Heroes V - Hrdinové - Kobka

Hrdinové -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo
Specializace hrdinů -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo

 

Hrdinové Kampaně

V kampaních se také setkáte s:
» Segref: má stejnou tvář jako Sinitar a stejné speciality a dovednosti jako Yrbeth.

 

Raelag (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

O Raelagově minulosti není známo zhola nic. Přestože je v bitvě bezohledný a krutý, jeho bitevní taktika i plány zůstávají stejně tajemné jako minulost jeho samého. Své nepřátele Raelag často přechytračí, obklíčí a vymanévruje, a tak se mu vojáci staví bez přílišné víry ve vítězství. Při boji s tak mazaným a obávaným válečníkem jeho formátu si nepřátelé často nejsou sami sebou vůbec jistí.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní obrana

Snižuje o 10 % poškození, které tvé jednotky utrpí v boji zblízka.

HoMM5

Vitalita

Zvyšuje počet bodů zdraví všech tvých vojáků o 2. (Zvláště účinné u velkých armád.)

Specializace

HoMM5

Zastrašení

Nepřátelské jednotky mají v závislosti na úrovni hrdiny postih na iniciativu.

Kouzla

    HoMM5
Zpomalení

» Toto je Raelag z H5. Je hlavní hrdina 4. kampaně H5 (Warlock) a objevuje se v posledních 2 misích 6. kampaně H5 (C6M4 a C6M5).

 

Shadya (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Shadyina rodina byla vyvražděna již zkraje válek o nadvládu nad klanem Soulscar. Od svého dětství touží po pomstě, neboť ze své rodiny přežila jako jediná. Někdy zmizí na celé měsíce, zdokonaluje se ve všech odvětvích, jež by jí mohla být užitečná, a pak se zase objeví, jen aby odrovnala dalšího nepřítele ze svého seznamu. Shadya ví naprosto vše o infiltraci, úhybných manévrech, útěcích a prohnanosti, neboť vždy stála sama proti všem.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní obrana

Snižuje o 10 % poškození, které tvé jednotky utrpí v boji zblízka.

HoMM5

Uhýbání

Snižuje o 20 % poškození, které tvé jednotky utrpí při útocích na dálku.

Specializace

HoMM5

Temný tanečník

Útoky zdálky působí menší zranění. Velikost snížení poškození závisí na úrovni hrdiny.

Kouzla

    HoMM5
Stan první pomoci

» Shadya je druhotná hrdinka 4. kampaně H5 (Warlock) a objevuje se také v C6M4 (Aliance).

 

Hrdinové

Eruina

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Ačkoliv je Eruina dcerou legendární královny Tuidhany, na svém skvělém rodokmenu si nezakládá, raději je oceňována na základě svých vlastních skvělých schopností. Tajemné čarodějnice a matky stínu v její armádě nicméně o její matce vědí, a tak za ni bojují s upřímným fanatismem.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní destruktivní magie

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu destruktivní magie a celkově zvyšuje účinnost destruktivní magie.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

Specializace

HoMM5

Paní sabatu

Čarodějky a matky stínu mají šanci na volný výstřel na současný cíl hrdiny. Šance se zvyšuje se vzrůstající hrdinovou úrovní.

Kouzla

  HoMM5
Vozík se střelivem
HoMM5
Blesk

» Eruina je hlavní hrdinka ze scénáře pro jednoho hráče v H5 (Odpor).

 

Kythra

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Kythra je jednou z nejbohatších dam Ygg-Challu. Zdroj jejích peněz není vůbec záhadou; své jmění nabyla obchodem s minotauřími otroky, což její rodina provozuje již několik generací. Otroci jsou také páteří její hrozivé armády; ti, kteří jsou vybráni k boji, musí projít krvavou a často smrtící školou gladiátorů.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

HoMM5

Hospodaření

Hrdina přispívá na vaši věc 250 zlatými denně.

Specializace

HoMM5

Pán otroků

Specializace na minotaury. Minotauři a strážci minotaurů v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

Kouzla

    HoMM5
Ledová střela

 

Lethos

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Lethos je velmi užitečným spojencem, neboť dokáže bitvu rozhodnout dříve, než vůbec začne. Ve službě už je mnoho desítek let a jeho znalostem cizokrajných jedů a nemocí se nikdo nevyrovná. Lethosovi protivníci pocítí účinek jeho kouzel a lektvarů dříve, než vůbec dorazí na bojiště; ti chytřejší z jeho nepřátel ještě před začátkem bitvy raději vzali nohy na ramena.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní magie temnoty

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie temnoty a celkově zvyšuje účinnost magie temnoty.

Specializace

HoMM5

Mistr travič

Existuje jistá šance, že nepřátelské jednotky vstoupí do bitvy již otrávené. Tato šance závisí na úrovni hrdiny.

