Heroes V - Specializace hrdinů - Nekropole

Specializace hrdinů -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo
Hrdinové -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo

 

Balzamovač

HoMM5

Stan první pomoci vyléčí za každou úroveň hrdiny o 5 bodů života více. Poškození, které působí morový stan, je také vyšší.

  • Hrdinové: Kaspar.

Stan první pomoci v základu ozdravuje 10, 20, 50 nebo 100 bodů zdraví v závislosti na ovládání dovednosti Válečné stroje. Morový stan způsobuje stejné škody nepříteli (nefugunuje na nemrtvé, elemetály a mechanická stvoření), základní ozdravení (poškození) je zvýšeno pro Balzamovač o 5*Úroveň.

 

Bánší

HoMM5

Účinnost schopnosti kvílení bánší se s novými úrovněmi hrdiny zvyšuje.

  • Hrdinové: Deirdre.

Účinek Kvílení bánší je částečně zdvojnásoben: Štěstí a Morálka sníženy o 2. Iniciativa je normálně snížena o 10 %.

 

Lovec duší

HoMM5

Pokaždé, když nepřátelští bojovníci padnou v bitvě, objeví se malá skupina duchů, kteří tě poslouchají. Jejich počet závisí na hrdinově úrovni.

  • Hrdinové: Naadir.

Počet duchů je roven úrovni hrdiny, ale je omezen původním počtem stvoření ve skupince.

 

Oživovač

HoMM5

Kouzlo oživení mrtvých má zvýšený účinek. Počet oživených jednotek je zvýšen o 1 za každých pět úrovní hrdiny, počítáno od první.

  • Hrdinové: Nikolai, Vladimir.

Síla kouzel je zvýšena o Úroveň/5.

 

Pán zombií

HoMM5

Všechny zombie a morové zombie v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Orson.

 

Požírač duší

HoMM5

Kouzlo prokletí nyní sníží nejen poškození, které postižená jednotka působí, ale také její zásobu many, a to o 1 bod za každé tři úrovně hrdiny, počítáno od první úrovně.

  • Hrdinové: Raven.

Obrana cíle(ů) je snížena o Úroveň/3. Snížení obrany trvá po dobu kouzla a není kumulativní. Pokud jen kouzlo nahrazeno jiným oslabujícím efektem (kouzlo Slabost u arcilichů nebo schopnost Prokletí přízračných draků), je účinek této schopnosti ztracen.

 

Upíří princezna

HoMM5

Všichni upíři a páni upírů v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Lucretia.

 

Vládce mrtvých

HoMM5

Všechny neutrální nemrtvé jednotky se připojí k hrdinově armádě. Počet, který se do armády přidá, je 50% původního počtu +2% za každou hrdinovu úroveň.

  • Hrdinové: Markal.

Pouze původní stvoření Nekropole se k němu připojí, temní rytíři nikoliv.

 

Vysávač kouzel

HoMM5

Pokud nepřátelský hrdina sešle jakékoliv kouzlo, existuje šance, že jej až do konce bitvy nebude moci zopakovat. Tato pravděpodobnost roste spolu s novými úrovněmi hrdiny. Čím vyšší je kruh kouzla, tím je menší šance na jeho zablokování.

  • Hrdinové: Zoltan.

Šance zablokovat kouzlo je: 100/(Úroveň_kouzla+1) + (Úroveň_Zoltana - Úroveň_nepřátelského_hrdiny) Pokud jsou oba hrdinové stejné úrovně, šance je následující: 50% (1. úroveň), 33% (2. úroveň), 25% (3. úroveň), 20% (4. úroveň) a 16% (5. úroveň). Mohou být zablokována kouzla seslaná pouze nepřátelským hrdinou. (Vysávač kouzel byl do verze 1.2 zabugován).