Heroes V: Tribes of the East - Hrdinové - Kobka Tribes of the East

Hrdinové -> Tvrz | Pevnost | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole
Specializace hrdinů -> Tvrz | Azyl | Nekropole

 

Hrdinové Kampaně

V kampaních se také setkáte s:
» Segref: má stejnou tvář jako Sinitar a stejné speciality a dovednosti jako Yrbeth.

 

Agbeth (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Agbeth je potomkem krutých lidí žijících v zuřivé době. Byl odtržen od svých sylvanských bratří a zatažen pod zem, kde se stal nedobrovolnou obětí války temných elfů proti trpaslíkům. Přesto je strach to poslední, co by ho trápilo, a i mezi svým pragmatickým národem má pověst chladného, bezcitného a efektivního zabijáka.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní magie temnoty

Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetího kruhu magie temnoty a celkově zvyšuje účinnost magie temnoty.

HoMM5

Rituál temnoty

Speciální schopnost dobrodružství. Hrdina stráví celý den prováděním rituálu a obnoví si plně manu. Může být provedeno pouze na začátku dne.

Specializace

HoMM5

Temný mystik

Schopnost rituál temnoty je silnější, neboť umožňuje hrdinovi regenerovat manu i za hranici, která by obyčejně byla maximální. Množství zregenerované many nad horní hranici závisí na úrovni hrdiny.

Kouzla

    HoMM5
Magický šíp

» Agbeth je hlavní hrdina scénáře pro jednoho hráče v ToE (Nenávist plodí nenávist).

 

Ranleth (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Nenávist vůči trpaslíkům je stará jak temní elfové a Ygg-Chall samotný. Ranleth pochází z velmi staré rodiny, která střežila svou rodovou linii stejně, jako pěstovala zlobu vůči trpaslíkům. Její rod totiž kdysi téměř dvakrát kvůli
trpaslíkům zanikl během válek pod horou a Ranleth touží nejvíce právě po pomstě a odplatě pro ty, kteří její příbuzné zradili.

Útok1

Obrana0

Síla kouzel3

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní kolísání magie

Částečně ruší magickou ochranu a umožňuje hrdinovi způsobit 20 % normálního poškození jednotkám, které jsou jinak proti kouzlu odolné.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Bojové šílenství

Minimální a maximální poškození působované všemi tvory pod velením hrdiny se zvyšuje o 1. Účinné zejména pro armády jednotek na nízké úrovni.

Specializace

HoMM5

Chovatel ještěrů

Specializace na nájezdníky. Zvláštní útok nájezdníka ještěří kousnutí způsobuje větší poškození v závislosti na úrovni hrdiny.

Kouzla

    HoMM5
Zrychlení

» Ranleth je druhotná nepřátelská hrdinka ve 4. misi 3. kampaně ToE (Okázalý odchod).