Kouzla

    HoMM5
Hniloba

 

Sinitar

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Warlockové Ygg-Challu jsou temní a záhadní čarodějové, a přesto i oni Sinitara považují za záhadného. Nejenže dokáže kouzla posilovat, ale dosáhl v tom takového mistrovství, že spotřebuje daleko méně vlastních sil. Nikdo neví přesně, jak se tuto schopnost naučil, ale podle jizev na jeho obličeji lze usoudit, že v tom mají prsty dohody s draky stínu -- takové dohody, které si vyžádají tvrdou daň na těle i mysli.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní destruktivní magie

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu destruktivní magie a celkově zvyšuje účinnost destruktivní magie.

HoMM5

Zesílená kouzla

Všechna ničivá kouzla, která hrdina sešle, působí o 50 % větší poškození, ale spotřeba many se zdvojnásobuje.

Specializace

HoMM5

Katalyzátor

Manová náročnost mystické vlny se snižuje o 5% + o dalších 1% za hrdinovou úroveň.

Kouzla

    HoMM5
Magický šíp

 

Sorgal

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Sorgalova zručnost při výchově bojových ještěrek temných elfů se nezakládá na laskavosti ani empatii, ale na nemilosrdném vyřazování slabých a výcvikovém režimu, při kterém jde o zdraví i silným jedincům. Když konečně dojde k bitvě, jsou ještěrky zoufalé a hladové; proto koušou oři Sorgalových vojáků do svých nepřátel s takovou vervou.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Bojové šílenství

Minimální a maximální poškození působované všemi tvory pod velením hrdiny se zvyšuje o 1. Účinné zejména pro armády jednotek na nízké úrovni.

Specializace

HoMM5

Chovatel ještěrů

Specializace na nájezdníky. Zvláštní útok nájezdníka ještěří kousnutí způsobuje větší poškození v závislosti na úrovni hrdiny.

Kouzla

    HoMM5
Zrychlení

 

Vayshan

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Vayshan je znám svými odvážnými výpady do Irollanu, kde provozuje hrůznou kratochvíli spočívající v lovu příbuzných z hvozdu. Důvody jeho nenávisti jsou neznámé, ale takto posedlí jsou i jeho vojáci. Pro jeho temné zvědy a vrahy je ctí přidat se k němu na lovu v zalesněné zemi a získat si tak velitelovu přízeň.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní štěstí

Zvyšuje štěstí všech tvorů v armádě hrdiny o 1.

HoMM5

Vojenské štěstí

Zaručuje, že užitečné bojové schopnosti jednotek v hrdinově armádě (jako např. úder u panoše) se aktivují častěji.

Specializace

HoMM5

Černá ruka

Specializace na zvědy. Zvědové a vrahové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

Kouzla

    HoMM5
Ohnivá past

 

Yrbeth

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Yrbeth byla dítětem, které bylo na svůj věk nadáno výjimečnými silami a rozumem. Yrbethiny síly vycvičené v umění tajemna se naplno projevily při zemětřesení, kdy dokázala zázračně soustředit tolik magické energie, že by to žádný jiný smrtelník nedokázal. Noc před důležitou bitvou Yrbeth často probdí, není žádným tajemstvím, že ji tráví mnohahodinovými meditacemi.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní magie temnoty

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie temnoty a celkově zvyšuje účinnost magie temnoty.

HoMM5

Rituál temnoty

Speciální schopnost dobrodružství. Hrdina stráví celý den prováděním rituálu a obnoví si plně manu. Může být provedeno pouze na začátku dne.

Specializace

HoMM5

Temný mystik

Schopnost rituál temnoty je silnější, neboť umožňuje hrdinovi regenerovat manu i za hranici, která by obyčejně byla maximální. Množství zregenerované many nad horní hranici závisí na úrovni hrdiny.

Kouzla

    HoMM5
Magický šíp

 

Yrwanna

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Kamkoliv se Yrwanna hne, má za sebou družinu nohsledů, kteří obdivují její krásu. Ale za omračujícím zevnějškem se skrývá pronikavý intelekt a Yrwanna dobře ví, jak své nádhery využít k dosažení vlastních cílů. Přestože je o Yrwanně známo, že kvůli vítězství obětovala stovky svých následovníků, věrnost jejích vojáků to nijak neoslabuje.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní osvícení

Za každé čtyři úrovně (včetně úrovní již dosažených) získá hrdina +1 k jedné z primárních vlastností a 5% bonus ke zkušenostem.

HoMM5

Inteligence

Zvyšuje normální maximum many o 50 %.

Specializace

HoMM5

Paní krve

Specializace na krvavé panny; krvavé panny a krvavé fúrie v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

Kouzla

    HoMM5
Zpomalení