Heroes V - Hrdinové - Nekropole

Hrdinové -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo
Specializace hrdinů -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo

 

Hrdinové Kampaně

Markal (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Haveze zajímá vše bizarní nebo zvláštní. Jeho svršky sestávají z nejrůznějších věcí, které posbíral v rozličných koutech Ashanu - jeho oblečení ze stínového hedvábí pochází z Ygg-Challu, kožené věci z Irollanu, šperky z trpasličích dolů atd. Jeho zájem o podivné věci se odráží i v jeho vojácích; mnoho desítek let studoval gremliny a na výchovu a výcvik těchto ještěrkoidních humanoidů se specializuje.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní nekromancie

Unikátní schopnost nekromanta. Umožňuje oživit 20 % padlých živých nepřátelských jednotek a zařadit je do své armády (omezený počet jednotek lze týdně zvyšovat). Ovlivňuje počet bodů temné energie.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

HoMM5

Diplomacie

Umožňuje hrdinovi efektivně vyjednávat s nepřátelskými jednotkami. Zvyšuje šance, že budou chtít vstoupit do tvé armády, a snižuje částku, kterou za to požadují.

Specializace

HoMM5

Vládce mrtvých

Všechny neutrální nemrtvé jednotky se připojí k hrdinově armádě. Počet, který se do armády přidá, je 50% původního počtu +2% za každou hrdinovu úroveň.

» Markal je hlavní hrdina 3. kampaně H5 (Nekromant). Objevuje se také jako hlavní nepřátelský hrdina v 3. misi 6. kampaně H5 (Triumvirát), stejně jako ve scénáři pro jednoho hráče v HoF (Pokušení).

 

Nikolai (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

 

Útok0

Obrana1

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní nekromancie

Unikátní schopnost nekromanta. Umožňuje oživit 20 % padlých živých nepřátelských jednotek a zařadit je do své armády (omezený počet jednotek lze týdně zvyšovat). Ovlivňuje počet bodů temné energie.

HoMM5

Základní magie přivolání

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie přivolávání a celkově zvyšuje účinnost magie přivolávání.

HoMM5

Mistr života

Zvyšuje účinnost kouzel (Vzkříšení) a (Oživení mrtvých) (účinnost síly kouzel se pro seslání těchto kouzel zvyšuje o 4).

Specializace

HoMM5

Oživovač

Kouzlo oživení mrtvých má zvýšený účinek. Počet oživených jednotek je zvýšen o 1 za každých pět úrovní hrdiny, počítáno od první.

Kouzla

    HoMM5
Oživení mrtvých

» Nicolai je hlavní nepřátelský hrdina v 5. misi 5. kampaně H5 (Pán upírů).

 

Hrdinové

Deirdre

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Deirdre byla přespříliš fanatickou inkvizitorkou Církve světla ve Svaté gryfí říši a mnoho let strávila pronásledováním démonických kultistů ve Svobodných městech na východě. Na okraji území Říše (očišťovala) stejným způsobem nevinné i zločince, žel její morální pochybení i tak umožnilo rozšíření korupce. Nakonec byla svými nepřáteli umučena k smrti. Nicméně její duše nenašla pokoje, neboť ji vyvolal nekromant toužící po jejím umění získávat od živých bytostí informace. Přesvědčil ji, aby se k němu přidala na soukromou trestnou výpravu. Nelze pochybovat o tom, že nikdo neslyšel více výkřiků bolesti než Deirdre.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní nekromancie

Unikátní schopnost nekromanta. Umožňuje oživit 20 % padlých živých nepřátelských jednotek a zařadit je do své armády (omezený počet jednotek lze týdně zvyšovat). Ovlivňuje počet bodů temné energie.

HoMM5

Základní magie temnoty

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie temnoty a celkově zvyšuje účinnost magie temnoty.

HoMM5

Kvílení bánší

Poskytuje hrdinovi možnost vzývat v boji samotnou smrt. Všechny živé nepřátelské mrtvých jednotky získají postihy -1 k morálce a štěstí a -10% k iniciativě.

Specializace

HoMM5

Bánší

Účinnost schopnosti kvílení bánší se s novými úrovněmi hrdiny zvyšuje.

Kouzla

    HoMM5
Oživení mrtvých

 

Kaspar

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Kaspar býval slavným doktorem a léčitelem, který dokázal vyléčit i ta nejhorší zranění. Kaspar se zavrtával do tajemství života a smrti stále hlouběji, až provedl vcelku nebezpečný experiment, který nevyšel... a přenesl jej do království mrtvých. I když teď stojí v čele nemrtvých armád, stále má znalosti o anatomii a léčení jako nikdo jiný.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní nekromancie

Unikátní schopnost nekromanta. Umožňuje oživit 20 % padlých živých nepřátelských jednotek a zařadit je do své armády (omezený počet jednotek lze týdně zvyšovat). Ovlivňuje počet bodů temné energie.

