Heroes V - Specializace hrdinů - Azyl

Specializace hrdinů -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo
Hrdinové -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo

 

Cvičitel gryfů

HoMM5

Všichni gryfové a královští gryfové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první. Gryfové získávají schopnost střemhlavého útoku.

  • Hrdinové: Irina.

 

Hledač cest

HoMM5

Pohybové body hrdiny jsou zvýšeny o 1% za každou jeho úroveň.

  • Hrdinové: Rutger.

 

Konstruktér obléhacích strojů

HoMM5

Za každou úroveň hrdiny získají balisty +1 k útoku. Šance na zásah se u katapultů zvyšuje o 2% s každou úrovní hrdiny.

  • Hrdinové: Vittorio, Glen.

Základní šance Katapultu zasáhnout je 30 %, resp. 40 % nebo 50 %, závisí na ovládání dovednosti Válečné stroje.

 

Lenní pán

HoMM5

Hrdina se podílí na denním příjmu království 250 zlatými denně. Při nákupu vojáků ve městech azylu pak dostává slevu ve výši 2%.

  • Hrdinové: Isabela.

Ceny Výcviku jsou sníženy o (Úroveň-1)*2%, tento bonus lze sčítat s ostatními.

 

Lidem milovaný

HoMM5

Všichni rolníci a branci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první. Každý rolník či branec v armádě také přinese do královské kasy 1 zlatý denně.

  • Hrdinové: Ellaine.

 

Velitel jízdy

HoMM5

Jezdci a paladinové v hrdinově armádě získávají s jeho novými úrovněmi další bonusy za útok z trysku. Hrdinova schopnost (odvetný útok) je silnější.

  • Hrdinové: Giar, Klaus.

Bonus bodnutí z trysku (5 % za políčko) je celkově zvýšen o (Úroveň+1)*2%. Například při úrovni 15 je bonus pro 4 políčka 1.584=(1+16*2%)*(1+4*5%). Škody způsobené Odvetným úderem jsou zvýšeny o 1 % každou úroveň.

 

Velitel lučištníků

HoMM5

Všichni lukostřelci a kušníci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Dougal.

 

Velitel pěšáků

HoMM5

Všichni panoši a pěšáci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Laszlo, Nikolaj.

 

Větrný jezdec

HoMM5

Účinek zrychlení je zvýšen o 1% za každou hrdinovu úroveň.

  • Hrdinové: Freyda, Maeve.

Kouzlo Zrychlení v knihách kouzel jednotek (inkvizitoři) je rovněž zvýšen. Například při úrovni 20, inkvizitoři sesílají toto kouzlo, které zvýší iniciativu o 30%+20*1%=50%.

 

Vzorný rytíř

HoMM5

Účinek kouzla požehnání se s novými úrovněmi hrdiny zvyšuje. Nároky na manu jsou u kouzel magie světla sníženy o 1.

  • Hrdinové: Godrik.

Účinek Požehnání je zdvojnásoben: útok, obrana a morálka jsou zvýšeny o 2 a iniciativa o 20%.