.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel1

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní mstitel

Unikátní schopnost hraničáře. Umožňuje hraničáři vybrat si jednoho úhlavního nepřítele pro cech mstitelů v každém městě ve hvozdu. Všechny jednotky hraničáře budou mít šanci 40 %, že tomuto protivníkovi uštědří kritický zásah a tím mu způsobí dvojnásobné poškození. Než si vybere úhlavního nepřítele, musí hraničář zabít dvě plné skupiny těchto jednotek.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Taktika

Zvyšuje oblast, ve které může hrdina před bojem své jednotky rozmístit.

Specializace

HoMM5

Bouře šípů

Na začátku bitvy zasype nepřátelské řady salvami šípů. Celkové poškození závisí na úrovni hrdiny. (lze použít pouze na střelecké jednotky hvozdu)

Kouzla

    HoMM5
Vozík se střelivem

» Findan je hlavní hrdina 5. kampaně H5 (Hraničář) a taky se objevuje v posledních 3 misích 6. kampaně H5. Lze za něj hrát i ve scénáři pro jednoho hráče v HoF (Nový nepřátelé).

 

Hrdinové

Anwen

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Anwen brání lesy a jejich obyvatele s odhodlaností, která je pozoruhodná i podle elfských standardů. Žije v dobrovolném vyhnanství v lesích Irollanu, o které se láskyplně stará a je jejich ochránkyní. Utrpení čeká na ty, kdož se odváží poškodit les, ublížit jeho obyvatelům nebo těm, kdož je chrání, neboť když Anwen vyrazí do boje, má po svém boku bohyni Sylannu, jejíž zloba udeří jako blesk na ty, kteří se něčeho tak hanebného dopustí.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel1

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní mstitel

Unikátní schopnost hraničáře. Umožňuje hraničáři vybrat si jednoho úhlavního nepřítele pro cech mstitelů v každém městě ve hvozdu. Všechny jednotky hraničáře budou mít šanci 40 %, že tomuto protivníkovi uštědří kritický zásah a tím mu způsobí dvojnásobné poškození. Než si vybere úhlavního nepřítele, musí hraničář zabít dvě plné skupiny těchto jednotek.

HoMM5

Základní obrana

Snižuje o 10 % poškození, které tvé jednotky utrpí v boji zblízka.

HoMM5

Ochrana

Snižuje o 15% poškození, které tvé jednotky utrpí při magických útocích.

Specializace

HoMM5

Sylannin meč

Všechny jednotky z hvozdu pod hrdinovým velením působí za každou jeho úroveň o 2% větší poškození.

Kouzla

    HoMM5
Zranitelnost

 

Dirael

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Poletující vosy, kroužící sršni, pilné včeličky - všechen tento maličký létající hmyz Dirael fascinoval již od jejího dětství. Považovala jej za nádherné bzučící drahokamy. Zamilovala se do něj tak, že se stala druidkou, aby lépe pronikla do jeho hloubky a pochopila jeho tajemství. Nakonec vyslyšela hlas Harmonie a šla do války po boku Sylanny, jíž pomáhá vyvoláváním svých oblíbených stvoření, která pak obtěžují nepřítele.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel1

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní mstitel

Unikátní schopnost hraničáře. Umožňuje hraničáři vybrat si jednoho úhlavního nepřítele pro cech mstitelů v každém městě ve hvozdu. Všechny jednotky hraničáře budou mít šanci 40 %, že tomuto protivníkovi uštědří kritický zásah a tím mu způsobí dvojnásobné poškození. Než si vybere úhlavního nepřítele, musí hraničář zabít dvě plné skupiny těchto jednotek.

HoMM5

Základní magie přivolání

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie přivolávání a celkově zvyšuje účinnost magie přivolávání.

HoMM5

Mistr zaklínání

Zvyšuje účinnost kouzel (Vyvolání fénixe) a
(Přivolání elementála) (účinnost síly kouzel se pro seslání těchto kouzel zvyšuje o 4).

Specializace

HoMM5

Královna roje

Kouzlo vosí roj je v závislosti na úrovni hrdiny účinnější.