HoMM5

Základní válečné stroje

Zvyšuje celkovou účinnost válečných strojů. Zvyšuje útok a obranu balist, a také jimi způsobené poškození. Zvyšuje poškození způsobené katapultem a zajišťuje mu pravděpodobnost zásahu 30 %. Stan první pomoci získává zvýšenou schopnost léčit. Vozík se střelivem získává schopnost zvyšovat o 1 útok na dálku bojujících jednotek v armádě hrdiny.

HoMM5

První pomoc

Umožňuje manuální kontrolu stanu první pomoci. Obnovuje stan první pomoci po bitvě, pokud byl zničen.

Specializace

HoMM5

Balzamovač

Stan první pomoci vyléčí za každou úroveň hrdiny o 5 bodů života více. Poškození, které působí morový stan, je také vyšší.

Kouzla

  HoMM5
Stan první pomoci
HoMM5
Oživení mrtvých

 

Lucretia

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Tato bývalá hraběnka z Býčího vévodství projevila touhu po krvi i moci krátce poté, co ji na nekromantské scestí svedl samotný Sandro. Lucretia byla nadanou kurtizánou už za svého života, ale přijetí mezi upíry ji umožnilo cvičit se v umění svádění, podrážení a politikaření několik dalších století. Její schopnosti jí nakonec vynesly hodnost princezny nemrtvých. Je duchovní a (ne)morální vůdkyní ostatních upírů, kteří touží po napodobení jejích kousků.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní nekromancie

Unikátní schopnost nekromanta. Umožňuje oživit 20 % padlých živých nepřátelských jednotek a zařadit je do své armády (omezený počet jednotek lze týdně zvyšovat). Ovlivňuje počet bodů temné energie.

HoMM5

Základní kouzelnictví

Zvyšuje rychlost kouzlení hrdiny při boji. Interval mezi dvěma po sobě jdoucími kouzly se snižuje o 10 %.

HoMM5

Regenerace many

Zdvojnásobuje regeneraci many.

Specializace

HoMM5

Upíří princezna

Všichni upíři a páni upírů v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

Kouzla

    HoMM5
Oživení mrtvých

 

Naadir

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Naadir opovrhuje světem živých ještě více než jeho nekromantští kolegové. Podle něj lze dokonalost nalézt pouze v duchu obnaženém od materiálních nečistot. Na bojišti mu jeho úžasná znalost duchovního světa umožňuje (zachytit) duše nepřátel a použít je jako posily vlastních řad. Netřeba zvlášť popisovat dopady na morálku nepřátel, kteří jsou donuceni bojovat s duchy svých padlých přátel.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní nekromancie

Unikátní schopnost nekromanta. Umožňuje oživit 20 % padlých živých nepřátelských jednotek a zařadit je do své armády (omezený počet jednotek lze týdně zvyšovat). Ovlivňuje počet bodů temné energie.

HoMM5

Základní magie přivolání

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie přivolávání a celkově zvyšuje účinnost magie přivolávání.

HoMM5

Základní magie temnoty

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie temnoty a celkově zvyšuje účinnost magie temnoty.

Specializace

HoMM5

Lovec duší

Pokaždé, když nepřátelští bojovníci padnou v bitvě, objeví se malá skupina duchů, kteří tě poslouchají. Jejich počet závisí na hrdinově úrovni.

Kouzla

    HoMM5
Oživení mrtvých

» Naadir je hlavní hrdina ve scénáři pro jednoho hráče v H5 (Odpadlík).

 

Orson

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Orsonovi poněkud chybí charisma a přirozená autorita. Brzy přišel na to, že není příliš schopným vůdcem vojáků, kteří dokáží samostatně myslet. Aby se Orson vyhnul tomu, že někdo bude jeho rozkazy zpochybňovat nebo je nesplní, strávil několik let tvorbou dokonale poslušných zombií. Nemrtvý generál razí myšlenku, že (vše nad krkem je zbytečné).

Útok0

Obrana1

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní nekromancie

Unikátní schopnost nekromanta. Umožňuje oživit 20 % padlých živých nepřátelských jednotek a zařadit je do své armády (omezený počet jednotek lze týdně zvyšovat). Ovlivňuje počet bodů temné energie.

