Heroes V - Specializace hrdinů - Hvozd

Specializace hrdinů -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo
Hrdinové -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo

 

Bojem zocelený

HoMM5

Veškeré zkušenosti, které hrdina v bitvě získá, budou zvýšeny o 2% za každou jeho úroveň.

  • Hrdinové: Vinrael.

Tento bonus je sčítatelný s jakýmkoliv dalším zkušenostním bonusem.

 

Bouře šípů

HoMM5

Na začátku bitvy zasype nepřátelské řady salvami šípů. Celkové poškození závisí na úrovni hrdiny. (lze použít pouze na střelecké jednotky hvozdu)

  • Hrdinové: Findan.

Lovci a druidové budou způsobovat 20%+Úroveň*2% jejich normálních škod, rozdělené do dvou střel u lovců/mistrů lovců. Všechny střely se zaměří na nejslabší (nejnižší úrovně) skupinky v nepřátelské armádě (pokud má několik skupinek stejných úrovní, je zaměřen na poslední v seznamu armády). Střely jsou ovlivněny všemi obvyklými faktory (střelecká penalizace lukostřelby, vyhnutí se, štěstí, artefakty ...).

 

Elfí hněv

HoMM5

Tanečník meče, tanečnice války, lovec, mistr lovec, druid a druidský stařešina získává schopnost zuřivosti.

  • Hrdinové: Alaron, Talanar.

 

Královna roje

HoMM5

Kouzlo vosí roj je v závislosti na úrovni hrdiny účinnější.

  • Hrdinové: Dirael.

Škody jsou zvýšeny o 2 % každou úroveň hrdiny. Základní snížení hodnoty ATB (0.2/0.4/0.6) je násobeno o (1+0.01*Úroveň/3). Například při úrovni 20 s Expertní magií přivolávání jsou škody zvýšeny o 40 % a iniciativa cíle je snížena o (1+0.01*20/3)*0.6 = 0.64.

 

Mistr lovu

HoMM5

Všichni lovci a mistři lovci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Ossir.

 

Mistr meče

HoMM5

Všichni tanečníci meče a váleční tanečníci získají +1 k obraně a útoku za každé tři úrovně hrdiny, počítáno od první úrovně.

  • Hrdinové: Gilraen.

 

Panna jednorožců

HoMM5

Všichni jednorožci a stříbrní jednorožci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Ylthin.

 

Rychlý útočník

HoMM5

Na začátku bitvy získávají všechny jednotky v hrdinově armádě bonus +0,5 % k iniciativě za každou hrdinovu úroveň.

  • Hrdinové: Wyngaal.

Bonus je momentálně 0.005 za úroveň, ten zvyšuje počáteční hodnotu ATB stvoření na bojišti.

 

Sylannin meč

HoMM5

Všechny jednotky z hvozdu pod hrdinovým velením působí za každou jeho úroveň o 2% větší poškození.

  • Hrdinové: Anwen.