Heroes V: Tribes of the East - Hrdinové - Azyl Tribes of the East

Hrdinové -> Tvrz | Pevnost | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole
Specializace hrdinů -> Tvrz | Azyl | Nekropole

 

Hrdinové Kampaně

V kampaních se také setkáte s:
» Giar: má stejnou tvář jako Dougal a stejné speciality a dovednosti jako Klaus.
» Glen: má stejnou tvář jako Klaus a stejné speciality a dovednosti jako Vittorio.

 

Alarik (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Tento Elrathův kněz měl vždycky slabost pro velkolepé obřady, kde by mohl projevit svůj fanatický zápal pro věc. Biara proměněná v Isabelu ho proto snadno svedla sliby moci a slávy. Teď už Elrathovi dávno neslouží, přestože si to sám zcela neuvědomuje. Prohnaná sukuba ho již zcela polapila do svých sítí plných pronásledování, vražd a přehnané podezíravosti.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Bojové šílenství

Minimální a maximální poškození působované všemi tvory pod velením hrdiny se zvyšuje o 1. Účinné zejména pro armády jednotek na nízké úrovni.

Specializace

HoMM5

Větrný jezdec

Účinek zrychlení je zvýšen o 1% za každou hrdinovu úroveň.

Kouzla

  HoMM5
Balista
HoMM5
Zrychlení

» Alaric je poslední nepřátelský hrdina v 5. misi 2. kampaně ToE (Lov na lovce).

 

Benedikt (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Coby potomek pradávné rodiny, zapletené v dlouholetých sporech, vyrostl Benedikt mezi kletbami a krevní mstou. V boji byl překonán svými sourozenci a v zoufalém pokusu získat moc a respekt přísahal věrnost té nejfanatičtější odnoži nové Alarikovy církve. Nyní je vůdcem vojáků královny Isabely a touha po uznání a postavení již spálila veškeré zbytky jeho duše.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Lepší logistika

Zvyšuje rychlost pohybu hrdiny po zemi o 20 %.

Specializace

HoMM5

Hledač cest

Pohybové body hrdiny jsou zvýšeny o 1% za každou jeho úroveň.

 

Bertrand (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Vůdce válečníků Bertrand, který má v oblibě hojné pití a žvýkání tabáku, je nejšťastnější na bitevním poli, když vede své muže do boje s po zuby ozbrojenými nepřáteli. Teologie, náboženství, politika, aristokracie, bohové ani filozofie ho nezajímají - jeho místo je vždy v čele armády nedočkavých vojáků, které pokaždé dovede k vítězství.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní obrana

Snižuje o 10 % poškození, které tvé jednotky utrpí v boji zblízka.

HoMM5

Uhýbání

Snižuje o 20 % poškození, které tvé jednotky utrpí při útocích na dálku.

Specializace

HoMM5

Velitel pěšáků

Všichni panoši a pěšáci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.

 

Freyda (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Freyda pochází ze vznešeného rodu, ale tělem i duší je válečnicí. Její otec Godrik ji odmalička pevně, ale laskavě vedl k tomu, aby žila hlavně pro službu Gryfí říši. Bojovala ve válce královny Isabely, kde na bojišti dobyla zasloužené slávy. Za četné úspěchy vděčí i tomu, že se dokáže rychle pohybovat a pak na protivníka udeřit, když to nejméně čeká. Její vytříbená taktika se může měřit snad jen s jejím neméně ostrým jazykem.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní magie světla

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie světla a celkově zvyšuje účinnost magie světla.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

Specializace

HoMM5

Elrathova loď

Pokaždé, když hrdina sešle nějaké kouzlo ze školy světla, sešle se zároveň i (pomsta bohů) na náhodnou nepřátelskou jednotku, která splňuje předpoklady, aby se mohla stát cílem tohoto kouzla (tj. zabila někoho během boje).

Kouzla

    HoMM5
Zrychlení

» Toto je Freyda z HoF/ToE. Je to hlavní hrdinka z 1. kampaně HoF (Freydino dilema) a objevuje se ve 2. (Mračna se trhají) a 4. misi (Okázalý odchod) 2. kampaně ToE.

 

Gabriela (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

I když Gabriela není kvůli chorobě prodělané v dětství tak fyzicky zdatná, přísahala, že se naučí, jak svému království dobře posloužit v boji. Studiem a tréninkem gryfů dokázala tyto dravé nestvůry zkrotit natolik, že teď vynikají v boji mnohem víc. Našla v tom uspokojení a naplnění svého života, a proto sem tam přimhouří oko nad pověstmi, které kolují o jejích vůdcích.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

Specializace

HoMM5

Cvičitel gryfů

Všichni gryfové a královští gryfové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první. Gryfové získávají schopnost střemhlavého útoku.

Kouzla

    HoMM5
Výdrž

 

Orlando (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

-

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 5 % účinnější.

Specializace

HoMM5

Cvičitel gryfů

Všichni gryfové a královští gryfové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první. Gryfové získávají schopnost střemhlavého útoku.

» Orlando je nepřátelský hrdina ve 3. misi 1. kampaně ToE (Probuzení býka).

 

Ornella (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Lady Ornella je velmi vlivnou šlechtičnou z Býčího vévodství, jež se rozkládá na
jihovýchodě Gryfí říše. Vzhledem k tomu, že z jejího panství je to ke Stříbrným
městům a k Hereshi co by kamenem dohodil, za války královny Isabely se velmi
spřátelila s vůdci těchto frakcí, zvláště s upířím pánem Giovannim. Jejich
přátelství přetrvalo, i když se spojenectví mezi Isabelou a Markalem rozpadlo.

Útok1

Obrana2

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Expertní protiúder

Jedinečná schopnost rytíře, která každý týden umožňuje o stupeň vylepšovat určitý počet lidských jednotek. Funguje pouze ve městech typu azyl, kde je postaveno cvičiště. Sníží cenu výcviku o 30 %. Navíc rány, kterými budou rytířovy jednotky opětovat nepřátelský útok, budou o 20% účinnější.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

HoMM5

Verbování

Zvyšuje týdenní přírůstek jednotek první úrovně o +3, druhé úrovně o +2 a třetí úrovně o +1. Aby se efekt uplatnil, musí se hrdina poslední den v týdnu nacházet v přátelském městě.

Specializace

HoMM5

Lenní pán

Hrdina se podílí na denním příjmu království 250 zlatými denně. Při nákupu vojáků ve městech azylu pak dostává slevu ve výši 2%.

» Ornella a nekromant Giovanni jsou hlavní hrdinové scénáře pro jednoho hráče v HoF (Spolek) a objevují se také v 1. misi 1. kampaně ToE (Poslední zůstává).