HoMM5

Základní obrana

Snižuje o 10 % poškození, které tvé jednotky utrpí v boji zblízka.

HoMM5

Vitalita

Zvyšuje počet bodů zdraví všech tvých vojáků o 2. (Zvláště účinné u velkých armád.)

Specializace

HoMM5

Pán zombií

Všechny zombie a morové zombie v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

Kouzla

    HoMM5
Oživení mrtvých

 

Raven

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Raven přežila války, které oddělily nekromanty od jejich bývalých přátel, mágů ze Stříbrných měst, a viděla v nich na vlastní oči, jak zhoubné účinky mají kouzla na nemrtvé vojáky. Od té doby se věnovala hledání cest, jak oslabit nepřátelské čaroděje, narušit jejich útoky a zkrátit dobu působení jejich kouzel.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní nekromancie

Unikátní schopnost nekromanta. Umožňuje oživit 20 % padlých živých nepřátelských jednotek a zařadit je do své armády (omezený počet jednotek lze týdně zvyšovat). Ovlivňuje počet bodů temné energie.

HoMM5

Základní destruktivní magie

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu destruktivní magie a celkově zvyšuje účinnost destruktivní magie.

HoMM5

Základní magie temnoty

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie temnoty a celkově zvyšuje účinnost magie temnoty.

Specializace

HoMM5

Požírač duší

Kouzlo prokletí nyní sníží nejen poškození, které postižená jednotka působí, ale také její zásobu many, a to o 1 bod za každé tři úrovně hrdiny, počítáno od první úrovně.

Kouzla

  HoMM5
Oživení mrtvých
HoMM5
Slabost

» Raven je hlavní hrdina ve scénáři pro jednoho hráče v H5 (Ostrov jen pro sebe).

 

Vladimir

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Vladimir se domnívá, že živí vojáci ve většině případů své nemrtvé protějšky vymanévrují a přechytračí. Proto se soustředí na vybudování obrovských armád a jemnými útoky se vůbec nezabývá. Specializuje se tudíž na výcvik hord nemrtvých bez mozku, kteří své protivníky převálcují naprostou početní převahou.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní nekromancie

Unikátní schopnost nekromanta. Umožňuje oživit 20 % padlých živých nepřátelských jednotek a zařadit je do své armády (omezený počet jednotek lze týdně zvyšovat). Ovlivňuje počet bodů temné energie.

HoMM5

Základní magie přivolání

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie přivolávání a celkově zvyšuje účinnost magie přivolávání.

HoMM5

Mistr života

Zvyšuje účinnost kouzel (Vzkříšení) a (Oživení mrtvých) (účinnost síly kouzel se pro seslání těchto kouzel zvyšuje o 4).

Specializace

HoMM5

Oživovač

Kouzlo oživení mrtvých má zvýšený účinek. Počet oživených jednotek je zvýšen o 1 za každých pět úrovní hrdiny, počítáno od první.

Kouzla

    HoMM5
Oživení mrtvých

 

Zoltan

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Zoltan patří mezi ty nemrtvé vůdce, kteří považují mágy za své úhlavní nepřátele. Aby je lépe poznal, studoval Zoltan do hloubky tajemnou magii Stříbrných měst. Ve výsledku tak dokáže spojit své vlastní nekromantské schopnosti s těmi tajemnými za jediným účelem: jakmile nepřítel jednou na bojišti použije určité kouzlo, zapomene jej až do doby, kdy Zoltan opustí bojiště.

Útok0

Obrana1

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní nekromancie

Unikátní schopnost nekromanta. Umožňuje oživit 20 % padlých živých nepřátelských jednotek a zařadit je do své armády (omezený počet jednotek lze týdně zvyšovat). Ovlivňuje počet bodů temné energie.

HoMM5

Základní osvícení

Za každé čtyři úrovně (včetně úrovní již dosažených) získá hrdina +1 k jedné z primárních vlastností a 5% bonus ke zkušenostem.

HoMM5

Mystická intuice

Umožňuje hrdinovi naučit se neznámé kouzlo, které nepřátelský hrdina nebo jednotka použije v boji (hrdina se může kouzlu naučit, pouze ovládá-li danou školu na dostatečné úrovni).

Specializace

HoMM5

Vysávač kouzel

Pokud nepřátelský hrdina sešle jakékoliv kouzlo, existuje šance, že jej až do konce bitvy nebude moci zopakovat. Tato pravděpodobnost roste spolu s novými úrovněmi hrdiny. Čím vyšší je kruh kouzla, tím je menší šance na jeho zablokování.

Kouzla

    HoMM5
Oživení mrtvých