Heroes V - Specializace hrdinů - Akademie

Specializace hrdinů -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo
Hrdinové -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo

 

Kouzelná smršť

HoMM5

Schopnost kouzelná smršť má větší šanci, že odrazí nepřátelské kouzlo přímo na jednu z nepřátelských jednotek, než aby se jeho cíl volil zcela náhodně.

  • Hrdinové: Cyrus, Galib.

Pokud se spustí Odvrácení kouzel, je zde 40%+Úroveň*2% šance, že kouzlo bude odraženo na nepřátelskou jednotku. Jinak je cíl, na který bude kouzlo odraženo, náhodně vybrán (může být jak spřátelený, tak i nepřátelský).

 

Mistr elementálů

HoMM5

Pokaždé, kdy na hrdinově straně padne jedna skupina, je na její místo povoláno několik elementálů, jejichž počet závisí na úrovni hrdiny. Kouzla vyvolání elementálů a fénixe, která takový hrdina sešle, budou také mocnější.

  • Hrdinové: Zehir.

Počet elementálů je roven Úroveň/3 a jejich typ je stejný jako pro kouzlo Vyvolání elementálů. Nezávisí to na původní jednotce.
Pro kouzla Vyvolání elementálů a Přivolání fénixe dostává Zehir bonus k síle kouzel Úroveň/3.
Nezapomeňte, že jsou zvyšovány škody a body zdraví fénixe, ale ne útok či obrana, záleží to na úrovni hrdiny, nikoliv na síle kouzel.

 

Mystik

HoMM5

Hrdina je schopen si sám postupně obnovovat manu. Rychlost obnovy závisí na jeho úrovni.

  • Hrdinové: Nur, Maahir.

Hrdina získá zpět Úroveň/3 many před každou akcí. Například to jsou při čtvrté úrovni 2 many na akci.

 

Ničitel

HoMM5

Specializace na prokletí zranitelnosti. Kouzla nejen snižují obranyschopnost cíle, ale záro-veň jej i zraňují. Účinnost této schopnosti závisí na hrdinově úrovni.

  • Hrdinové: Faiz.

Škody jsou 10*ceil(Úroveň/3), kde ceil() je zaokrouhlovací funkce. Takže například škody pro úroveň 20 jsou 10*ceil(20/3)=70.

 

Pán gremlinů

HoMM5

Specializace na gremliny. Všichni gremlini a páni gremlinů v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Havez.

 

Rádce

HoMM5

Specializace na mágy. Mágové a arcimágové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Narxes.

Mágové a arcimágové v hrdinově armádě získají za každé dvě úrovně hrdiny +1 k jejich útoku a obraně počínaje první úrovní. Zvyšování je rovno Úroveň/2.

 

Tvůrce golemů

HoMM5

Specializace na golemy. Železní a oceloví golemové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Razzak.

 

Vládce plamene

HoMM5

Efektivní síla kouzel je zvýšena, pokud hrdina čaruje kouzla založená na ohni. Modifikátor závisí na hrdinově úrovni.

  • Hrdinové: Nathir.

Zvýšení síly kouzel je Úroveň/3 a funguje pro Ohnivou kouli. (Stejně to fungovalo také pro Armageddon před vydáním patche 1.2).

 

Vládce vichrů

HoMM5

Hrdina je dříve na tahu v závislosti na jeho úrovni.

  • Hrdinové: Jhora.

Hrdinova iniciativa je 10+0.05*Úroveň (namísto 10).