Kouzla

    HoMM5
Vosí roj

 

Gilraen

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Zasmušilý a v otázkách cti velmi citlivý Gilraen dlouho a tvrdě studoval styly elfského šermířství. Stal se uznávaným mistrem čepele a je náročným učitelem umění tance meče. Jeho přesnost, sebekázeň a odhodlání sdílí i jeho vojáci, kteří jsou v bitvách obávanými protivníky.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel1

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní mstitel

Unikátní schopnost hraničáře. Umožňuje hraničáři vybrat si jednoho úhlavního nepřítele pro cech mstitelů v každém městě ve hvozdu. Všechny jednotky hraničáře budou mít šanci 40 %, že tomuto protivníkovi uštědří kritický zásah a tím mu způsobí dvojnásobné poškození. Než si vybere úhlavního nepřítele, musí hraničář zabít dvě plné skupiny těchto jednotek.

HoMM5

Základní obrana

Snižuje o 10 % poškození, které tvé jednotky utrpí v boji zblízka.

HoMM5

Ochrana

Snižuje o 15% poškození, které tvé jednotky utrpí při magických útocích.

Specializace

HoMM5

Mistr meče

Všichni tanečníci meče a váleční tanečníci získají +1 k obraně a útoku za každé tři úrovně hrdiny, počítáno od první úrovně.

 

Ossir

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Ossir je zkušeným a úspěšným lovcem. S lukem dokáže hotové zázraky; patrně je v národě, který je lukostřelbou proslaven, ten nejlepší. Když král Alaron hledal důstojníky, byl Ossir díky svým úžasným dovednostem jasnou volbou, přestože by sám nejraději zůstal ve svých milovaných lesích. Všechny pochybnosti ale vzaly za své již po první bitvě, kdy jeho lučištníci zcela zjevně těžili z jeho vedení.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel1

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní mstitel

Unikátní schopnost hraničáře. Umožňuje hraničáři vybrat si jednoho úhlavního nepřítele pro cech mstitelů v každém městě ve hvozdu. Všechny jednotky hraničáře budou mít šanci 40 %, že tomuto protivníkovi uštědří kritický zásah a tím mu způsobí dvojnásobné poškození. Než si vybere úhlavního nepřítele, musí hraničář zabít dvě plné skupiny těchto jednotek.

HoMM5

Základní štěstí

Zvyšuje štěstí všech tvorů v armádě hrdiny o 1.

HoMM5

Odolnost vůči magii

U všech jednotek v hrdinově armádě o 15 % zvyšuje odolnost vůči magii. S mnohem větší pravděpodobností se tak vyhnou účinkům nepřátelských kouzel.

Specializace

HoMM5

Mistr lovu

Všichni lovci a mistři lovci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

 

Talanar

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Talanar byl jediným přeživším jednoho z brutálních útoků ze Dne ohnivých slz. Podívaná na stovky mrtvých soukmenovců natolik mladého válečníka poznamenala, že je nyní naplněn nezkrotnou zuřivostí, kdykoliv vidí své bratry umírat. Jeho touha po pomstě je natolik silná, že ji přenáší na všechny poblíž; čím větší ztráty vojáci utrpí, tím urputněji bojují.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel1

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní mstitel

Unikátní schopnost hraničáře. Umožňuje hraničáři vybrat si jednoho úhlavního nepřítele pro cech mstitelů v každém městě ve hvozdu. Všechny jednotky hraničáře budou mít šanci 40 %, že tomuto protivníkovi uštědří kritický zásah a tím mu způsobí dvojnásobné poškození. Než si vybere úhlavního nepřítele, musí hraničář zabít dvě plné skupiny těchto jednotek.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

HoMM5

Verbování

Zvyšuje týdenní přírůstek jednotek první úrovně o +3, druhé úrovně o +2 a třetí úrovně o +1. Aby se efekt uplatnil, musí se hrdina poslední den v týdnu nacházet v přátelském městě.

Specializace

HoMM5

Elfí hněv

Tanečník meče, tanečnice války, lovec, mistr lovec, druid a druidský stařešina získává schopnost zuřivosti.

