Heroes V - Specializace hrdinů - Peklo

Specializace hrdinů -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo
Hrdinové -> Akademie | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole | Peklo

 

Aura rychlosti

HoMM5

Iniciativa všech jednotek v hrdinově armádě je za každou úroveň hrdiny zvýšena o 1%.

  • Hrdinové: Agrael, Vládce démonů.

 

Běžec

HoMM5

Pohybové body hrdiny jsou zvýšeny o 5% + 1% za každou jeho úroveň. Cena kouzla teleport je o polovinu snížena.

  • Hrdinové: Gamor, Grok.

 

Lamač kouzel

HoMM5

Všechny jednotky v hrdinově armádě získají 5% odolnost vůči magii a další 1% za každou úroveň hrdiny.

  • Hrdinové: Marbas, Veyer.

 

Ničitel myslí

HoMM5

Kouzla Prokletí a Zmatení navíc snižují manu svého cíle, a to o jeden bod za každou hrdinovu úroveň.

  • Hrdinové: Alastor, Guarg.

Funguje pouze pokud hrdina sesílá kouzlo. Při Hromadném zmatení je mana všech nepřátelských sesílatelů kouzel snížena.

 

Pán psů

HoMM5

Všichni pekelní psi a kerberové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Grawl.

 

Pokušitelka

HoMM5

Všechny sukuby a paní sukub v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

  • Hrdinové: Jezebeth.

 

Strážce brány

HoMM5

Čas brány všech jednotek pod hrdinovým velením je snížen o 1% za každou úroveň hrdiny.

  • Hrdinové: Biara, Nymus.

Od verze 1.5 jsou všechny bonusy k bráně sčítatelné. Například na úrovni 15 (+15 %) s Expertní bránou (+40 %) a Pánem brány (+20 %), je vyvoláno 40%+20%+15%=75 % původních jednotek.

 

Vyvolený chaosu

HoMM5

Štěstí všech hrdinových jednotek je zvýšeno o 1. Nepřátelský hrdina navíc nemůže použít svou schopnost taktiky.

  • Hrdinové: Nebiros.

Hrdinovo štěstí je rovněž zvýšeno (pro schopnosti jako Brána davu).

 

Železná panna

HoMM5

Střely balisty pod hrdinovým velením mají účinky ohnivých koulí. Jejich účinnost se s každými pěti úrovněmi hrdiny zvyšuje o 1.

  • Hrdinové: Deleb.

Ohnivá koule je sesílána s expertním ovládáním: Škody=20+20*Síla_kouzel. Síla_kouzel je Úroveň/5, ale minimálně jedna. Delebiny dovednosti (jako například Mistr ohně) nejsou brány v potaz.