Kouzla

    HoMM5
Balista

 

Vinrael

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Vinrael má dvě schopnosti, díky kterým je pro elfy užitečný - je obvykle pozorný a v bitvách strávil více času než jakýkoliv jiný válečník hvozdu. Jeho oči i oči jeho sokolů při bitvě neustále pozorují všechna zákoutí bojiště. Nic o vojácích, taktice a terénu mu tak neunikne. Jelikož analyzuje akce své i nepřátelské, naučí se z chyb a úspěchu obou stran velmi mnoho.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel1

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní mstitel

Unikátní schopnost hraničáře. Umožňuje hraničáři vybrat si jednoho úhlavního nepřítele pro cech mstitelů v každém městě ve hvozdu. Všechny jednotky hraničáře budou mít šanci 40 %, že tomuto protivníkovi uštědří kritický zásah a tím mu způsobí dvojnásobné poškození. Než si vybere úhlavního nepřítele, musí hraničář zabít dvě plné skupiny těchto jednotek.

HoMM5

Základní osvícení

Za každé čtyři úrovně (včetně úrovní již dosažených) získá hrdina +1 k jedné z primárních vlastností a 5% bonus ke zkušenostem.

HoMM5

Inteligence

Zvyšuje normální maximum many o 50 %.

Specializace

HoMM5

Bojem zocelený

Veškeré zkušenosti, které hrdina v bitvě získá, budou zvýšeny o 2% za každou jeho úroveň.

 

Wyngaal

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Wyngaal byl na počátku svého života zvěd a lovec, ale zloba vůči těm, kteří ohrožovali harmonii hvozdu, z něj udělala válečníka. Do značné míry se spoléhá na znalosti ze svých mladých let a neustále je na stráži před pastmi, nástrahami a nemilými překvapeními. Nepřátelé, kteří se Wyngaalovi postaví, nemají příliš velkou šanci na získání převahy, neboť na Wyngaalově straně stojí léta zkušeností a jeho neustálá ostražitost.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel1

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní mstitel

Unikátní schopnost hraničáře. Umožňuje hraničáři vybrat si jednoho úhlavního nepřítele pro cech mstitelů v každém městě ve hvozdu. Všechny jednotky hraničáře budou mít šanci 40 %, že tomuto protivníkovi uštědří kritický zásah a tím mu způsobí dvojnásobné poškození. Než si vybere úhlavního nepřítele, musí hraničář zabít dvě plné skupiny těchto jednotek.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Taktika

Zvyšuje oblast, ve které může hrdina před bojem své jednotky rozmístit.

Specializace

HoMM5

Rychlý útočník

Na začátku bitvy získávají všechny jednotky v hrdinově armádě bonus +0,5 % k iniciativě za každou hrdinovu úroveň.

 

Ylthin

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Ylthin v časech jejího mládí pronásledovala skupina otrokářů temných elfů, před kterými ji zachránil rozzuřený jednorožec. Od té doby tyto tajemné obyvatele lesa uctívá a svůj život zasvětila práci v jejich prospěch. Nikdo jim nerozumí lépe než Ylthin a jedině ona dokáže jejich rychlost a sílu využít v boji nejlépe.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel1

Vědomosti2

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní mstitel

Unikátní schopnost hraničáře. Umožňuje hraničáři vybrat si jednoho úhlavního nepřítele pro cech mstitelů v každém městě ve hvozdu. Všechny jednotky hraničáře budou mít šanci 40 %, že tomuto protivníkovi uštědří kritický zásah a tím mu způsobí dvojnásobné poškození. Než si vybere úhlavního nepřítele, musí hraničář zabít dvě plné skupiny těchto jednotek.

HoMM5

Základní magie světla

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie světla a celkově zvyšuje účinnost magie světla.

HoMM5

Mistr požehnání

Kouzlo (Božská síla) získá hromadný účinek a kouzlo (Očista) bude mít plošný efekt, cena za jejich seslání se však zdvojnásobuje. Pro vyčarování těchto kouzel spotřebuje hrdina pouze polovinu své aktuální iniciativy.

Specializace

HoMM5

Panna jednorožců

Všichni jednorožci a stříbrní jednorožci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

Kouzla

    HoMM5
Stan první pomoci